Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Tag Sierra Balmain

Dorota Suchodolska, Head of Operations Sierra Balmain

Sierra Balmain wychodzi z ofertą audytu kosztów operacyjnych

Sierra Balmain stworzyła nową usługę, która ma pomóc właścicielom i zarządzającym obiektami handlowymi w Polsce, w optymalizacji kosztów. Audyt Opłat Wspólnych nie tylko pozwala dostrzec i zorganizować przestrzeń do oszczędności, ale też zwizualizować dynamikę kosztów w przyszłości, ocenić perspektywę rozwoju obiektu czy budować jego wartość długofalowo.