Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[WYWIAD] Grzegorz Czekalski, Grupa Eurocash: ESG łączy w sobie misję, powinność i służbę

Na początku 2023 r. podpisaliśmy umowę z bankiem HSBC na otwarcie linii gwarancyjnej powiązanej ze zrównoważonym rozwojem w wysokości do 180 mln zł. Środki pomogą nam realizować złożenia ESG bardziej efektywnie i stanowią milowe kroki na naszej drodze do bardziej odpowiedzialnej działalności mówi w rozmowie z Retailnet Grzegorz Czekalski, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash

Grupa Eurocash kilka tygodni temu opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022 z którego wynika, że jednym z kluczowych działań Grupy było jej zaangażowanie w proces dekarbonizacji. Jakie są obecne priorytety Eurocash w zakresie odpowiedzialnego biznesu?

Bardzo poważnie traktujemy proces dekarbonizacji działalności. Rok 2022 był dla nas pod tym względem przełomowy. Grupa Eurocash przyjęła wtedy strategię, zgodnie z którą zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o nie mniej niż 42 proc. do 2030 roku. Ten ambitny cel zamierzamy osiągnąć m.in. poprzez większe wykorzystanie OZE, poprawę efektywności energetycznej w istniejących budynkach i wyznaczenie zielonego standardu energetycznego dla nowych obiektów. Pracujemy również nad bardziej ekologiczną flotą. W ramach strategii dekarbonizacji chcemy też zobligować 75 proc. naszych największych dostawców do wyznaczenia własnych celów niskoemisyjnych.

Przyjęliśmy w tych obszarach konkretne cele, które jako jedna z pierwszych firm w Polsce wpisaliśmy do globalnej inicjatywy Science Based Targets (SBTi). To oznacza, że nasz plan dekarbonizacji jest oparty na danych naukowych i zgodny z założeniami Porozumienia paryskiego. Przypomnę – to przyjęty w 2015 r. przez światowych przywódców plan ograniczenia globalnego ocieplenia, który ma zatrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie poniżej 2°C względem czasów przedprzemysłowych.

Strategia dekarbonizacji to oczywiście nie wszystko. Działamy też intensywnie w innych obszarach. 2022 to zresztą rok, w którym w Grupie Eurocash powstał odrębny zespół ds. ESG. Jako jedna z największych polskich firm i rynkowy lider w wielu segmentach, jesteśmy świadomi swojego wpływu nie tylko na środowisko naturalne, ale też na branżę, otoczenie społeczne i krajową gospodarkę. Kierunek naszych działań wyznacza Strategia zrównoważonego rozwoju 2020+, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy: pracowników, przedsiębiorców, partnerów biznesowych i konsumentów. Nadzór nad realizacją strategii sprawuje bezpośrednio Prezes Grupy Eurocash.

Jakie konkretne działania i projekty prowadzi Eurocash w zakresie ESG?

W obszarze E, czyli tym związanym z troską o środowisko naturalne, skupiamy się na wspomnianej już dekarbonizacji. Mamy już konkretne osiągnięcia w tym zakresie. Przykładowo, w ubiegłym roku, dzięki optymalizacjom w zakresie dostaw, nasza flota ciężarowa zredukowała liczbę przejechanych kilometrów o 1,5 mln w stosunku do roku 2021 r. Przyczynił się do tego m.in. nowy projekt „Hybryda”, którego kluczowym założeniem jest dostarczanie klientom w jednym transporcie pełnej oferty towarów. W tym samym okresie udało nam się też zredukować liczbę pojazdów we flocie osobowej o 24 proc., jednocześnie zwiększając w niej udział aut hybrydowych – o 10 proc. Już teraz flota osobowa Eurocash jest w 85 proc. zielona.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Zgodnie ze strategią, zamierzamy też w zupełności odejść od używania węgla, a w nowych obiektach także od gazu. Znaczną część zapotrzebowania na energię będziemy pokrywać ze źródeł odnawialnych – w tym z własnych zasobów. Pierwszy kontrakt na budowę farmy fotowoltaicznej mamy już podpisany. Inwestycja powstaje w centrum dystrybucyjnym w Lublinie. Ma pokryć ok. 17 proc. rocznego zapotrzebowania obiektu, przy mocy 564 kWp. Projekt zostanie uruchomiony pod koniec tego roku. Analizujemy również możliwości montażu instalacji OZE w pozostałych obiektach.

W obszarze związanym ze środowiskiem Grupa Eurocash dąży też do zmniejszenia wykorzystania surowców opakowaniowych i konsekwentnie ogranicza ilość wytwarzanych odpadów. W najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju podsumowaliśmy, że w 2022 r. udało nam się odzyskać 50 proc. materiałów opakowaniowych ze sprzedanych produktów marki własnej i ich opakowań.

Działamy również na rzecz niemarnowania żywności – wprowadzając odpowiednie optymalizacje w procesach logistycznych, stosując odpowiednie procedury wewnętrzne, a także dzieląc się wiedzą i nawiązując współpracę z partnerami społecznymi. W sumie w 2022 r. przekazaliśmy organizacjom takim jak Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska i innym ponad 365 ton żywności o łącznej wartości 4,5 mln zł.

A co z działaniami na rzecz społeczeństwa?

W tym obszarze zgodnie ze swoją misją od 25 lat mocno angażujemy się we wsparcie polskich przedsiębiorców – detalistów prowadzących lokalne sklepy. Oferujemy im szeroką gamę produktów, dostarczamy różnorodne rozwiązania biznesowe, a także zapewniamy rozwój i edukację. Na tym ostatnim polu szczególnie zasłużona jest Akademia Umiejętności Eurocash, czyli działająca pod egidą Grupy największa w Polsce, kompleksowa platforma edukacyjno-szkoleniowa dedykowana polskim detalistom. Do końca 2022 roku w różnych formach inicjatyw Akademii: kursach e-learningowych, warsztatach, konferencjach i innych, udział wzięło ponad 170 tys. osób. 55 proc. uczestników szkoleń potwierdza, że zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy.

W segmencie S dbamy też o bezpieczeństwo i jakość produktów, które trafiają do lokalnych sklepów i na polskie stoły. W 2022 r. przeprowadziliśmy aż 530 audytów u dostawców – czyli statystycznie w każdym tygodniu roku robiliśmy ok. 10 audytów. Przebadaliśmy też 420 tys. partii produktów świeżych.

W 2022 r. silnie zaangażowaliśmy się też we wsparcie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Koszt wszystkich działań pomocowych Grupy wyniósł ponad 2,2 mln zł. Przekazaliśmy na rzecz Ukraińców ponad 150 ton żywności i podstawowych artykułów higienicznych. Rodzinom 400 pracowników pomogliśmy bezpiecznie znaleźć się w Polsce, ponad 110 osób otrzymało od nas pomoc w zakwaterowaniu, 280 osób otrzymało dostęp do kursu języka polskiego, a 120 osób skorzystało z infolinii psychologicznej.

Ostatni element strategii ESG to „G” jak to Governance. Jakie działania podejmowane są w tym obszarze?

W obszarze Governance zajmujemy się m.in. mapowaniem procesów i zarządzeniem ryzykiem. Identyfikacja ryzyk – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – odbywa się w trybie ciągłym na wszystkich poziomach struktury organizacji. Na podstawie analizy i oceny ryzyka wypracowujemy mechanizmy, które mają na celu minimalizowanie konsekwencji wystąpienia zdarzeń niepożądanych i strat finansowych. Przykładowo, w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyk korupcyjnych wprowadziliśmy podwyższone standardy i reguły przeprowadzania przetargów i weryfikacji oferentów. Zaprojektowaliśmy także mechanizmy zapobiegające występowaniu konfliktów interesów i mechanizmy kontrolne w procesie wyboru dostawcy.

W 2022 roku podjęliśmy też prace nad ujęciem kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w wyznaczaniu celów biznesowych kadry zarządczej. Od 2023 roku realizacja celów ESG jest jednym z elementów procesu zarządzania wynikami pracy i wpływa na wysokość premii rocznej. Ryzyka ESG i związane z nimi szanse zaczynają stanowić integralny element systemu zarządzania wszystkimi ryzykami Grupy Eurocash. Zaczynamy na nowo definiować nasze podejście do nich, wyznaczać nowe kryteria i scenariusze.

