Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

PRCH sprzeciwia się kwestionowaniu danych dotyczących odwiedzalności i obrotów

Polska Rada Centrów Handlowych stanowczo sprzeciwia się kwestionowaniu wiarygodności danych dotyczących odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych. Indeks obrotów PRCH (Turnover Index) od 14 lat opracowywany jest w oparciu o wyniki przekazywane właścicielom i zarządcom obiektów handlowych bezpośrednio przez najemców na postawie odpowiednich zapisów w umowach najmu, zawsze po zamknięciu danego miesiąca obrotowego.

Dane te, ze względu na ich wrażliwość i poufność są w formie skumulowanej i zanonimizowanej przekazywane do PwC, wiodącego międzynarodowego audytora. PRCH dysponuje danymi w podziale na wielkość centrów handlowych i regiony Polski.

Dane pochodzą z 120 centrów handlowych

Wymiana informacji na temat odwiedzalności konkretnego obiektu jest możliwa na poziomie najemca-wynajmujący. Dane publikowane w indeksie obrotów pochodzą z ponad 120 centrów handlowych o łącznej powierzchni 4,5 mln mkw, reprezentujących 35% całej powierzchni dostępnej w Polsce i są miarodajne dla całego rynku. W badaniu uczestniczy m.in. 10 z 15 firm, należących do największych właścicieli i zarządców centrów handlowych w Polsce.

Polska Rada Centrów Handlowych publikuje również cykliczne wyniki badania odwiedzalności centrów handlowych (Footfall Density Index). Wskaźnik odwiedzalności pokazuje liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, jego dokładność operatorzy systemów kamer oceniają na ponad 95%. Jest on znacznie dokładniejszy od systemów opierających się na analizie danych z telefonów, które nie zliczają np. osób mających wyłączoną lokalizację lub Internet w swoich urządzeniach. Specjaliści określają dokładność badania przy wykorzystaniu telefonów na około 30%. Dane Footfall Density Index są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

Umowy najmu są dobrowolne

„Pragniemy również podkreślić, że umowy cywilno-prawne pomiędzy niezależnymi podmiotami, najemcami i wynajmującymi, są dobrowolnymi uzgodnieniami dwóch stron. PRCH, a także inne organizacje branżowe, nie są stroną tych dobrowolnych umów i nie mają mandatu do negocjowania, czy w jakikolwiek sposób wpływania na zapisy tego typu umów oraz proces ich zawierania. – podkreśla PRCH.