Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

ESG: Grupa InPost planuje osiągnąć neutralność emisyjną do roku 2040

Grupa InPost pierwszą firmą w Polscez zatwierdzonymi przez SBTi celami NET-ZERO do 2040 oraz jedną z trzech firm na świecie w sektorze logistycznym, która realizujeambitną ścieżkę dekarbonizacji do 2040 roku.

Grupa InPost przystąpiła do Science Best Target initiative (SBTi), który jest niezależnym, globalnym liderem wspierającym przedsiębiorców na drodze ku zerowej emisji netto gazów cieplarnianych. W ramach realizacji Strategii Dekarbonizacji, Grupa InPost określiła cele (do zrealizowania do 2030 roku) i długoterminowe cele (do zrealizowania do 2040 roku), które zostały zatwierdzone przez SBTi. Realizując ww. cele, Grupa InPost planuje osiągnąć neutralność emisyjną do 2040 roku, czyli o 10 lat szybciej niż zakłada Porozumienie Paryskie stając się w ten sposób jedyną firmą w Polsce z zatwierdzonymi tak ambitnymi celami długoterminowymi.

Science Based Targets initiative (SBTi) to globalna inicjatywa, powstała dzięki współpracy organizacji CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF). Wspiera ona firmy i pomaga wyznaczać ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, zgodne z aktualną wiedzą naukową o zmianach klimatu. Przystępując do programu, przedsiębiorcy i organizacje biznesowe na całym świecie deklarują ograniczanie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych w ramach swojej działalności aż o połowę do 2030 roku, a następnie osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. SBTi, jako niezależny podmiot, weryfikuje skuteczność oraz postęp działań nakierowanych na realizację tych celów.

– Jak przystało na lidera branży logistycznej i technologicznej, jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w transformację ekologiczną, między innymi poprzez systematyczną wymianę floty spalinowej na elektryczną. Chcemy być odpowiedzialnym partnerem w obszarze zrównoważonej logistyki dla naszych klientów, konsumentów i dostawców. Dlatego zdecydowanie przyspieszamy i z dumą dołączamy do grona firm z całego świata, które również przystąpiły do SBTi. Opracowana przez nas strategia dekarbonizacji jest ściśle powiązana ze strategią biznesową Grupy – ma wpływ na wiele procesów istotnych dla jej rozwoju. Jej wdrożenie będzie najbardziej kompleksową i ambitną inicjatywą pro-środowiskową, którą będziemy realizować w najbliższych latach – mówi Rafał Brzoska, CEO Grupy InPost.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.