Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PRCH po raz kolejny deklaruje gotowość do dialogu z Najemcami

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) wielokrotnie deklarowała gotowość do dialogu ze środowiskami reprezentującymi najemców. Jest wiele wspólnych tematów ważnych dla całej branży, które można wspólnie omówić. Jednym z nich jest Kodeks Dobrych Praktyk – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Poznański podkreśla, że do rozmowy na temat Kodeksu Dobrych Praktyk i aktualnych zjawiskach dotykających cały sektor handlowy PRCH zaprasza środowisko najemców od dwóch lat.

„Poza deklaracjami w mediach, nie dostrzegamy jednak chęci podjęcia prezentowanych medialnie zagadnień. PRCH zależy na poważnej dyskusji w uzgodnionej wcześniej i akceptowalnej dla wszystkich formule. Niestety zamiast tego w przestrzeni publicznej pojawiają się apele adresowane do PRCH, ale nasze stowarzyszenie tej korespondencji bezpośrednio nie otrzymuje. Apele ZPPHiU poznajemy tylko z mediów. Nie dostaliśmy też propozycji spotkania czy zaproszenia do udziału w ubiegłorocznej dyskusji o „kodeksie najlepszych praktyk najemców”, którego treści nadal nie znamy. Trudno jest potraktować takie działanie jako poważne zaproszenie do rozmów. Jednocześnie podkreślamy, że jesteśmy otwarci na rozmowy dotyczące branży centrów handlowych.” – mówi Krzysztof Poznański.

R E K L A M A

Dyrektor zarządzający PRCH przypomina, że w 2012 r. w ramach Polskiej Rady Centów Handlowych został opracowany kodeks dobrych praktyk. Jest to zbiór przyjętych zwyczajów i standardów rynkowych.

„Praktyka rynkowa pokazuje, że kodeks był i w dużej mierze nadal jest stosowany, jako zbiór zaleceń. Przez ostatnie 10 lat rynek się zmienił, mamy nowe zagadnienia związane choćby z ESG czy handlem elektronicznym. To pokazuje, że warto dalej pracować nad kodeksem i jako PRCH zachęcamy całą branżę do wznowienia dyskusji uwzględniającej sytuację obu stron umów najmu. Warto jednak pamiętać, że ostatecznie to nie kodeks dobrych praktyk, a umowa najmu określa realne zasady współpracy stron. Taka umowa zawsze jest wynikiem dobrowolnej zgody obu stron, co do jej warunków i treści – podkreśla Krzysztof Poznański.