Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[WYWIAD] Katarzyna Jaster, NoVa Park: Stawiamy na ekologię i lokalną społeczność

NoVa Park w zarządzaniu obiektem bierze pod uwagę wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także kryzys klimatyczny i problemy gospodarcze. Nie zapominamy także o aktywizacji lokalnej społeczności. Wiemy, jak zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i potęgować pozytywne efekty naszych działań – mówi w rozmowie z Retailnet Katarzyna Jaster, Operations Manager, NoVa Park

Zacznijmy od kwestii związanych z najbardziej palącym w ostatnim czasie problemem w zarządzaniu centrum handlowym czyli rosnącymi kosztami zużycia energii. Jakie konkretne działania zostały podjęte w NoVa Parku w celu oszczędzania energii elektrycznej?

W 2022 roku wprowadziliśmy szereg inicjatyw mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej. Udało nam się obniżyć zużycie energii w obiekcie o 9% w porównaniu do roku 2021. Przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia, zastępując oprawy oświetleniowe starej generacji energooszczędnymi rozwiązaniami LED.

Dodatkowo zainstalowaliśmy czujniki ruchu w miejscach, gdzie ciągłe oświetlenie nie jest wymagane, co pozwoliło jeszcze bardziej zredukować zużycie energii. Ponadto, w Nova Park zainstalowane zostały baterie kondensatorów ograniczające koszty mocy biernej, koniecznej do funkcjonowania maszyn elektrycznych, skrócono czas pracy central wentylacyjnych, a także o określonej godzinie wyłączono oświetlenie zewnętrzne. Dzięki tym inicjatywom w pierwszym kwartale tego roku udało nam się obniżyć zużycie energii średnio o 14%,

Jak sytuacja wygląda w przypadku zużycia wody?

Oszczędne użytkowanie wody to dziś konieczność. W 2022 roku wymienione zostały w toaletach ręcznie sterowane baterie umywalkowe na automatyczne, uruchamiane na fotokomórkę. Dodatkową ich zaletą jest wbudowany perlator, którego zadaniem jest napowietrzenie wypływającej wody. Dzięki temu nie tracąc na komforcie korzystania z kranu oszczędzamy jej zużycie.

Jesteśmy również na etapie planowania rozwiązań pozwalających na wykorzystanie deszczówki i ograniczenie tym samym zużycia wody przez system nawadniania terenów zielonych. Przy planowanej wkrótcerenowacji łazienek, , skoncentrujemy się na wprowadzaniu jak najbardziej energooszczędnych i wodooszczędnych rozwiązań jak np. toalety o małym przepływie. Techniczna obsługa obiektu dba o to aby zapobiegać niekontrolowanym wyciekom wody z instalacji i eliminować sprawnie wszelkie usterki.

CH NoVa Park

A co z gospodarowaniem odpadami? Jakie działania zostały podjęte w tej dziedzinie?

Selektywne zbieranie odpadów funkcjonuje w Nova Parku od początku działalności centrum. Odzysk jak największej ilości odpadów nadających się do recyklingu wpisany jest w Politykę Gospodarowania Odpadami jako cel nadrzędny. Taki dokument otrzymuje każdy z naszych najemców na początku działalności. Regularnie edukujemy w tym zakresie. Strefa odpadów dla najemców jest wyposażona w odpowiednio oznakowane kosze i tablice informujące jak prawidłowo je segregować.

W zeszłym roku wprowadziliśmy również kosze do segregacji w częściach wspólnych i w strefie restauracyjnej. W tej dziedzinie, tak jak w przypadku gospodarowania odpadami w naszych domach, wszystko zależy od podejścia ludzi. Naszą rolą jest edukować i monitorować cały proces, wskazując m.in., że właściwie posegregowana makulatura jest narzędziem obniżającym koszty.

NoVa Park od wielu lat posiada certyfikację BREEAM. Jakie są kluczowe obszary/parametry, które przyczyniły się do uzyskania przez Wasz obiekt tej certyfikacji?

Od 10 lat nasz obiekt poddaje się ocenie zgodności z kryteriami BREEAM In-Use i za każdym razem pozytywnie przechodzi proces certyfikacji. System BREEAM jest wiodącą na świecie metodą oceny zrównoważonego rozwoju w obszarze planowania projektów, infrastruktury i budynków. Eksperci przyglądający się naszej galerii wysoko ocenili m.in. wpływ obiektu na zdrowie i samopoczucie odwiedzających, przyznając centrum blisko 79% punktów. Najwyżej, bo na 100% punktów, oceniono ekologiczną gospodarkę odpadami. Ostatnio Nova Park uzyskał ocenę „Excellent” w obszarze „Asset Performance” oraz „Very Good” w kategorii „Building Management”.

Jaka jest rola terenów zielonych znajdujących się wokół obiektu? Jakie inicjatywy podjęte przez NoVa Park przyczyniają się do zachowania i rozwoju zielonych przestrzeni w ekosystemie miejskim?

Tereny zielone odgrywają znaczącą rolę w miejskim ekosystemie.Powierzchnia terenów zagospodarowanych zielenią przez NoVa Park wynosi około 7200 m2, co stanowi 17% całej powierzchni centrum. Posiadamy oczko wodne zlokalizowane w północno-wschodniej części galerii, mamy tam zamontowane również hotele dla owadów zapewniające im schronienie oraz domki dla ptaków. Co roku dokonujemy nowych, dodatkowych nasadzeń (drzew, krzewów, kwiatów);. Łącznie teren porasta około 82 m2 krzewów. Północną ścianę budynku pokrywa imponująco rozrośnięty egzemplarz bluszczu pospolitego Hedera – 6 – helix, powierzchnia ściany zajęta przez bluszcz około 200m2, a powierzchnia biologicznie czynna biorąca udział w fotosyntezie wynosi około pięć razy więcej, czyli około 1000m2. Przygotowujemy również plan przekształcenia części trawnika w łąkę kwietną, która nie tylko dobrze magazynuje wodę, ale także energię cieplną, pochłania zanieczyszczenia.

