Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PRCH: Obroty w listopadzie 2022 r. były o 10,6% wyższe niż  w analogicznym okresie 2019 r.  

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych  galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 11,6%. Duże obiekty (40-60 tys.  mkw. GLA) notowały wzrosty o 6,8%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 8,1%,  a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 7,7%.  

Wzrost obrotów zanotowano w ważnych dla centrów handlowych kategoriach: gastronomia – 27,9%,  wyposażenie domu z RTV i AGD – 12,2%, odzież – 4,6%.  

– Z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że w listopadzie 2022 r. obroty najemców  w centrach handlowych były o 10,6% wyższe niż w listopadzie 2019 r. Z kolei dane GUS pokazują,  że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 1,6%.  Interpretując dane, należy podkreślić niepewność nastrojów konsumenckich w warunkach  wysokiej inflacji i ogólnej niestabilności gospodarczej. Najbliższe miesiące pokażą, jak wskaźniki  makroekonomiczne odbiją się na sprzedaży detalicznej i odwiedzalności centrów handlowych –  mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.  

R E K L A M A

W centrach handlowych klienci nadal chętnie korzystali z oferty gastronomicznej. W tej kategorii  obroty w listopadzie wzrosły o blisko 28%. Nadal chętnie kupowali też artykuły wyposażenia domu  i sprzęt RTV/AGD, na co wskazuje ponad 12% wzrost w tej kategorii w listopadzie. Z kolei moda  odnotowała wzrost obrotów na poziomie 4,6%, w porównaniu do listopada 2019 r.  

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów  na 1 mkw. powierzchni najmu, była w listopadzie 2022 r. o 3,1% niższa niż w listopadzie 2019 r.  Z kolei w grudniu 2022 r. odwiedzalność była niższa o 6,6% w stosunku do grudnia 2019 r. W całym  2022 r. odwiedzalność osiągnęła 99,2% tej z 2019 r. Na tym wyniku zaważyły pierwsze trzy  miesiące roku, w których obwiązywały obostrzenia sanitarne w postaci obowiązku noszenia  maseczek w centrach handlowych. Zniesienie tego wymogu natychmiast przełożyło się na wzrost  odwiedzalności.  

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę  klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany  na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających  na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie  są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować  możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych  dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy  klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane  w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi  35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane  i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,  w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych  właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu  na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone  i weryfikowane przez PwC.  

***  

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad  200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca  na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym  i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń  konsumenckich.