Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

Sfinks: blisko 100 mln zł przychodów i 17 mln zysku netto w 2022 r.

Spółka Sfinks Polska, zarządzająca m.in. sieciami SPHINX, Piwiarnia i Chłopskie Jadło, ogłosiła wstępne roczne wyniki finansowe, z których wynika, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 98,6 mln zł wobec 60,7 mln zł rok wcześniej, a zysk brutto na sprzedaży to 25,9 mln zł wobec 14,3 mln zł przed rokiem.

Zysk netto za miniony rok osiągnął wartość 17,3 mln zł, podczas gdy w 2021 spółka notowała stratę -19,6 mln zł. Wpływ na roczny wynik netto miały zdarzenia jednorazowe, zwłaszcza uprawomocnienie się układu z wierzycielami z kwietnia 2022. Co istotne, wyniki samego tylko IV kwartału 2022 potwierdziły trend wzrostowy biznesu restauracyjnego Sfinksa. Spółka zanotowała w tym okresie przychody w wysokości 26,5 mln zł oraz 7,5 mln zysku brutto na sprzedaży i 5,5 mln zł zysku netto. Dla porównania w 2021 r. wartości te wynosiły odpowiednio: 21,6 mln zł, 6,8 mln zł oraz -11,2 mln zł.

– Wyniki sprzedażowe i operacyjne w ostatnim kwartale roku 2022 wykazały solidny trend rosnący. Sprzedaż rok do roku zwiększyła się o 22%, chociaż IV kwartał sezonowo jest najtrudniejszy dla gastronomii. Jednocześnie mimo presji kosztowej wypracowaliśmy za ten okres zysk brutto na sprzedaży wyższy o 12% r/r. Utrzymaliśmy też na zbliżonym poziomie koszty ogólnego zarządu. Te pozytywne tendencje sprzedażowe zostały przez spółkę utrzymane także w dwóch pierwszych miesiącach 2023 r., co miało m.in. wpływ na decyzję o utworzeniu aktywa podatkowego za 2022 r. oraz zmniejszenie rezerw, a w konsekwencji przełożyło się też na wynik netto kwartału – wyjaśnia Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Na jednostkowy wynik netto Sfinksa za IV kwartał w największym stopniu wpłynęły dwa elementy – zmniejszenie odpisów z tytułu utraty wartości majątku oraz należności o kwotę 2,8 mln zł oraz wzrost aktywa na podatek dochodowy o kwotę 2,3 mln zł. Nawet przy pominięciu tych czynników spółka wypracowała zysk na poziomie netto.

– Na wynik netto kwartału miały znaczący wpływ zdarzenia jednorazowe, jednak nie wystąpiłyby one, gdyby nie istotne pozytywne trendy w naszej działalności operacyjnej, czyli zwiększenie wyników sprzedażowych i rentowności restauracji. W rezultacie możemy rozwiązywać rezerwy, które zawiązaliśmy w złych czasach. Z kolei w ujęciu rocznym należy pamiętać o pozytywnym wpływie uprawomocnienia się w kwietniu 2022 układu z wierzycielami w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. To wydarzenie było kluczowe dla utrzymania stabilności grupy, zachwianej w pandemii, i położyło fundament pod dalszy rozwój Sfinksa. Ułożenie relacji z wierzycielami i rozłożenie spłaty zadłużenia na kolejne lata umożliwiło nam skupinie się na zarządzaniu siecią. Dobrze wykorzystaliśmy tę szansę, co pokazują wstępne roczne i kwartalne wyniki za 2022, a także wyniki za styczeń i luty tego roku – dodaje prezes Sfinksa.

Dodatni wpływ uprawomocnienia się układu w ramach UPR na wynik netto spółka określiła we wcześniejszych raportach łącznie jako 26,3 mln zł. Obok porozumienia z wierzycielami, innymi ważnymi elementami planu stabilizacji sytuacji w spółce po pandemii była pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu, a także działania prosprzedażowe – w restauracjach, segmencie delivery i dań gotowych. Właśnie 2022 był pierwszym pełnym rokiem, w którym działalność restauracji nie była ograniczona przez obostrzenia związane z pandemią. W minionym roku Sfinks pracował też nad dalszym rozwojem narzędzi technologicznych – zwłaszcza programu lojalnościowego i aplikacji mobilnej Aperitif. W efekcie po najtrudniejszym okresie pandemii spółka mogła działać z ustabilizowaną sytuacją wobec wierzycieli i zacząć odbudowywać sprzedaż i swoją pozycję na rynku.

Zaprezentowane wyniki za IV kw. 2022 r. i cały 2022 r. są danymi wstępnymi i będą podlegały badaniu przez firmę audytorską.

Grupa Sfinks Polska zarządza 115 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 69 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 5 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem