Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[WYWIAD] Justyna Kur, PRCH, Apsys: Poziom projektów zgłoszonych do PRCH Awards jest coraz wyższy

Po okresie pandemii potrzebujemy integracji rynku – zarówno w sferze merytorycznej jak i socjalnej. Wydarzenia takie jak Gala PRCH Awards, a przede wszystkim uznanie i docenienie branży odpowiadają na te potrzeby. Nagrody przyznawane w konkursie są ukoronowaniem ciężkiej, merytorycznej pracy całych zespołów. – w rozmowie z SCFNews/retailnet.pl mówi Justyna Kur, członkini Jury PRCH Retail Awards 2022, Vice-president, Head of Property & Rental Management Apsys Polska.

Kolejne edycje konkursu PRCH Retail Awards dają okazję do spojrzenia na rynek w perspektywie w której wyraźniej chyba widać zachodzące zmiany. Jakie zmiany widzimy dzisiaj w stosunku do lat ubiegłych?

W tym roku mamy już XIII edycję Konkursu PRCH Retail Awards. Zależy nam aby rozwijał się i ewaluował on tak, jak ewoluuje i zmienia się branża obiektów handlowych. Sukcesywnie, pojawiają się nowe kategorie konkursowe. w tym roku zadebiutowało aż 7 , w tym 5 w części biznesowo-strategicznej. Duża ilość aplikacji złożonych w nowych kategoriach potwierdza, że była to dobra decyzja odpowiadająca na potrzeby branży. Szczególnie cieszy mnie duża ilość zgłoszeń w kategoriach Dyrektora Obiektu Handlowego Roku oraz działań ESG.

Chciałabym również zwrócić uwagę na kategorię „Innowacja roku”, adresowaną do firm świadczących usługi na rynku obiektów handlowych, to kategoria z olbrzymim potencjałem, która – na co liczę – rozpropaguje nowe i odkrywcze pomysły na naszym rynku. Jednocześnie, w tegorocznej edycji konkursu, w porównaniu do lat ubiegłych, zgłoszono mniejszą liczbę aplikacji w kategoriach dla sieci handlowych (nowa sieć, ekspansja sieci i best performance). Myślę, że jest to wynikiem ostatnich dwóch trudnych lat covidowych i mam nadzieję, że w kolejnych edycjach liczba aplikacji powróci do poziomu sprzed pandemii.

Co ważne i warte podkreślenia, aplikacje złożone w tegorocznej edycji pokazują, że sieci handlowe z sukcesem mierzą się z dzisiejszymi wyzwaniami – stawiają na elastyczność, wielokanałowość sprzedaży – łączenie omnichannelu ze sprzedażą stacjonarną i przede wszystkim stawiają na pierwszym miejscu klienta i szeroko rozumiane pozytywne doświadczenia zakupowe.

W tym roku jury nominowało 33 projekty biznesowe do ostatecznej rywalizacji o złote i srebrne statuetki PRCH Retail Awards. To więcej niż w latach ubiegłych. Z czego to wynika? Rynek wchodzi w nowy etap?

Z roku na rok jest coraz więcej aplikujących, a poziom merytoryczny projektów jest coraz wyższy. Świadczy to na pewno o dojrzałości sektora, doświadczeniu i wiedzy osób zarządzających. Jest to również – mam nadzieję – owoc poprzednich edycji PRCH Retail Awards. Jednym z wyróżników tego konkursu jest feedback, który otrzymuje każdy z uczestników. Raport pokonkursowy zawiera komentarze, wskazówki oraz podsumowanie mocnych i słabych stron aplikacji. Jest to absolutnie unikatowe narzędzie i w mojej ocenie wprost przekłada się na coroczny wzrost jakości aplikacji a tym samym całego konkursu.

33 projekty z nominacjami, ale dużo więcej aplikowało do nagrody. Co można powiedzieć o kondycji rynku na podstawie wszystkich aplikacji?

W tym roku do konkursu zgłoszono rekordową ilość 118 aplikacji w 24 kategoriach podzielonych na biznesowo-strategiczne oraz marketingowe. Taki odzew na PRCH Retail Awards i wysoka jakość aplikacji dowodzą, że pandemia nie zatrzymała rozwoju rynku i po ciężkim czasie odbudowujemy jego siłę. Uważam również, że po okresie pandemii potrzebujemy integracji rynku – zarówno w sferze merytorycznej jak i socjalnej. Wydarzenia takie jak Gala PRCH Awards, a przede wszystkim uznanie i docenienie branży odpowiadają na te potrzeby. Nagrody przyznawane w konkursie są ukoronowaniem ciężkiej, merytorycznej pracy całych zespołów. Z osobistego doświadczenia wiem, jak dużym motywatorem do dalszych wysiłków jest otrzymanie takiego wyróżnienia.

Jaka kategoria konkursowa z Pani perspektywy jest najtrudniejsza do oceny? Trudniej ocenić strategie, obiekty czy ludzi?

Zdecydowanie najtrudniejszą okazała się dla mnie nowa kategoria Dyrektora Obiektu Handlowego Roku. Byłam jednym z pomysłodawców jej utworzenia i uważam, że to niesamowicie ważna i potrzebna kategoria, która ma na celu uhonorowanie managerów na co dzień wykonujących tytaniczną pracę zarzadzania centrum handlowym. Niemniej, okazało się, że nie można ocenić osoby tylko przez pryzmat danych i informacji złożonych w aplikacji. Dlatego, jako jurorzy, podjęliśmy jednogłośną decyzję o uzupełnieniu procesu o etap spotkań on-line z nominowanymi. Muszę przyznać, że były to niesamowicie intersujące, inspirujące i ciekawe spotkania. Pozwoliły nam jurorom lepiej poznać każdego z nominowanych, posłuchać o ich pasjach, wyzwaniach i codziennym zaangażowaniu w zarzadzanie centrum handlowym.

W tej edycji po raz pierwszy ocenianą kategorią są działania ESG obiektu handlowego. Co stało za decyzją o włączeniu jej do konkursu? Jak wyglądał proces oceny w tej kategorii? I jaką rolę odgrywają dziś dla branży kwestie zrównoważonego rozwoju?

Zrównoważony rozwój jest wyznacznikiem nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu. W 2021 roku PRCH wspólnie z PWC opracowały „Raport ESG w branży nieruchomości handlowych”. Był on próbą opisu aktualnej sytuacji ESG w branży oraz punktem wyjścia do dalszej rozmowy o zrównoważonym rozwoju w sektorze nieruchomości handlowych. Stąd, kolejnym naturalnym krokiem było włączenie działań ESG do konkursu PRCH Retail Awards. Jurorzy oceniali w tej kategorii założenia strategii ESG, jej kompleksowość, objęcie działaniami wszystkich trzech filarów (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego), cele krótko i długoterminowe oraz poziom ich realizacji.

Duża liczba aplikacji złożonych właśnie w tej kategorii jest potwierdzeniem, że zarządcy i właściciele centrów handlowych przykładają ogromną wagę do działań we wszystkich obszarach ESG. Dotyczą one zarówno ekologii, odpowiedzialności społecznej, jak i ładu korporacyjnego. Centra handlowe stawiają sobie ambitne cele w zakresie środowiskowym, ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczanie zużycia mediów, segregację odpadów oraz redukcji śladu węglowego.

Widać również ogromną skalę działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Centra handlowe przykładają coraz większa wagę do bycia miejscami inkluzyjnymi, dostępnymi dla wszystkich, angażują się i wspierają inicjatywy lokalne odpowiadając na potrzeby swoich klientów. Jestem również głęboko poruszona solidarnością branży wobec wojny w Ukrainie i działaniami pomocowymi, które prowadziło właściwie każde z centrów w Polsce.

Jak aktualne wyglądają priorytety biznesowe centrów handlowych? Czy pandemia, doświadczenia lockdownów branży spowodowała trwałe zmiany w jej strategiach biznesowych? Czy aplikacje, które miała Pani okazję oceniać dają nam tu jakąś odpowiedź?

