Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Sieć Auchan wyróżniona za kompleksowość rozwiązań w trosce o wysoką jakość zatrudnienia

Sieć Auchan Polska uzyskała tytuł Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2023 w XIII edycji programu wyłaniającego najlepszych pracodawców w Polsce. Wyróżnienie zostało przyznane firmie m.in. za szczególnie bogaty i różnorodny system szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, wysokie standardy oferowanych ścieżek rozwojowych i możliwości awansowania, a także szeroki wybór benefitów dla pracowników.

W uzasadnieniu swojego wyboru Kapituła podkreśliła także imponujący zakres podejmowanych przez Auchan działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, w które angażować mogą się także pracownicy, w tym na rzecz ochrony środowiska, dobrostanu dzieci i osób zagrożonych wykluczeniem. Konkurs był organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną.

– Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania tytułu Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2023. To dla nas najlepsze potwierdzenie, że wysiłki podejmowane na rzecz naszych pracowników – najważniejszego kapitału firmy – przynoszą realne efekty. W Auchan Polska stale dokładamy starań, aby nasza firma była atrakcyjnym miejscem pracy. Codzienna dbałość o pracowników i tworzenie środowiska pracy sprzyjającego ich rozwojowi jest priorytetem wpisanym w strategię naszej firmy – mówi Arkadiusz Mika, dyrektor Zasobów Ludzkich w Auchan Retail Polska.

Edukacja, rozwój osobisty i zawodowy w Auchan

Auchan oferuje swoim pracownikom wyjątkowo bogaty wybór szkoleń i różnorodnych programów rozwojowych. Przyjęty przez firmę system pozwala na dostosowywanie tej oferty do monitorowanych na bieżąco realnych potrzeb pracowników, każdorazowo mierzony jest też wskaźnik satysfakcji i efektywności realizowanych szkoleń.

Obecnie wdrażana jest przez firmę autorska Platforma HR do zarządzania rozwojem pracowników – profesjonalne narzędzie, które pozwoli zautomatyzować i udoskonalić procesy szkoleniowe sieci, równocześnie jeszcze bardziej zwiększając ich zasięg.

– Mamy ambitne plany – komentuje Arkadiusz Mika. W 2022 r. w przynajmniej jednym szkoleniu uczestniczyło już 92% z naszych 17 000 pracowników. W 2023 roku planujemy przeszkolić wszystkich pracowników. Przewidujemy 4 razy więcej godzin szkoleniowych, niż rok wcześniej. Nadal będziemy też rozwijać nowe formuły szkoleń, tak jak w przypadku nagrodzonej w konkursie People Innovation formuły“Integracja 2.0”, czyli onboarding nastawiony na pracownika z której korzystamy szkoląc naszych nowo zatrudnianych pracowników.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Szkolenia zapewniane pracownikom Auchan można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

⦁ szkolenia systemowe z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, takich jak komunikacja interpersonalna, techniki sprzedaży, zarządzanie zespołem wielopokoleniowym, motywowanie i delegowanie, zarządzanie stresem, organizacja swojego czasu pracy, itp.
⦁ szkolenia zawodowe – wśród nich m.in: kursy czeladnicze i mistrzowskie (np. piekarnicze, cukiernicze), specjalistyczne szkolenia dla każdego z działów produktów świeżych (jak Ryby, Mięso Wędliny, Owoce Warzywa, etc.) w ramach przypisanych im Centrów Szkoleniowych, kursy z procedur HACCP, kursy pedagogiczne dla instruktorów zawodu
⦁ szkolenia specjalistyczne dla pracowników centrali firmy odpowiadające indywidualnym potrzebom rozwoju w ramach konkretnych specjalizacji zawodowych. Pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji z zakresu danej profesji, także z uwzględnieniem bieżących trendów, czy zmieniających się przepisów, m.in. w ramach certyfikowanych kursów.

Część z organizowanych przez firmę szkoleń ma charakter obowiązkowy i obejmuje 100% zatrudnionych osób, jak np. szkolenia z postaw etycznego działania. Szczególną wagę Auchan przywiązuje do budowania świadomości pracowników w obszarze podejmowanych przez firmę działań CSR, organizując szkolenia np. dotyczące niemarnowania żywności, współpracy z Bankiem Żywności, czy mozaiki klimatycznej.

W ramach realizowanych w Auchan Akademii i programów rozwojowych prowadzone są m.in. cykliczne projekty pozwalające na podnoszenie kwalifikacji w określonym zakresie, zgodnie ze specyfiką zawodu i pełnionych w firmie funkcji, jak np. Szkoła Managera, Szkoła Eksperta Handlu, Akademia Liderów HR, i wiele innych.

Auchan wspiera swoich pracowników w rozwoju poprzez Program stypendialny, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie np. na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, czy kursy certyfikowane. Firma zapewnia pracownikom również możliwość podniesienia kompetencji językowych, oferując Szkolenia językowe z języka angielskiego, francuskiego i polskiego.

Akcjonariat pracowniczy, system motywacyjny i wynagrodzenia

Wyróżnikiem Auchan jako pracodawcy polskiej branży retail jest realizowany przez firmę od 2001 roku program akcjonariatu pracowniczego, dzięki któremu pracownicy, niezależnie od pełnionego stanowiska, mogą stać się współwłaścicielami firmy. Od początku istnienia akcjonariatu w firmie ponad 90% pracowników Auchan Retail Polska stało się już współwłaścicielami przedsiębiorstwa. Przejrzysty system motywacyjny wprowadzony przez firmę opiera się na przyznawanych co roku podwyżkach wynagrodzenia zasadniczego, premiach i nagrodach jubileuszowych. Z kolei przyjęty w firmie system zarządzania ułatwia pracownikom możliwość awansu – ponad 80% zatrudnionych w firmie osób awansowało na stanowiska pionowe i poziome w ramach struktur firmy.

Od 1 lipca 2023 r. wprowadzone zostały w Auchan nowe stawki wynagrodzeniowe dla wszystkich grup pracowników firmy. Nowozatrudnione osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawca – kasjer mogą obecnie liczyć na wynagrodzenie od 3800 PLN do 4650 PLN brutto, natomiast płace nowozatrudnionych pracowników wsparcia klienta wynoszą obecnie od 3900 PLN do 4900 PLN brutto. Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć doświadczeni pracownicy.

W ramach dodatkowych benefitów oferowanych w Auchan pracownicy mogą skorzystać z 50% dofinansowania do obiadów (minimum 2 do wyboru) na stołówce serwującej zarówno potrawy tradycyjne, jak i dania wegetariańskie. Cena drugiego dania jaką płaci pracownik w zależności od lokalizacji wynosi od 5 zł do 8 zł, natomiast cena zupy od 2 zł. Pracownikom Auchan udzielany jest także rabat na zakupy w sklepach sieci w wysokości minimum 7,5%.

Firma zapewnia opiekę medyczną dla pracowników za 1 grosz (w tym opiekę fizjoterapeutyczną) i zwrot 60% kosztów stomatologii zachowawczej. Otrzymują oni także kartę EDENRED, dwukrotnie w ciągu roku zasilaną środkami pieniężnymi na zakupy, tuż przed świętami.

W trosce o równowagę

Sieć wspiera swoją kadrę nie tylko w rozwoju zawodowym, ale także w dbaniu o zdrowie i zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Między innymi firma zachęca pracowników do skorzystania z programu MULTISPORT, W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielane jest wsparcie w zależności od indywidualnych potrzeb, np. dofinansowanie wczasów pod gruszą, czy pożyczki na remont lub zakup mieszkania.

Stale prowadzone są też różnorodne webinary – inspiracyjne, lifestylowe, czy zaplanowany jeszcze w tym roku nowy cykl webinarów wellbeingowych. W ramach systemu wolontariatu pracowniczego każdemu z pracowników Auchan przysługuje corocznie 1 dzień płatny na zaangażowanie się w sprawy ważne z punktu widzenia poszczególnych zespołów i bliskich im lokalnych społeczności, w których funkcjonują sklepy sieci w całej Polsce.

O Auchan

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.