Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Marta Woźniak, CBRE: wdrożenie strategii ESG podnosi wartość nieruchomości

Jednym z największych wyzwań obecnych czasów jest kryzys klimatyczny. Sektor budowlany odpowiada za blisko 40 proc. udziału w światowej emisji CO2, stąd coraz częściej na nieruchomość patrzy się przez pryzmat jej adaptacji do zmian klimatu i nowych regulacji UE. Firmy zaczynają zmieniać swoje strategie CSR na strategie ESG, których ważnym komponentem jest właśnie ochrona środowiska. To nie tylko korzyści dla planety, ale też podniesienie wartości nieruchomości. w komentarzu dla SCF News/retailnet.pl pisze Marta Woźniak, zastępca dyrektora w dziale wycen CBRE.

Z badań CBRE wynika, że dwie trzecie inwestorów europejskich wskazało, że przyjęło już kryteria ESG (a więc takie, które poza zyskiem, uwzględniają też czynniki środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny) do swoich praktyk i procesów inwestycyjnych. Oznacza to, że w swoich decyzjach patrzą na nieruchomość jak na produkt, który wpływa na ludzi i otoczenie i doceniają budynki, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko i społeczności a przez to są mniej narażone na ryzyka wynikające z globalnych wyzwań.

Ryzyka klimatyczne i regulacyjne

Ryzyka klimatyczne, które stają się obowiązkowym punktem przy ocenie budynku, należy rozpatrywać w dwóch aspektach: wpływu, jaki efekty zmian klimatu mają na budynki, oraz wpływu, jaki wywiera funkcjonowanie budynków na klimat i środowisko (double materiality concept). Z jednej strony, dotyczą one możliwości adaptacji budynków do skutków zmian klimatu takich jak ryzyko powodzi, narażenie na częste i gwałtowne zjawiska pogodowe czy rosnące temperatury wpływające na efektywność energetyczną budynków i koszty ich utrzymania. Z drugiej strony, zmieniające się otoczenie prawne, technologiczne i rynkowe, wymagają minimalizacji negatywnego wpływu budynków na klimat i przystosowania się rynku nieruchomości do nowego spojrzenia w stronę budownictwa niskoemisyjnego, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz budowania opartego o założenia gospodarki cyrkularnej.

Jednym z aspektów analizowanych przy wycenie jest możliwość sfinansowania budowy czy zakupu nieruchomości komercyjnej kredytem bankowym. Coraz większą rolę będą tu odgrywały regulacje Unii Europejskiej, których celem jest skierowanie strumienia inwestycji w stronę inwestycji zrównoważonych. Taksonomia, której pierwsze przepisy zaczynają obowiązywać już od 2022, definiuje jakie inwestycje mogą zostać uznane za zrównoważone środowiskowo i ma przekierować przepływ kapitału w stronę takich projektów, które przyczyniają się do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Spodziewamy się, że banki, które mają być akceleratorem zmian, będą preferowały projekty zrównoważone a w dalszej perspektywie będą musiały przebudować portfel swoich inwestycji i kredytów tak, aby był on zgodny z założeniami „Europejskiego Zielonego Ładu”. Zatem niskoemisyjne, przyjazne ludziom i środowisku budynki będą miały łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania. W dalszej perspektywie pojawi się kwestia możliwości sfinansowania budowy czy zakupu takiej nieruchomości kredytem bankowym w ogóle, a co za tym idzie jej obrotu na rynku.

Nieruchomość zrównoważona czyli jaka?

Świadomość zachodnich inwestorów i najemców w kontekście tematu jest wysoka i coraz szybciej ugruntowuje się również w Polsce. Jakie cechy nieruchomości są brane pod uwagę przy ocenie, czy budynek jest zrównoważony?

  • Lokalizacja umożliwiająca korzystanie ze zrównoważonego transportu, zapewniająca dostęp do sieci ścieżek rowerowych czy komunikacji publicznej.
  • Inwestycja przyczyniająca się do podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej np. poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych.
  • Dostępność budynku i jego funkcjonalności dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Architektura i funkcjonalność w aspekcie obniżenia zapotrzebowania na energię i łatwości zaadaptowania do innej funkcji w duchu gospodarki cyrkularnej.
  • Zielone certyfikaty, które potwierdzają, że nieruchomość została oceniona pod względem takich kryteriów jak wpływ na środowisko wewnętrzne, zewnętrzne, użyte materiały, energochłonność i zużycie wody, ale też proces projektowy i budowlany i sposób zarządzania nieruchomością.
  • Rodzaj wykorzystywanej w budynku energii, w tym dostęp do energii ze źródeł odnawialnych.
  • Zastosowanie trwałych i odpornych materiałów, które zmniejszą częstotliwość wymiany elementów i niezbędnych napraw ograniczając tym samym ślad węglowy w trakcie eksploatacji budynku.
  • Nowoczesne technologie, które pozwalają na efektywne monitorowanie i zarządzanie energią, ciepłem i zużyciem wody w budynku.
  • Spełnianie kryteriów ESG w kontekście pozytywnego oddziaływania na otaczające środowisko, bioróżnorodność i respektowania potrzeb lokalnych społeczności.

Co wpływa na wartość nieruchomości i jak w tym uwzględnić zrównoważony rozwój?

Pamiętając o tym, że 95 proc. zasobu budynków na świecie będzie dalej funkcjonowała w 2050 roku, w CBRE współpracując z właścicielami, zarządcami i najemcami nieruchomości a także podmiotami finansującymi, patrzymy na nieruchomość jako na produkt długoterminowy a zatem taki, który będzie umożliwiał adaptację do zmian klimatycznych i regulacyjnych. Jest to wielkie wyzwanie dla naszej branży biorąc pod uwagę chociażby zapotrzebowanie budynków na energię i polski mix energetyczny, w którym 70 proc. stanowi energia z paliw kopalnych. To jednak szansa dla powstawania budynków korzystających z inteligentnych rozwiązań i nowoczesnych technologii jak i modernizacji obecnego już zasobu, tak aby stał się on niskoemisyjny, przyjazny środowisku i ludziom.

Posługując się tradycyjnymi narzędziami, czyli analizą popytu i podaży, oceną czynszu rynkowego i rentowności inwestycji w nieruchomość, analizujemy jak cechy charakteryzujące zrównoważoną nieruchomość wpływają na dotychczas analizowane czynniki i w jakim stopniu determinują one decyzje inwestycyjne podejmowane przez uczestników rynku.