Zdecydowanie. Dziś słowa klucze, które definują prorytety biznesowe branży to: elastyczność, innowacja, lokalność i zrównoważony rozwój. Lata pandemii nauczyły nas, że właściwie jedynym pewnikiem i stałą w naszej pracy jest… zmiana. Elastyczne podejście, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i sposobów na uzyskanie jak najlepszych efektów biznesowych będą nam towarzyszyły co najmniej przez następne lata. Śmiem twierdzić, że to podejście pozostanie już z nami na zawsze. Jak mówią – żyjemy w ciekawych czasach – i te właśnie czasy wymagają od nas otwartego podejścia. W mojej ocenie, w najbliższej przyszłości centra handlowe będą kontynuowały swoją przemianę, dostosowując się do ciągle ewoluujących potrzeb najemców i konsumentów.

Czy PRCH Retail Awards, a właściwie projekty zgłaszane przez biznes w tym konkursie rysują trendy i perspektywy przyszłości branży?

Po raz kolejny mogę zdecydowanie potwierdzić. Dobrym przykładem jest tu wspomniany już w naszej rozmowie obszar ESG. Mimo dynamicznie zmieniających się warunków jest to trend, który będzie się silnie rozwijał w kolejnych latach. Jest on oczywiście ważny dla właścicieli i zarządców obiektów, co ciekawe, bardzo ważny jest również dla użytkowników końcowych naszych obiektów (około 70% klientów twierdzi, że nie możemy pogorszyć aktualnej sytuacji klimatycznej, a ponad 80% przykłada dużą wagę do troski o środowisko naturalne) oraz dla powiązanych z nami grup interesariuszy, jak choćby instytucje finansujące. Już dziś strategia ESG jest bardzo często wymogiem banku, koniecznym do uzyskania finansowania, a w najbliższej przyszłości wymagania w tym zakresie będą coraz bardziej rygorystyczne. Kolejnym trendem, który rysuje się coraz wyraźniej jest wielokanałowość sprzedaży, łączenie online i offline, poszukiwanie optymalnych połączeń pomiędzy działaniami stacjonarnymi, a szeroko pojętym światem wirtualnym. Klient, jego komfort i jak najlepsze doświadczenie zakupowe musi być priorytetem w działaniach branży.

Od lat jest Pani Jurorem PRCH Retail Awards. Jak z perspektywy czasu ocenia Pani rozwój konkursu i jego znaczenie dla branży?

Rzeczywiście mam przyjemność być jurorem od wielu lat, a w ostatnich 3 edycjach miałam zaszczyt być przewodniczącą Jury. Jest to dla mnie niesamowicie inspirujące i ciekawe doświadczanie. PRCH Retail Awards to jedyny taki konkurs branżowy w kraju. Od samego początku jego wyznacznikiem jest wysoka jakość merytoryczna oraz wieloetapowy i transparentny proces oceny. To wymagający proces, aplikujący muszą przygotować kompleksowe analizy, podać wskaźniki efektywności oraz udowodnić, że zgłaszane inicjatywy sią najlepszym rozwiązaniem dla obiektów.

Z kolei od jurorów wymaga zaangażowania, które nie ukrywam jest obciążające, ponieważ wszystkie aplikacje należy poddać złożonej i merytorycznej ocenie. Co bardzo ważne, oceny zawierają kompleksową informację zwrotną, co jest bardzo wartościowe dla firm aplikujących. Dzięki temu, konkurs, a raczej nagrody w nim przyznawane są traktowane z wysoką estymą, bo świadczą o jakości centrum i profesjonalizmie zespołu. Podmioty zgłaszające się do PRCH Retail Awards doceniają również, że promuje on dobre praktyki i ciekawe rozwiązania, co przekłada się na wzrost jakości działania całej branży. Te cechy oraz ciągły rozwój konkursu powodują, że jest to unikalne wydarzenie, którego ranga wciąż rośnie.

Rozmawiał: Radosław Rybiński