Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Dobry czerwiec dla sieci Sfinks. Restauracje skutecznie walczą o gości

Restauracje sieci Sfinks Polska odnotowały w czerwcu 2023 r. przychody gastronomiczne w wysokości 15,73 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1% r/r. To obroty wypracowane przez 73 restauracje pod szyldami SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers.

Oznacza to, że wzrost przychodów wypracowała sieć mniejsza o 11% – dane za czerwiec 2022 obejmują bowiem przychody 82 lokali. W ujęciu narastającym wzrost przychodów restauracji wyniósł 15,5% r/r i w efekcie sprzedaż gastronomiczna za okres od stycznia do końca czerwca 2023 r. wyniosła 89,84 mln zł.

Przychody porównywalnej sieci lokali (L2L), czyli działające na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosły w czerwcu 2023 r. o 15,3% r/r do 15,71 mln zł. Narastająco wzrost wyniósł 21,3% r/r, dzięki czemu obroty porównywalnej sieci w okresie styczeń-czerwiec 2023 wyniosły 89,03 mln zł.

R E K L A M A

Prezes Sfinks: Nowych otwarć sukcesywnie będzie przybywało w ciągu II półrocza

– Nasze restauracje kolejny miesiąc z rzędu zwiększyły obroty w stosunku do danych za poprzedni rok, mimo że w czerwcu w sieci pracowało na nie 9 lokali mniej niż rok temu. Warto mieć też na uwadze, że ubiegłoroczna baza w II kwartale, do której się teraz porównujemy, jest wyższa niż ta dla I kwartału z uwagi na postępujące ożywienie w ciągu roku oraz nasze działania prosprzedażowe, które coraz intensywniej prowadziliśmy po pandemii. Jesteśmy zadowoleni z wyników lokali, które pokazują, że mimo niełatwej sytuacji na rynku, mającej wpływ na decyzje konsumenckie, restauracje skutecznie walczą o gości. Optymizmem napawają zwłaszcza dane dotyczące sieci porównywalnej, która w I półroczu zwiększyła obroty o ponad jedną piątą. W kolejnych miesiącach do przychodów sieci będą „dokładały się” nowe restauracje, w tym wracająca na dawne miejsce restauracja SPHINX na wrocławskim rynku, która rusza w lipcu. Nowych otwarć sukcesywnie będzie przybywało w ciągu II półrocza. Będziemy też zachęcać gości do wizyt w naszych restauracjach nowymi propozycjami i ofertami specjalnymi, w tym w naszym programie lojalnościowym Aperitif, który ma duży wpływ na poziom sprzedaży i wykorzystanie potencjału restauracji – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Sfinks planuje odbudowę sieci do poziomu sprzed pandemii. Jeszcze w tym roku zamierza otworzyć ok. 10 nowych restauracji, w tym w silnych lokalizacjach, jak wrocławski rynek.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia.

Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 67 restauracji SPHINX (segment casual dining), 34 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 3 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.