Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Aleksandra Mazzini, Sierra Balmain: funkcjonowanie naszej firmy opieramy na filarach ESG

Jedna z czołowych firm doradczych rynku nieruchomości – Sierra Balmain, opublikowała swój pierwszy raport ESG. Wśród swoich dokonań firma podkreśla m.in. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 40% w zarządzanych obiektach, realizację wartościowych projektów na rzecz społeczności lokalnych, a także skuteczną politykę równości szans we własnej organizacji.

Raport, będący podsumowaniem różnorodnych działań firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności, skupia się na czterech głównych tematach, jakimi są: Ludzie, Planeta, Społeczność oraz Zarządzanie. W każdym z tych obszarów firma podjęła szereg działań, które są wyrazem jej zaangażowania w sprawy środowiskowe, społeczne czy kwestie zrównoważonego zarządzania. 

„Kooperacja społeczeństwa i przedsiębiorstw ze wszystkich możliwych branż jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom przed którymi stoi dziś środowisko naturalne i podejmować kroki w kierunku rozwiązywania wielu problemów społecznych. Zdajemy sobie sprawę, jak znaczący wpływ na te obszary ma branża nieruchomości. Jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo czujemy się w obowiązku, by wnosić swój wkład w poprawę jakości życia społeczności, wśród których działamy” – mówi Paulina Szymczukiewicz, Head of Marketing Sierra Balmain.

R E K L A M A
Nowa Sukcesja

Jak wynika z raportu, Sierra Balmain kładzie nacisk na inicjatywy prospołeczne na poziomie lokalnym, ukierunkowane szczególnie na dzieci i rodziny. Centra handlowe zarządzane przez spółkę mają w portfolio wiele udanych kampanii we współpracy z NGO czy instytucjami lokalnymi, takie jak m.in. projekt „Bezpieczne wakacje” w konińskiej Galerii nad Jeziorem, „Akcję Adopciaki” w gdańskiej CH Osowa, Jadłodzielnię we wrocławskim CH Borek czy udział Pasażu Łódzkiego w akcji „MotoMikołaje”.

W raporcie podkreślona została strategia oszczędności energii w polityce ESG Sierra Balmain, której efektem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 40% i gazu grzewczego o 15% w zarządzanych przez firmę obiektach. Zgodnie z zapowiedziami, spółka przygotowuję się również do wdrożenia rozwiązań na rzecz redukcji śladu węglowego.

„Troska o planetę jest priorytetem w strategiach, które wdrażamy zarówno w zarządzanych przez nas centrach handlowych, obiektach logistycznych, a także w naszym własnym miejscu pracy. O sukcesie naszych działań świadczyć może fakt, że aż siedem z zarządzanych przez nas centrów handlowych posiada i utrzymuje prestiżowy certyfikat Breeam In-Use, przyznawany obiektom, które spełniają restrykcyjne wymagania w zakresie środowiskowym i społecznym” – podkreśla Dorota Suchodolska, Head of Operations Sierra Balmain

Jedną z dobrych praktyk w działalności wewnętrznej firmy jest funkcjonowanie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, jak również wprowadzenie rozwiązań prorodzinnych, w wyniku czego 87% stanowisk kierowniczych w całej organizacji zajmują kobiety. 

Jest to pierwszy raport ESG, opublikowany przez Sierra Balmain, ale jak deklaruje spółka, w jej planach jest systematyczne prezentowanie podobnych podsumowań.

„Od 20 lat działalności staramy się opierać funkcjonowanie naszej firmy na filarach ESG. Cieszymy się, że udało nam się finalnie zwieńczyć nasze działania w formie raportu, którym możemy się dziś podzielić. Jest to nie tylko posumowanie naszych osiągnięć, ale jednocześnie motywacja, by kontynuować naszą społeczną odpowiedzialność i wyznaczać sobie nowe kierunki na tej zielonej ścieżce. Ponadto transparentność w stosunku do naszych kontrahentów, szczerość i otwartość na ich sugestie są dla nas wartościami nadrzędnymi, dlatego też planujemy systematyczne raportowanie naszych dokonań w obszarze ESG” – zapowiada Aleksandra Mazzini, Chief Operating Officer Sierra Balmain.

Sierra Balmain jest niezależną firmą doradczą działającą na rynku nieruchomości komercyjnych na obszarze Polski  i Europy Środkowo-Wschodniej. Duże doświadczenie w pracy dla szerokiego spektrum centrów handlowych  i rozrywkowych, pozwoliło ugruntować Sierra Balmain pozycję lidera w branży nieruchomości komercyjnych.

Sierra Balmain obejmuje swoją działalnością obszar Europy Środkowo-Wschodniej, a w Polsce obecna jest od 18 lat. Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi z wielu branż: handlowej, rozrywkowej, kulturalnej, lifestyle, związanych z miejscem pracy czy wypoczynkiem, a nawet logistyką. Sierra Balmain posiada w swoim portfolio kilkanaście nieruchomości komercyjnych, które są odwiedzane rocznie przez blisko 45 mln klientów. Sierra Balmain dysponuje fachową wiedzą rynkową oraz zespołem wykwalifikowanych specjalistów umożliwiającymi kompleksową i spójną realizację złożonych i wymagających projektów. Sierra Balmain podchodzi do każdej zarządzanej nieruchomości w indywidualny sposób.