Jakie inicjatywy proekologiczne i prospołeczne wspiera NoVa Park?

Inicjatywy proekologiczne zajmują bardzo ważne miejsce w strategii NoVa Parku. Regularnie współpracujemy z WWF Polska w ramach kampanii „Godzina dla Ziemi”. W centrum funkcjonują także tzw. „Godziny wyciszenia” wprowadzone od września 2021, w każdy wtorek w godzinach 15.00-18.00. Celem jest ułatwienie zakupów w przestrzeniach handlowych, a tym samym funkcjonowania na co dzień wszystkim o wysokiej wrażliwości na bodźce. Wyłączone są wówczas muzyka oraz wiszące monitory reklamowe, a oświetlenie zostaje częściowo przygaszone. Puszczane są jedynie niezbędne komunikaty głosowe, a natężenie światła jest optymalne dla każdego. Do inicjatywy przyłączają się również wybrane sklepy obecne w NoVa Parku, które także zdecydowały się w tym czasie przyciszyć muzykę oraz przygasić oświetlenie. Wśród nich są m.in. Bershka, Mohito, Intersport, Pepco, Wojas, New Yorker, Yes, Empik czy Bazylia i Groszek.

Jak NoVa Park aktywizuje klientów do prośrodowiskowych zachowań?

Zachęcamy klientów do brania czynnego udziału w walce o ochronę środowiska, zdrowia, natury. Dzieje się to na wielu płaszczyznach, np. poprzez udostępnienie stojaków na rowery czy stacje naprawy rowerów. Do końca roku 2023 mają zostać zamontowane na parkingu galerii także stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Posiadamy też specjalnie oznakowany parking dla motorów. Organizujemy również różnego rodzaju akcje i kampanie edukacyjne, które wpisują się w oczekiwania konsumentów i aktualne trendy. W kwestiach marketingowych tworzymy otwarty dialog z otoczeniem, realizując projekty wykraczające poza typowy schemat branżowy, a spełniające oczekiwania mieszkańców naszego miasta.

Regularnie podejmujemy inicjatywy z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Na terenie gorzowskiego centrum handlowego wspierane są zarówno działania prozdrowotne, społeczne, kulturalne, jak również proekologiczne. NoVa Park to nie tylko zakupy i możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego.

Jednym z bardziej rozwiniętych obszarów społecznego zaangażowania NoVa Parku są także akcje prozdrowotne. Są wśród nich m.in. akcja „Męskie zdrowie”, w ramach której na terenie NoVa Parku odbywają się raz w roku bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w kierunku raka jąder i prostaty. Na terenie centrum odbyło się już kilka edycji zbiórki krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Stawiamy także na bycie dobrym sąsiadem, dlatego uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności oraz współpracujemy z różnymi organizacjami w Gorzowie i regionie – od Urzędu Miasta, przez lokalne firmy i przedsiębiorstwa po organizacje charytatywne (np. WOŚP) i znane lokalne kluby sportowe (np. Stal Gorzów).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w branży centrów handlowych istotne jest ciągłe wsłuchiwanie w potrzeby konsumentów, śledzenie trendów, poszukiwanie nowych rozwiązań i odwaga w ich wdrażaniu – zarówno w obszarze komunikacji z klientami, jak i w zarządzaniu obiektem. NoVa Park jako centrum handlowe musi sprawnie i bezpiecznie funkcjonować. Dla klientów to przestrzeń wielu doświadczeń, nie tylko tych zakupowych, dla naszych najemców to przestrzeń do prowadzenia i rozwoju biznesu, a w przypadku małych najemców lokalnych – kreowania własnej marki.

Jakie wyzwania stoją teraz przed Wami? Czy planowane są kolejne inwestycje w kontekście ochrony środowiska/ESG/oszczędności?

Aspekt społeczny naszej działalności jest dla nas ważny od dawna. Chcemy patrzeć całościowo i zarządzać obiektem odpowiedzialnie, ograniczając wpływ na środowisko i działając na rzecz społeczeństwa. Włączyliśmy ESG w nasze działania operacyjne świadomie i konsekwentnie je realizujemy. Aktywnie działamy na rzecz ochrony środowiska i wypracowania metod racjonalnych oszczędności, których zastosowanie nie wpłynie na komfort pracowników i klientów.

Planujemy dalszą optymalizację budynku pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wody. Chcemy to osiągnąć poprzez kolejną modernizację oświetlenia – wymianę części źródeł światła, zmianę algorytmów i sposobu sterowania oświetleniem. W bieżącym roku zakończymy także projekty polegające na implementacji najnowszej wersji systemu BMS. W ramach tych prac zainstalowane zostaną dodatkowe czujniki dwutlenku węgla optymalizujące pracę systemów wentylacji.

Kolejne zaplanowane modernizacje to dozbrojenie schodów i chodników ruchomych w systemy start/stop – co pozwoli na kolejne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. Natomiast w przyszłym roku planowane są remonty toalet i tutaj też będziemy instalować urządzenia wspomagające oszczędzanie wody oraz energii elektrycznej.

Rozmawiała: Katarzyna Łabuz