Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Rusza 14. edycja PRCH Retail Awards. W tym roku nagrody będą rozdane w 21. kategoriach

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zaprasza duże obiekty handlowe, outlety, retail parki, nowe koncepty oraz firmy usługowe do udziału w kolejnej edycji najbardziej prestiżowych  nagród branży centrów handlowych – PRCH Retail Awards. 

Od dziś można składać aplikacje  w 19 głównych kategoriach konkursowych, a dodatkowo z okazji 20-lecia PRCH, przyznane  zostaną nagrody w 2 dodatkowych kategoriach: Człowiek/Osobowość oraz Obiekt/Firma 20-lecia. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 16. listopada 2023 r. 

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy zaprosić branżę do udziału w konkursie PRCH Retail  Awards. Znakomity poziom ostatniej edycji, gdy spośród 103 nominowanych projektów mogliśmy  nagrodzić łącznie aż 35 aplikacji, jest potwierdzeniem jakości i innowacyjności działań obiektów handlowych i związanych z nimi firm, świadczących usługi dla naszej branży. Dlatego zachęcam do  aktywnego udziału również w tegorocznej edycji konkursu i zgłaszania aplikacji opisujących  najciekawsze działania oraz projekty, co jeszcze mocniej podniesie konkurencję i temperaturę prac  jury. W tym roku dodatkowo świętujemy 20-lecie PRCH, dla konkursu oznacza to przyznanie nagród  w kategoriach specjalnych, podsumowujących osobowość oraz projekt lub firmę, które szczególnie  wyróżniły się w tym okresie – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady  Centrów Handlowych. 

Już dziś, 29 maja 2023 r. rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń poprzez specjalny system  aplikacyjny na stronie internetowej PRCH Retail Awards. Zamknięcie systemu planowane jest na  25 czerwca 2023 r. Można zgłaszać projekty, które były prowadzone w okresie od 1 kwietnia  2022 r. do 31 marca 2023 r. Po wypełnieniu i ostatecznym zapisaniu aplikacji przez zgłaszającego  trafia ona do weryfikacji, a po sprawdzeniu kompletności jest przekazywana do oceny jury. Prace  tego gremium zaplanowano na lipiec i sierpień, a we wrześniu, dla aplikacji zakwalifikowanych do  drugiego etapu oceny, przewidziane są wizytacje członków jury w obiektach handlowych oraz  rozmowy z dyrektorami i marketing managerami. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  16. listopada 2023 r., podczas uroczystej gali PRCH Retail Awards. Po zakończeniu konkursu każdy  aplikujący otrzyma raport ze szczegółami oceny swojego projektu i komentarzami jurorów. 

Aplikować można w 19 głównych kategoriach, które przekrojowo obejmują działalność branży  nieruchomości handlowych. Wśród nich inaugurujemy 3 premierowe: „największe wyzwanie” (the  biggest challenge), „marketing otwarcia retail parków” oraz „działania biznesowe na rzecz  najemców”. W 2023 r. dodatkowo zostaną przyznane 2 nagrody w kategoriach na 20-lecie Polskiej  Rady Centrów Handlowych. W ich przypadku nominacje przedstawi Rada Strategiczna PRCH.  Z pełną listą kategorii wraz zich szczegółowym opisem można zapoznać się na stronie internetowej konkursu.

Każda ze zgłoszonych aplikacji oceniana będzie według precyzyjnych kryteriów, za które  przyznawane są punkty. Oceny nie są porównawcze, a członkowie jury nie podejmują samodzielnych, dodatkowych działań, których celem byłoby uzyskanie dodatkowych informacji  o projekcie, poza tymi, które przedstawiono w aplikacji. Dlatego bardzo ważne jest, by aplikacje  konkursowe wypełnione były dokładnie i rzetelnie i zawierały komplet danych umożliwiających ich  pełną ocenę. W każdej kategorii jury może przyznać maksymalnie 1 złotą i 2 srebrne nagrody.  By tak się stało projekt musi uzyskać określoną liczbę punktów. W przypadku, gdy żaden z projektów nie przekroczy wymaganego pułapu punktowego w takiej kategorii nagrody nie  zostaną przyznane.  

Złożenie aplikacji wiąże się z wniesieniem opłaty konkursowej

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca  na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym  i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń  konsumenckich.