Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

GUS: W czerwcu 2023 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich

W czerwcu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 28,2 i był o 1,7 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w czerwcu 2023 r.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 3,7 p. proc. i 2,5 p. proc.).

Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,2 p. proc. i 1,1 p. proc.).

Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,1 p. proc.).

W odniesieniu do czerwca 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 15,6 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w czerwcu 2023 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,5 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -14,8a.

Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,1 p. proc. i 1,2 p. proc.).

Wzrost o 1,1 p. proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 2,6 p. proc.).

W czerwcu br. WWUK osiągnął wartość o 16,5 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 05-15.06.2023 r. przeprowadzono 1505 wywiadów.

Czym jest bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK)

BUW obrazuje bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej. Obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi dotyczących: ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 12 miesięcy, ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w okresie najbliższych 12 miesięcy, ocen zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w okresie ostatnich 12 miesięcy, ocen zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w okresie najbliższych 12 miesięcy oraz ocen obecnego dokonywania ważnych zakupów.

Wskaźnik ufności konsumenckiej może przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.


Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.