Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: w marcu 2023 r. obroty w centrach handlowych były o 16% wyższe niż w marcu 2022 r. 

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych  galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 16,8%. Duże obiekty (40-60 tys.  mkw. GLA) notowały wzrosty o 13,9%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 14,7%,  a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 19%. Wzrost obrotów najemców w wybranych kategoriach wyniósł: usługi 81,9%, rozrywka  30,4% oraz gastronomia 23,5% 

– W marcu obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych wzrosły o 16%,  w porównaniu do marca 2022 r. Co istotne, marzec ubiegłego roku był pierwszym miesiącem, gdy  obroty przekroczyły te sprzed pandemii, czyli z 2019 r. Jak podaje GUS, dla całości handlu w marcu  sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 4,8% wyższa od tej z marca 2022 r. Centra  handlowe, pomimo spowolnienia w handlu, pozostają więc atrakcyjnym kanałem sprzedaży  detalicznej w Polsce – komentuje marcowe wyniki Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający  Polskiej Rady Centrów Handlowych. – Z kolei odwiedzalność w marcu 2023 r. była o 4,8% wyższa od tej z marca 2022 r. – dodaje. 

Wysokie wzrosty wyników sprzedaży w gastronomii, rozrywce i usługach pokazują, uwzględniając wysoką inflację wpływającą na ceny, że branże, na które silnie oddziaływały ograniczenia  epidemiczne, odbudowały swój biznes w centrach handlowych. Współczynnik konwersji dla  wszystkich kategorii sprzedaży w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na jego pojedynczą wizytę w galerii, w marcu 2023 r. wzrósł o 10,6% w stosunku do  marca 2022 r. 

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów  na 1 mkw. powierzchni najmu, w marcu 2023 r. była o 4,8% wyższa niż w marcu 2022 r.  To znaczący, choć niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach, wzrost odwiedzalności. 

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę  klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany  na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających  na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie  są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych  dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy  klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane  w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku  centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez  PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

 PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,  w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych  właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu  na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone  i weryfikowane przez PwC. 

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca  na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym  i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń  konsumenckich.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz