Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

Grupa CCC w Q1’23: wzrost przychodów i utrzymanie stabilnego wyniku EBITDA

W pierwszym kwartale 2023 r. (luty-kwiecień), Grupa CCC osiągnęła 10% wzrost przychodów (do poziomu 2,1 mld PLN) – pomimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Zapewniając innowacyjne doświadczenia zakupowe w modelu omnichannel, organizacja utrzymuje bardzo wysoki, 53% udział e-commerce w sprzedaży.

Do wzrostu przychodów Grupy w Q1’23 kontrybuowały wszystkie kluczowe szyldy, w tym odnotowujące najwyższe dynamiki sprzedaży HalfPrice (+112%) i MODIVO (+47%). CCC w ubiegłym kwartale osiągnęło przeszło 3-krotny wzrost wyniku EBITDA i dobrą rentowność na poziomie blisko 10%. Wynik EBITDA w całej Grupie CCC został utrzymany na poziomie analogicznym do zeszłorocznego. 

– Zgodnie z przewidywaniami, w ostatnim kwartale mierzyliśmy się z licznymi wyzwaniami makroekonomicznymi (inflacja, wzrost cen energii i minimalnego wynagrodzenia, spadek płac realnych, etc.). Ponadto na rynek handlu znacząco wpłynęła też przedłużająca się zima i chłodna wiosna. Dzięki poprawie sprawności i efektywności działania wszystkich ważnych funkcji biznesowych w ostatnich latach, Grupa posiada dziś jednak wyższą zdolność elastycznego i efektywnego reagowania na zmienność otoczenia biznesowego – powiedział Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa CCC osiągnęła 2,1 mld PLN przychodu, co stanowi 10% wzrost rdr. Udział e-commerce w sprzedaży utrzymał się na wysokim 53% poziomie. 

– Wierzę, że za nami najtrudniejszy w tym roku kwartał. Koniunktura konsumencka konsekwentnie poprawiała się przez sześć ostatnich miesięcy. Zwalniająca inflacja i zatrzymanie wzrostu stóp procentowych dają natomiast nadzieję na stabilizację otoczenia makroekonomicznego – dodał Marcin Czyczerski – Liczymy na “odwilż”, która da nam przestrzeń, aby w pełni pokazać siłę naszego biznesu po transformacji.

W kwietniu br. Spółka przedstawiła perspektywę na 2023 rok. Grupa planuje wygenerować ponad 10 mld PLN przychodów, a także osiągnąć wzrost rentowności w każdym segmencie (CCC, eobuwie.pl, MODIVO, HalfPrice).

CCC konsekwentnie monetyzuje inwestycje w głęboką transformację modelu biznesowego, którą szyld przeszedł w ostatnich latach. Przychody segmentu w Q1’23 osiągnęły poziom wyższy rdr o 4% – przy kontynuowanej optymalizacji zapasów (-27% rdr). Cyfryzacja sieci stacjonarnej oraz optymalizacja przestrzeni handlowej, sprawiły, że już dziewiąty kwartał z rzędu segment zanotował wzrost sprzedaży omnichannel/m2 (+5% rdr). Konsekwentnie rośnie również sprzedaż online ccc.eu (+39% rdr), a także jej udział w przychodach szyldu (do 24%, +6 p.p. rdr).  

– CCC w ostatnich latach przeszło zdecydowanie największe zmiany spośród wszystkich naszych segmentów. Dzisiaj to dojrzały, innowacyjny, a przede wszystkim niezwykle zwinny szyld, który na bieżąco odpowiada na wyzwania otoczenia zewnętrznego – powiedział Marcin Czyczerski – W związku z przedłużającą się zimą w Q1’23, w lutym w CCC utrzymywaliśmy wysoką dostępność kolekcji zimowej. Wyższy rdr udział tej kolekcji obniżył poziom kwartalnej marży brutto, ale jednocześnie wpłynął na bardzo dobrą odsprzedaż i strukturę zapasu. Presję na marżę kompensowaliśmy natomiast z nadwyżką kontynuowaną pracą nad efektywnością kosztową. 