Zarząd Grupy sprawuje też nadzór nad wprowadzaniem zmian m.in. w zakresie różnorodności. W 2022 r. Grupa Eurocash rozpoczęła prace nad wdrożeniem Polityki wspierania różnorodności pracowników oraz Polityki praw człowieka.

Warto też wspomnieć, że na początku 2023 r. podpisaliśmy umowę z bankiem HSBC na otwarcie linii gwarancyjnej powiązanej ze zrównoważonym rozwojem w wysokości do 180 mln zł. Środki pomogą nam realizować złożenia ESG bardziej efektywnie i stanowią milowe kroki na naszej drodze do bardziej odpowiedzialnej działalności.

Jak Eurocash aktywizuje swoich klientów w temat ESG?

Aktywizujemy naszych klientów, czyli przedsiębiorców prowadzących lokalne sklepy, na wiele sposobów. W 2022 r. już po raz drugi przeprowadziliśmy kampanię Szanujemy, nie marnujemy, dzięki której detaliści mogą realnie ograniczyć problem marnowania żywności w swoim sklepie. W jej ramach zrealizowaliśmy m.in. cykl podcastów i artykułów, w których podzieliliśmy się praktycznymi rekomendacjami i prawnymi zagadnieniami dotyczącymi redukcji marnowania jedzenia.

Także z myślą o niemarnowaniu żywności, w Eurocash Gastronomia wprowadzono trzypoziomową wyprzedaż produktów z krótkim terminem ważności. Nasi klienci mogą je kupować z rabatem, którego wysokość jest uzależniona od daty ważności produktu.

Wspieramy też franczyzobiorców zrzeszonych w naszych sieciach w transformacji energetycznej. Wspólne projekty są realizowane w trzech filarach. Po pierwsze, poprzez edukację. Dostarczamy klientom wiedzę i praktyczne rozwiązania pozwalające redukować zużycie energii. Po drugie, poprzez zakupy. Wykorzystujemy doświadczenie i wielkość Grupy do realizacji wspólnych zakupów energetycznych. Po trzecie, przez analitykę. W 2022 roku Grupa podjęła działania przygotowawcze do przeprowadzenia pogłębionych audytów energetycznych, których efektem ma być m.in. baza najlepszych praktyk w obszarze zużycia energii – dostępna dla wszystkich naszych klientów.

Efekty naszej współpracy z sieciami i przedsiębiorcami już są widoczne w sklepach. Przykładowo, w procesie rebrandingu ABC, któremu do końca 2022 r. poddano już 1400 placówek sieci, wymieniliśmy oświetlenie na energooszczędne. W wybranych sklepach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan i sieci Delikatesy Centrum są używane nowoczesne systemy grzewcze z rekuperacją. W sklepach Groszek pojawiają się nowe lodówki, które generują mniejsze straty ciepła na sali oraz mniejsze zużycie prądu. Natomiast wielu właścicieli placówek Euro Sklep, Gama czy ABC decyduje się na zainstalowanie fotowoltaiki, dzięki czemu ograniczają zużycie energii do ogrzewania swoich placówek.

Czy dla Grupy Eurocash ESG to obowiązek, misja, a może powinność?

Myślę, że ESG łączy w sobie wszystkie te jakości: misję, powinność i służbę. Misja łączy są z ideą, która przyświeca nam przy realizowaniu działań na rzecz planety, społeczeństwa, środowiska biznesowego. Powinność to obowiązek, który wynika ze skali operacji i odpowiedzialności, jaką czujemy za swój wpływ na otoczenie. Służba nawiązuje do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, którzy mają być i są głównymi beneficjentami naszych działań pozafinansowych.

