Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Savills przejął od Knight Frank zarządzanie nieruchomościami

Savills przejął od Knight Frank zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi zlokalizowanymi w Polsce. W ramach zawartego porozumienia do Savills przeszło 35 pracowników, a portfel zarządzanych przez Savills obiektów w Polsce przekroczył milion dwieście tysięcy metrów kwadratowych.

„Wzmocnienie usług zarządzania nieruchomościami jest jednym z głównych priorytetów strategii rozwoju Savills w Europie. Zespół zarządzania nieruchomościami firmy Knight Frank w Polsce cieszył się znakomitą opinią na rynku i bardzo cieszymy się, że od teraz stają się częścią naszego biznesu. Polska jest dla nas ważnym rynkiem, na którym chcemy się dalej rozwijać” – mówi James Sparrow, CEO Savills w Wielkiej Brytanii oraz regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Przejęty portfel nieruchomości komercyjnych, którymi od tej pory zarządzać będzie Savills, obejmuje w większości budynki biurowe zlokalizowane w Warszawie oraz największych miastach w Polsce. W połączeniu z nieruchomościami, którymi dotychczas zarządzał Savills, w tym obiektami handlowymi i mixed-use, budynki te stworzą duży, zróżnicowany portfel aktywów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych obiektów, które przechodzą pod opiekę Savills, znajdują się m.in.: kompleks biurowy West Station I i II (115 900 m kw.) oraz Miasteczko Orange (77 100 m kw.) w Warszawie, a także kompleks Maraton A i B (39 300 m kw.) w Poznaniu, Green Towers A i B (36 600 m kw.) we Wrocławiu, Arkońska Business Park (30 800 m kw.) w Gdańsku oraz budynki Kapelanka (22 000 m kw.), Jacobs CH2M Center (18,000 m kw.) i MK29 (11,000 m kw.) w Krakowie.

R E K L A M A

„Dokonaliśmy bardzo ważnego kroku w kierunku dalszego rozwoju Savills w Polsce, który pozwoli na podwojenie skali naszej działalności w obszarze zarządzania nieruchomościami i na znaczące wzmocnienie naszej pozycji w sektorze biurowym. Przekraczając wyraźnie próg miliona metrów kwadratowych zarządzanej powierzchni, Savills dołącza do ścisłej czołówki zarządców nieruchomości komercyjnych na polskim rynku. Nie zamierzamy na tym poprzestawać i planujemy dalszą rozbudowę portfela. Jestem przekonany, że nasi nowi klienci skorzystają m.in. na dostępie do najnowszych technologii, jakie wdrożyliśmy w ostatnim czasie, a nowi pracownicy szybko poznają zalety naszej kultury organizacyjnej i poczują się częścią zespołu Savills” – mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

Na czele rozbudowanego zespołu zarządzania stać będzie Michał Bryszewski, pełniący od czerwca 2021 roku funkcję dyrektora działu zarządzania nieruchomościami w Savills. Dyrektorką zespołu odpowiadającego za sektor biurowy będzie Izabela Miazgowska, doświadczony ekspert, przez ostatnich 10 lat związana z Knight Frank, która w nowej roli współpracować będzie z Wiolettą Nowotnik. Dyrektorką zespołu nieruchomości handlowych i mixed-use w Savills pozostaje Marta Mikołajczyk-Pyrć, a sektor nieruchomości magazynowych obejmie Przemysław Piórek.

„W ramach grupy projektowej odpowiedzialnej za akwizycję, do której należeli również przedstawiciele firmy Knight Frank, przygotowywaliśmy się do połączenia obu zespołów już od wielu miesięcy. Dzięki temu, na długo przed sfinalizowaniem transakcji, wypracowaliśmy wspólnie nowy model działania, który zagwarantował płynność całego procesu i pozwoli na efektywne wspieranie naszych dotychczasowych i nowych klientów już od pierwszego dnia. Jestem szczególnie dumny, że zaowocowało to tym, że wszyscy klienci oraz członkowie zespołu zarządzania nieruchomościami naszego partnera zdecydowali się na dołączenie do Savills” – mówi Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami, Savills.

W ramach transakcji, do Savills dołączy również czteroosobowy zespół inżynierów Knight Frank kierowany przez Urszulę Łuszpińską, który będzie realizował projekty dla klientów działu zarządzania nieruchomościami oraz działu doradztwa budowlanego i projektowego Savills, na czele którego stoi Jakub Jędrys.

Savills świadczy kompleksowe usługi doradcze dla rynku nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami biurowymi, handlowymi i przemysłowo-magazynowymi. W 2022 roku firma rozbudowała swój polski portfel nieruchomości, wygrywając zlecenia na zarządzanie m.in. Sky Tower, najwyższym budynkiem we Wrocławiu oraz Widok Towers, najbardziej centralnie zlokalizowanym wieżowcem w stolicy. Savills poszerzył również zakres swoich usług świadczonych w ramach działu zarządzania, wzbogacając je o doradztwo z zakresu ESG i wdrażając innowacyjne rozwiązania służące m.in. optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i ocenie standingu finansowego najemców, a także wzmocnił ofertę dedykowaną sektorowi magazynowemu.