CCC sukcesywnie realizuje program redukcji kosztów. Koszty sprzedaży i administracji były niższe rdr o 4%, pomimo wzrostu przychodów i wspomnianego inflacyjnego otoczenia biznesowego.

CCC w Q1’23 potroiło wynik EBITDA w ujęciu rdr, notując rentowność EBITDA na poziomie około 10%.

Najmłodszy szyld Grupy CCC w minionym okresie kontynuował międzynarodową ekspansję sieci stacjonarnej. Na koniec kwietnia br. liczyła ona 101 sklepów oraz zadebiutowała na 9. rynku – na Łotwie. W Q1’23 przychody HalfPrice wzrosły o 112% rdr (przy wzroście powierzchni handlowej o 60% rdr).

Znaczący wpływ na wyniki szyldu miała sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzw. like-for-like), która osiągnęła poziom o 26% wyższy rdr. Przyczyniły się do tego rozbudowa oferty produktowej, poprawa zatowarowania oraz większa o ok. 13% rdr liczba odwiedzin Klientów. 

– To, co dziś przyciąga do naszych sklepów to jakościowa, superatrakcyjna oferta cenowa znanych i lubianych marek, a także wyrazista komunikacja z Klientem. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy pionierską kampanię reklamową współtworzoną ze sztuczną inteligencją – mówi Adam Holewa, Prezes Zarządu HalfPrice. 

Pomimo, że Q1 stanowi sezonowo najsłabszy dla rynku off-price kwartał w roku, HalfPrice uzyskał w tym okresie br. dodatni wynik EBITDA (9 mln PLN).

– HalfPrice to dzisiaj biznes, który już przekroczył granicę 100 sklepów, dzięki czemu mamy do czynienia z solidną kontrybucją dźwigni do wzrostu rentowności. Dynamika kosztów szyldu w Q1’23 była blisko o połowę niższa od dynamiki wzrostu przychodów. W kolejnych kwartałach, wraz z dalszym rozwojem skali i wzrostem sprzedaży like-for-like, efekt ten powinien być jeszcze bardziej widoczny – powiedział Łukasz Stelmach, Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych w Grupie CCC.

W Q1’23 przychody Grupy Modivo wyniosły 1,023 mln PLN, tym samym osiągając poziom wyższy rdr o 11%. Do wspomnianego wzrostu kontrybuowało zarówno Modivo (+47%), jak i eobuwie.pl (+4%). Oba szyldy odnotowały również pozytywne tendencje rozwoju sprzedaży na przestrzeni kwartału.

Dynamicznie rosnące Modivo stale zyskuje na znaczeniu w kontekście udziału w przychodach Grupy (+6 p.p. do 23%), co dodatkowo wspierane jest przez rozwój marketplace. Jego udział stanowi już 10% w GMV szyldu w Polsce, wzmacniając istotnie szerokość oferty Modivo bez angażowania własnego kapitału w zapas. 

Na poziom kosztów sprzedaży i administracji w minionym kwartale wpłynęły przede wszystkim koszty zmienne, rosnące proporcjonalnie do przychodów oraz rynkowy wzrost jednostkowych kosztów usług i materiałów (m.in. spedycji, opakowań i performance marketingu). W tym czasie Spółka znacząco ograniczyła natomiast bazę kosztów stałych m.in. w obszarze marketingu wizerunkowego (ATL).

Wzrost zapasów Grupy Modivo (+28%) w Q1’23 związany był głównie z dynamicznym rozwojem szyldu Modivo. Grupa rozpoczęła proces znaczącej optymalizacji rotacji i zapasu, który docelowo ma uwolnić w H2’23 ponad 300 mln PLN.

W Q1’23, czyli sezonowo najsłabszym kwartale w roku, Grupa Modivo poprawiła EBITDA w ujęciu kdk o 26 mln PLN.

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija ona sprzedaż również w segmencie off-price. Grupa CCC posiada ok. 90 platform e-commerce i ok. 1 000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

SCF 2024 Spring

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem