Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Sfinks notuje wzrost przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży gastronomicznej w sieciach należących do Sfinks Polska po dziewięciu miesiącach roku 2022 r. osiągnęły 124,01 mln zł i znacznie przewyższyły te sprzed roku. Wzrost sprzedaży gastronomicznej, o 8% r/r, odnotowano także w samym trzecim kwartale 2022 r. wobec trzeciego kwartału 2021 r.

W ujęciu skonsolidowanym grupa Sfinks odnotowała na koniec września 2022 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 73,33 mln zł. Zysk netto i EBITDA grupy za trzy kwartały i po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 wyniosły odpowiednio 15,95 mln zł oraz 20,03 mln zł.

– Sprzedaż w restauracjach za dziewięć miesięcy roku tego roku jest wyraźnie wyższa, chociaż warto mieć na uwadze, że duża część 2021 r. była objęta lockdown dla gastronomii. Dlatego w tym kontekście warto spojrzeć na sam trzeci kwartał, który był bardziej porównywalny do tego sprzed roku pod względem przepisów pandemicznych obowiązujących w branży. W trzecim kwartale 2022 r. widać odbicie sprzedaży gastronomicznej, która wyniosła 46,22 mln zł wobec 42,77 mln zł przed rokiem. Zdecydowana większość tej sprzedaży to zasługa restauracji SPHINX, które generują 93% przychodów sieci. Na sprzedaż pod tym szyldem, ale i w innych lokalach naszych marek, rosnący wpływ ma rozwijany przez nas program lojalnościowy i jednocześnie aplikacja mobilna Aperitif, z której coraz częściej korzystają nasi goście. W minionych miesiącach przybyło nam kolejnych 20 tysięcy użytkowników, a ich łączna liczba przekracza już 450 tysięcy osób – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Spółka szacuje, że w trzecim kwartale 2022 r. około 19% sprzedaży gastronomicznej to zamówienia złożone z wykorzystaniem programu lojalnościowego Sfinksa – Aperitif, który poprzez aplikację mobilną o tej samej nazwie daje klientom restauracji dostęp do specjalnych ofert i promocji, podczas gdy w trzecim kwartale 2021 r. sprzedaż gastronomiczna wygenerowana z wykorzystaniem Aperitif wynosiła ponad 11%. Z programu korzystają głównie goście stacjonarnych restauracji. Na koniec trzeciego kwartału działało ich 120, w tym 73 lokale SPHINX, 39 Piwiarni, 6 restauracji Chłopskie Jadło (w tym Lepione & Pieczone by Chłopskie Jadło) oraz dwa otwarte w tym roku lokale pod marką The Burgers, która powstała jako koncept wirtualny tuż przed pandemią i szybko zyskała popularność. Obecnie spółka testuje ją w modelu stacjonarnym i franczyzowym.

Równolegle większość restauracji sieci Sfinksa prowadzi sprzedaż w dostawie i na wynos. Przychody ze sprzedaży dań w dostawie po trzech kwartałach 2022 r. stanowiły blisko 7% przychodów gastronomicznych. Jednocześnie Sfinks rozwija ofertę dań gotowych, które trafiają do sprzedaży w sieci sklepów detalicznych oraz maszynach vendingowych.

69 proc. restauracji sieci Sfinks Polska działa w modelu franczyzowym

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. 69% restauracji sieci Sfinks Polska działało w modelu franczyzowym. W tym okresie przychody grupy z tytułu opłat franczyzowych wyniosły 19,22 mln zł i było to blisko dwukrotnie więcej niż przed rokiem, kiedy przychody te w analogicznym okresie miały wartość 10,89 mln zł. Wzrost wynikał m.in. ze wznowienia działalności restauracji franczyzowych po lockdown i nowych otwarć lokali franczyzowych. Docelowo Sfinks planuje, aby franczyza miała ponad 70% udziału w strukturze sieci.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Na wyniki finansowe trzech kwartałów 2022 r. grupy Sfinks Polska znaczący dodatni wpływ, wynoszący łącznie 26,3 mln zł, miało uprawomocnienie się decyzji sądu dotyczącej Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego, które miało miejsce w drugim kwartale br. W efekcie grupa zaraportowała po dziewięciu miesiącach roku 15,51 mln zł zysku netto oraz 34,27 mln zł EBITDA, co po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 dało odpowiednio 15,96 mln i 20,03 mln zł. W analogicznym okresie 2021 r. skonsolidowane zysk netto i EBITDA (oczyszczone z MSSF16) wyniosły odpowiednio: -7,40 mln zł i -7,89 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto za trzy kwartały 2022 r. był wyższy od ubiegłorocznego o 20,08 mln zł i wyniósł 11,76 mln zł, a 12,29 mln zł po skorygowaniu o wpływ MSSF16. Jednostkowy wynik EBITDA za dziewięć miesięcy 2022 r. wniósł 33,66 mln zł (19,61 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16) przy przychodach jednostkowych w wysokości 72,06 mln zł.

– Analizując dane wynikowe za 2022 r. w ujęciu narastającym za trzy kwartały 2022 w porównaniu do 2021 należy mieć na uwadze, że zostały wypracowane w zupełnie innych warunkach – w 2021 roku obowiązał jeszcze kilkumiesięczny lockdown dla gastronomii, a z kolei w tym roku uwzględniliśmy w wynikach wpływ uprawomocnienia się decyzji o UPR. Wyniki trzeciego kwartału 2022 r. są natomiast już pod wpływem inflacji i rosnących kosztów surowców oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń i marketingu grupy, które rok temu były częściowo przez nas zamrożone. Ten rok oraz, jak sądzę, jeszcze pierwsza połowa 2023 roku będą bardzo wymagające dla zarządzających restauracjami. Jest to okres, jakiego nigdy nie było od przemian ustrojowych w Polsce, będących wynikiem ustaleń przy Okrągłym Stole. Nigdy od tamtej pory nie mieliśmy zjawiska wzrostu cen we wszystkich grupach kosztów przy jednoczesnym spadku siły nabywczej ludności spowodowanej inflacją i spadkiem kursu złotego, do tego po tak trudnym okresie dla gastronomii jak czas pandemii Covid-19. Rodzi to przed zarządzającymi biznesem gastronomicznym olbrzymie wyzwania. Dla jednych może to oznaczać upadłość, dla innych szansę na rozwój. Od początku pandemii postrzegam tę sytuację dla Sfinksa jako szansę, choć wykorzystanie jej będzie musiało być okupione znacznie cięższą pracą, ale i otwartością na nowe pomysły. Doświadczenia ostatnich dwóch lat pokazały, że nasz zespół jest mocno skonsolidowny i zdeterminowany, żeby wykorzystać tę szansę dla rozwoju spółki – komentuje prezes Sfinksa.

Przychody gastronomiczne to przychody wszystkich lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks Polska, z wyłączeniem sieci Piwiarnia.

Grupa Sfinks Polska zarządza 117 lokalami gastronomicznymi

Grupa Sfinks Polska zarządza 117 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 71 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 5 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.