Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Sfinks ze wzrostem sprzedaży i zysku w I półroczu 2022

Sprzedaż gastronomiczna w sieciach należących do Sfinks Polska w I półroczu 2022 r. wyniosła 77,80 mln zł i była zdecydowanie wyższa niż w analogicznych okresach lat 2021 i 2020, objętych wpływem lockdown dla gastronomii (odpowiednio: 22,63 mln zł i 54,15 mln zł).

Co istotne, sprzedaż gastronomiczna porównywalnej sieci restauracji w I półroczu 2022 r. wzrosła o blisko 7% wobec I półrocza 2019 r., czyli w okresie przed pandemią. W ujęciu skonsolidowanym grupa, do której należą sieci SPHINX, Chłopskie Jadło i Piwiarnia, odnotowała po I półroczu 2022 r. przychody na poziomie 46,58 mln zł oraz 17,83 mln zł zysku netto i 28,90 mln zł EBITDA (po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 odpowiednio: 18,19 mln zł i 20,12 mln zł).

Sfinks wraca do sprzedaży sprzed pandemii

W pierwszym półroczu 2022 r wyraźnie widać odbicie sprzedaży w restauracjach grupy Sfinks i powrót do sprzedaży z okresu sprzed ograniczeń dla gastronomii. W pierwszym półroczu 2022 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. na porównywalnej sieci restauracji widać, że sprzedaż gastronomiczna wypracowana przez wszystkie restauracje jest wyższa o około 7% r/r, a w przypadku lokali SPHINX ten wzrost wynosi nawet 9% r/r.

– Trzeba także pamiętać, że wynik ten jest jeszcze cały czas obciążony w jakimś stopniu wpływem ograniczeń związanych z pandemią. Natomiast nie zaobserwowaliśmy w tym okresie wpływu wojny na Ukrainie na wielkość sprzedaży. Jednak jednocześnie coraz ważniejszym czynnikiem mającym wpływ na sprzedaż jest nasz program lojalnościowy i aplikacja mobilna Aperitif, która daje dostęp do ofert specjalnych. Goście korzystający z tych rozwiązań zapewnili nam ponad 20% sprzedaży restauracji. Zwłaszcza w dzisiejszych, niełatwych czasach goście coraz częściej śledzą promocje i chętnie z nich korzystają – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Obecnie w aplikacji Aperitif jest zarejestrowanych ponad 430 tys. osób, z czego ponad 50 tys. stanowili nowi użytkownicy, którzy przybyli od początku półrocza. Dodatkowo Sfinks wprowadził ofertę e-menu, z której korzysta 320 tys. użytkowników. Oba te narzędzia stanowią ważne narzędzia komunikacji z klientami restauracji. Obecnie w ramach Sfinksa działa 120 lokali, w tym 73 restauracje SPHINX, 39 Piwiarni, 6 restauracji Chłopskie Jadło, a także otwarte w pierwszym półroczu tego roku 2 nowe restauracje The Burgers. Ta ostatnia marka to koncept gastronomiczny, który zaczął działać jako marka wirtualna (wyłącznie w dostawie) w okresie pandemii, a obecnie też w formule stacjonarnej w Gdyni oraz w Stargardzie Gdańskim.

– W trudnym okresie pandemicznym wzmocniliśmy także sprzedaż dań na wynos oraz wprowadziliśmy ofertę dań gotowych pod marką SPHINX, które można kupić w sklepach. Wprowadzenie dań gotowych o odpowiedniej jakości jest długotrwałym i trudnym procesem. Rozpoczęliśmy go jeszcze przed wybuchem pandemii. Obecnie liczba oferowanych dań gotowych stale rośnie i do końca roku powinno ich być kilkanaście rodzajów z różnych kuchni świata. Jest to jeden z ważnych kierunków dalszego rozwoju Grupy sfinks – dodaje Sylwester Cacek.

Przychody ze sprzedaży dań dostawie stanowiły w I półroczu 7,4% przychodów gastronomicznych. Równolegle Sfinks prowadzi działania związane z ofertą dań gotowych. Na koniec czerwca liczba dań pod marką SPHINX wzrosła do dziewięciu, a latem została przygotowana oferta dań kuchni włoskiej, zaś na jesień zaplanowano wprowadzenie dań kuchni azjatyckiej.

Układ z wierzycielami

Istotny wpływ na wyniki finansowe Sfinksa w II kwartale 2022 r. miało uprawomocnienie się postanowienia sądowego zatwierdzającego układ spółki z wierzycielami w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego. W ramach tego porozumienia zmienił się harmonogram spłat zobowiązań, część długu zostaje zamieniona na akcje, a część umorzona. Prawomocny układ ma zatem znaczny pozytywny wpływ na sytuację spółki i formalnie mógł zostać uwzględniony w rachunku wyników i bilansie spółki w raporcie za I półrocze 2022. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim partnerom, którzy wierzyli w nas i mocno wspierali w trudnym okresie pandemicznym, w tym wszystkim którzy przyczynili się do przyjęcia układu. Pozytywny finał postępowania restrukturyzacyjnego, jak też uzyskanie wsparcia w ramach działań pomocowych ARP nie byłoby możliwe bez wielkiego zaangażowania współpracowników, którym jeszcze raz bardzo dziękuję – mówi Sylwester Cacek.

Spółka odnotowała w II kwartale 2022 r. w pozostałych przychodach operacyjnych 22,2 mln zł z tytułu umorzenia zobowiązań bilansowych oraz 6,1 mln zł w przychodach finansowych, gdzie ujęto umorzenie odsetek, zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych. Po pomniejszeniu tych wartości o VAT przypadający na umorzone zobowiązania i podatek odroczony na rozliczeniu układu, całkowity wpływ UPR na wynik netto spółki wyniósł 26,3 mln zł. W efekcie jednostkowy zysk netto za I półrocze 2022 r. był wyższy od ubiegłorocznego o 21,19 mln zł i wyniósł 14,03 mln zł, a 14,48 mln zł po skorygowaniu o wpływ MSSF16). Jednostkowy wynik EBITDA za minione półrocze zaś wniósł 27,96 mln zł (19,36 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16) przy przychodach jednostkowych w wysokości 45,79 mln zł.

120 lokali gastronomicznych

Grupa Sfinks Polska zarządza 120 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 73 restauracji Sphinx (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 6 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i dwoma lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.