Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Pierwsza tegoroczna zbiórka krwi przed centrum handlowym Westfield Arkadia

W Warszawie obecnie odnotowujemy niedobory większości grup krwi w zgromadzonych zapasach. Dlatego Westfield Arkadia po raz kolejny włącza się w promocję honorowego krwiodawstwa. Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się w sobotę, 4 lutego. Krwiobus, w którym wszyscy chętni będą mogli oddać krew, stanie przed wejściem głównym do centrum.

– W 2022 r. Westfield Arkadia współorganizowało cztery zbiórki krwi. Podczas nich zarejestrowaliśmy 86 osób, spośród których 51 oddało łącznie prawie 23 litry krwi. Ten wynik bardzo nas cieszy, bo tak naprawdę nawet najmniejsza ilość krwi może uratować komuś życie. W ubiegłym roku zbiórki organizowaliśmy w piątki, ale chcemy, żeby w akcji mogło wziąć udział jeszcze więcej osób, dlatego też wszystkie akcje zaplanowane na 2023 r. odbędą się w soboty – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Składniki krwi tworzą wysokorozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia którego zależy nasze życie oraz zdrowie. Według danych ze strony krwiodawcy.org, w 2020 roku w Polsce było ok. 570 tys. dawców krwi. Liczba ta zmalała w stosunku do roku 2019 o ok. 45 tys. osób.

Zapotrzebowanie na krew występuje natomiast przez cały rok. Potrzebują jej przede wszystkim osoby, u których z jakichś przyczyn występują jej braki. Może być to wynikiem wypadku, urazu, oparzenia lub przejścia zabiegu operacyjnego, czy też zaburzeń krzepnięcia.

Cennego daru, jakim jest krew, potrzebują również pacjenci z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii, a także osoby wymagające transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Najbliższa zbiórka krwi zaplanowana jest na sobotę 4 lutego. Krwiodawców zapraszamy od godz. 10.00 do 15.00. Partnerem zbiórki krwi jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca”.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.