Na rozwój obszaru ESG patrzymy szerzej i traktujemy te kwestie jako kluczowe dla dalszej działalności. Mamy ambicję stać się liderem zrównoważonych zmian w branży hurtowej i detalicznej. Wierzymy, że wszelkie aktywności, jakie w tym kierunku podejmujemy, będą inspirować i zachęcać innych uczestników rynku do działania w duchu zrównoważonego rozwoju. Dlatego angażujemy w nasze inicjatywy naszych pracowników i klientów. Dlatego też motywujemy naszych kluczowych dostawców do wdrażania zielonej transformacji i zachęcamy do tego, aby sami także wyznaczyli własne cele dekarbonizacyjne do 2027 roku.

Eurocash jest zobowiązany do raportowania swoich działań w zakresie ESG. W jaki sposób firma zapewnia przejrzystość wobec inwestorów i klientów w tym zakresie?

Unia Europejska wprowadziła obowiązek raportowania niefinansowego w 2014 r., a Polska wdrożyła tę dyrektywę w 2017 r. Tym samym od 2018 r. te polskie spółki, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i spełniają konkretne warunki finansowe, muszą informować opinię publiczną o swoich działaniach niefinansowych. Na tej liście znajduje się również Grupa Eurocash. Ten obowiązek nie jest jednak równoznaczny z koniecznością raportowania działań ESG. Taki zapis ma wejść w życie dopiero w kolejnych latach za sprawą dyrektywy CSRD, która poszerzyła zarówno zakres raportowania niefinansowego, jak i listę podmiotów, które będą do niego zobowiązane. Raporty ESG zaczną działać od stycznia 2024 r. W 2025 r. działalność w obszarze ESG będą musiały raportować spółki giełdowe zatrudniające więcej niż 500 osób, a w kolejnych latach – także inne przedsiębiorstwa.

Ta transformacja dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż jest potężnym wyzwaniem. Wszyscy uczymy się od podstaw raportowania ESG, a najbliższe lata trzeba wykorzystać, by nauczyć się robić to dobrze. Właśnie taką ambicję ma Grupa Eurocash i powołany w 2022 r. zespół ekspercki ds. ESG, którego zadaniem jest dbanie o to, żeby idee zrównoważonego rozwoju były obecne we wszystkich obszarach działalności Grupy.

Czy firma angażuje swoich pracowników w działania związane ze zrównoważonym rozwojem? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Angażujemy pracowników w działania związane ze zrównoważonym rozwojem, a także realizujemy dla nich odrębne inicjatywy wspierające odpowiedzialny styl życia i pracy. Przykładem może być program szkoleń ekologicznego stylu jazdy, który zorganizowaliśmy dla pracowników naszej floty. Pod koniec 2022 roku przeszkolonych w tym zakresie było już 600 zatrudnionych przez nas kierowców.

Od 2017 roku Grupa Eurocash w ekologiczny sposób zmienia też swoje biura – oczywiście z pomocą pracowników. W 2022 roku kolejne biuro, w Lublinie, otrzymało prestiżowy certyfikat Zielonego Biura przyznawany przez Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej. Pozostałym obiektom Grupy Eurocash w Warszawie, Komornikach i Błoniu przyznano recertyfikację.

Ważną inicjatywą wewnętrzną Grupy Eurocash jest wolontariat pracowniczy. Mamy stworzone w organizacji ramy do tego, żeby pracownicy mogli realizować własne akcje pomocowe spójne z naszą Strategią Zrównoważonego Rozwoju. Wspieramy ich projekty poprzez mini-granty. W 2022 r. w ten sposób udało nam się wesprzeć m.in. warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w Komornikach, zbiórkę prezentów świątecznych dla podopiecznych przebywających w Przystaniach Świętego Mikołaja, Dzień Sportu połączony z piknikiem rodzinnym dla uchodźców w Bodzentynie czy zbiórkę paczek z kosmetykami dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. W 2022 r. w ramach Eurocash działało 1007 wolontariuszy.

Wspieramy też dzieci pracowników i franczyzobiorców poprzez program stypendiów talentowych i opiekuńczych. Dotychczasowa wartość udzielonych przez Eurocash stypendiów to ponad 8,2 mln zł.

Rozmawiała: Katarzyna Łabuz