Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Benefit Systems rozważa możliwe inwestycje w Calypso Fitness

Benefit Systems podjął decyzję o rozpoczęciu procesu szczegółowego przeglądu możliwych działań względem inwestycji w spółkę stowarzyszoną Calypso Fitness S.A. Ma to związek ze znaczącym poziomem wierzytelności Calypso Fitness względem Benefit Systems, zarówno należnych i pozostających do rozliczenia w przyszłości.

Benefit Systems posiada 33,33% akcji w kapitale zakładowym Calypso Fitness; pozostałe akcje są w posiadaniu: 50,10% – RING Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz 16,57% – Cal Capital sp. z o.o.

Benefit Systems Emitent nabywał akcje Calypso Fitness w latach 2011-2014 oraz udzielał Calypso Fitness oraz jej spółkom zależnym pożyczek oraz dzierżaw sprzętu fitness w wysokości 67,6 mln.

„W ramach Przeglądu Benefit Systems przeanalizuje różne scenariusze działania względem inwestycji w Calypso Fitness oraz posiadanych przez Calypso Fitness aktywów, w tym nabycia wybranych aktywów od Calypso Fitness lub od jego akcjonariuszy przede wszystkim, ale nie wyłącznie, w oparciu o całkowite lub częściowe rozliczenie zobowiązań Calypso Fitness względem Benefit Systems. W związku z tym, Przegląd może zakończyć się przeprowadzeniem jednej lub większej ilości transakcji przez Benefit Systems, w tym z Calypso Fitness, jak również może zakończyć się bez podjęcia żadnych działań i utrzymaniem obecnego stanu.” – czytamy w komunikacie Benefit Systems.

R E K L A M A