Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ZPPHiU: Najemcy nie powinni płacić czynszu za przestoje w centrach handlowych

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że czynsz i opłaty w centrach handlowych powinny być obniżane w przypadku przestojów, utrudnień w działaniu jak choćby brak prądu.

Obecnie takie zdarzenia, które nie pozwalają prowadzić najemcom sprzedaży, nie wpływają na obniżenie opłat. ZPPHiU podkreśla, że centra handlowe nigdy nie obniżyły ani czynszu, ani opłat eksploatacyjnych po zamknięciu handlu w niedziele – choć w te dni zrezygnowano z usług typu ochrona czy sprzątanie, a przychody najemców obniżyły się. Dlatego firmy zrzeszone w Związku pytają dlaczego najemcy muszą płacić tyle samo także za okresy, w których nie mogą prowadzić sprzedaży?

Według ZPPHiU „uczciwe, równe i partnerskie relacje w biznesie zobowiązują, by niższe koszty przełożyć na swojego partnera biznesowego. Tymczasem właściciele i zarządcy galerii handlowych przekładają na najemców jedynie wzrosty i ryzyka.”

„Utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu sklepów czy punktów usługowych w centrach handlowych są na porządku dziennym. Często to naprawy, prace techniczne, konserwacyjne i podobne – prowadzone na terenie obiektu i utrudniające klientom dotarcie do najemcy, a tym samym istotnie wpływające na poziom jego sprzedaży. Takie sytuacje powinny być jasno i jednoznacznie definiowane w ramach relacji biznesowych między właścicielami centrów handlowych a najemcami i w sposób transparentny obniżać poziom ponoszonych opłat. Zwłaszcza, jeśli trwają dłużej – jak na przykład remonty parkingów czy dużych fragmentów obiektu. Nie mówiąc już o braku prądu – nie można żądać zapłaty, jeśli nie ma możliwości handlu! Takich zdarzeń może być wiele, – a to ma realny wpływ na wyniki sprzedaży i obroty sklepów i punktów usługowych. Najwyższy czas, by takie kwestie były uwzględniane w umowach i respektowane jako prawa najemców” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zaprezentują Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców oraz przeprowadzą debaty i dyskusje podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU oraz PSNPH w dniu 12 października 2022 roku. W czasie Kongresu omówione zostaną zapisy Kodeksu Cywilnego chroniące najemców oraz ich uchylanie w umowach najmu przez wynajmujących, najlepsze praktyki w umowach najmu i w procesie inwestycyjnym. Uczestnicy wymienią się doświadczeniami długoletniego funkcjonowanie w centrach handlowych . W Kongresie wezmą udział przedstawiciele najemców – sklepów i punktów usługowych działających w centrach i galeriach handlowych.

Zofia Morbiato – dyrektor generalna w ZPPHiU, od wielu lat związana z branżą handlową jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH). W ZPPHiU działa od dwóch lat. Ma szerokie doświadczenie menedżerskie w zakresie administracji sprzedaży, zakupów, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości.
Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników.