Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[BADANIE] Niemal połowa polskich konsumentów nie jada w restauracjach

Pogarszająca się kondycja ekonomiczna polskich konsumentów znajduje odzwierciedlenie nie tylko w utrzymujących się przewidywaniach dotyczących rosnących cen produktów. Trudną sytuację widać również w nastawieniu do najistotniejszych wydatków. Większość Polaków podchodzi do nich ostrożnie, np. oszczędnie wybierając przystępne i proste posiłki, a także nie decydując się na jedzenie poza domem – wynika z najnowszej edycji badania opracowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Wybrane wnioski z przeprowadzonej na przełomie października i listopada, 36. edycji badania Deloitte Global State of the Consumer Tracker, były prezentowane podczas odbywającego się na początku listopada Forum Rynku Spożywczego i Handlu, którego Deloitte był partnerem.

Eksperci Deloitte sprawdzili w ankiecie m.in. podejście konsumentów do kwestii jedzenia. Zdecydowana większość (39 proc.) deklaruje nastawienie oszczędnościowe, wybierając przystępne i proste posiłki. 26 proc. kieruje się w swoich preferencjach motywami zdrowotnymi, a 15 proc. – wygodą szybkich i prostych dań. 14 proc. uważa się za entuzjastów bardziej wyrafinowanego jedzenia. Zaledwie 4 proc. skupia się na kwestii świadomego wyboru ekologicznych i zrównoważonych produktów spożywczych.

R E K L A M A

W ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie 45 proc. jego uczestników w ogóle nie jadała poza domem. Zaledwie 35 proc. skorzystało z takiej możliwości 1-2 razy, a 16 proc. – 3 do 5 razy. Jednocześnie, aż 26 proc. pytanych zadeklarowało, że tak komponowało swoje posiłki, aby w jak największym stopniu wykorzystać już posiadane produkty.

– W ostatni dwóch tygodniach najwięcej, bo aż 33 proc. respondentów badania Deloitte robiło zakupy 3-4 razy, a co czwarty 5-6 razy. Przy czym, co warte odnotowania, niemal połowa ankietowanych, 48 proc., w ogóle nie korzystała z możliwości ich dostawy do domu, a co trzeci kupował przede wszystkim produkty świeże, nieprzetworzone. Ponad jedna piąta nie ograniczała wielkości swoich koszyków zakupowych, wkładając do nich tyle jedzenia, na ile miała ochotę – tak wskazało 21 proc. pytanych – mówi Bartosz Bobczyński, partner, lider Consumer Industry Deloitte w Polsce i Europie Centralnej.

Jedynie 7 proc. kupujących decydowało się na składniki z kategorii premium, a co dziesiąty wybierał przede wszystkim produkty znanych i popularnych marek.

Polacy częściej niż ankietowani na świecie doświadczają pogorszenia się swojej sytuacji finansowej

Ogólny poziom nastrojów deklarowanych przez polskich respondentów badania Deloitte nie zmienił się znacząco w porównaniu z jego poprzednią edycją. Nadal najczęstszym powodem do niepokoju jest osobista sytuacja finansowa – tak odpowiedziało 52 proc. ankietowanych (wzrost o 1 p.p.). Drugie w tym zestawieniu ponownie są kwestie zdrowotne, na które wskazało 40 proc. pytanych (spadek o 3 p.p.). O 2 p.p. odpowiedzi mniej niż w ubiegłym miesiącu (39 proc.) dotyczy troski o sytuację geopolityczną, a o 1 p.p. o stan gospodarki (33 proc.).

Wyniki ankiety Deloitte wskazują, że od września o 4 p.p. wzrósł jednak odsetek Polaków oceniających, że ich sytuacja finansowa uległa w ciągu ostatniego roku pogorszeniu.

– Na świecie ogólnie 43 proc. respondentów naszego badania doświadcza pogorszenia się ich kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku. Na tym tle odpowiedzi ankietowanych z Polski wyraźnie wskazują, że obecna sytuacja ma zdecydowanie większy wpływ na ich poczucie ekonomicznego dobrostanu – aż 60 proc. twierdzi, że pod tym względem wiedzie im się gorzej niż jeszcze 12 miesięcy temu. Jednocześnie, tylko co trzeci uważa, że może sobie pozwolić na przyjemności, podczas gdy na świecie środki na takie wydatki znajduje 40 proc. pytanych. To też dobitnie dowodzi, że polscy konsumenci bardzo mocno doświadczają trudnych warunków gospodarczych – mówi mówi Bartosz Bobczyński.

 Konsumenci spodziewają się dalszego wzrostu cen, ale pozwalają sobie na przyjemności

Jak wynika z ankiety, w porównaniu z obecną sytuacją w większość kategorii produktów konsumenci nadal spodziewają się pewnego bądź znaczącego wzrostu cen. Na poziomie zbliżonym do deklarowanego w poprzednim badaniu utrzymują się wskazania dotyczące domowych mediów (88 proc.), produktów spożywczych (87 proc.), usług restauracyjnych (82 proc.), odzieży i obuwia (73 proc.) oraz alkoholi i wyrobów tytoniowych (72 proc.). Wyjątkiem są ceny paliw – tutaj odsetek deklaracji o spodziewanych podwyżkach wzrósł bardzo wyraźnie z 73 proc. do 82 proc.

Te obawy dotyczące niekorzystnie zmieniających się cen towarów i usług nie powstrzymały jednak znacznej części konsumentów przed wydatkami na przyjemności. W ostatnim miesiącu pozwoliło sobie na to 81 proc. respondentów badania Deloitte. Niemal w jednej trzeciej przypadków dotyczyły one zakupów spożywczych bądź alkoholowych, a zdecydowanie mniej pytanych wskazywało w tym przypadku odzież, obuwie i akcesoria oraz artykuły kosmetyczne (po 19 proc.). Mniej niż co dziesiąty respondent na poprawę nastroju kupił sobie gadżet elektroniczny (9 proc.) lub produkt z kategorii zabawek i towarów hobbystycznych, takich jak książki, gry wideo czy planszowe (8 proc.).

Co ciekawe, wydatki ponoszone dla przyjemności najczęściej nadal miały jednak użytkowy lub praktyczny charakter – tak oceniło 36 proc. ankietowanych. Wyraźnie mniej odpowiedzi dotyczy produktów bądź usług pozwalających na chwilową ucieczkę od codzienności (26 proc.), relaksujących (25 proc.) lub mających wytrzymać próbę czasu (23 proc.).