Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[BADANIE] PRCH: Obroty w październiku 2022 r. były o 16% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.  

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych  galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 18,3%. Duże obiekty (40-60 tys.  mkw. GLA) notowały wzrosty o 17%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 9,2%, a najmniejsze  (5-20 tys. mkw. GLA) o 8%.  

– W październiku obroty centrów handlowych utrzymały pozytywny trend, rosnąc o 16%  w porównaniu do 2019 r. Widać jednak, że presja inflacyjna, rosnące koszty nośników energii  i niestabilna sytuacja gospodarcza wpływają na ich dynamikę. Klienci oszczędzają pieniądze  i dokonują bardziej przemyślanych zakupów, co wpływa również na liczbę wizyt w centrach  handlowych. Z uwagą obserwujemy wpływ czynników makroekonomicznych na postawy  konsumentów, zwłaszcza, że ostatni kwartał roku jest kluczowy dla wyników handlu – mówi  Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. 

Polacy w październiku nadal chętnie korzystali z oferty gastronomicznej w centrach handlowych.  Wzrost w tej kategorii o ponad 34% pokazuje, jak ważny dla klientów pozostaje aspekt społeczny  galerii handlowych i potrzeba obcowania z ludźmi. To trend trwający niezmiennie od momentu  zniesienia restrykcji sanitarnych w marcu 2022 r.  

R E K L A M A

Klienci nadal chętnie kupują w sklepach stacjonarnych artykuły wyposażenia domu i sprzęt  RTV/AGD, na co wskazuje blisko 24% wzrost w tej kategorii w październiku. Z kolei moda  odnotowała mniejszą dynamikę obrotów, wzrost w tej kategorii wyniósł 8,4%, w porównaniu  do października 2019 r.  

W październiku 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index),  mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 0,3% wyższa niż w październiku  2019 r. Z kolei w listopadzie 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych się zmniejszyła i była  o 3,1% niższa niż w listopadzie 2019 r.  

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę  klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany  na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających  na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie  są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować  możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych  dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy  klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane  w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane  i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.  

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,  w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych  właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu na ich  poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane  przez PwC.  

***  

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad  200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca  na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym  i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń  konsumenckich.