Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[RAPORT] CBRE: Inwestycje w ESG i technologie opłacają się w handlu detalicznym oraz logistyce

Co trzecia firma z sektora logistycznego i handlu detalicznego, która postawiła na technologię, zaobserwowała zwiększoną wydajność. Podobnie zwracają się inwestycje w ESG, które pozytywnie wpływają na reputację firmy oraz środowisko, pozwalają też przyciągnąć nowych klientów – wynika z najnowszej edycji raportu Confidence Index przygotowanego przez CBRE oraz Panattoni.

Słabnie natomiast entuzjazm firm logistycznych i handlu detalicznego dotyczący e-commerce. Polska pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak tempo wzrostu handlu elektronicznego spowodowane pandemią w ostatnich dwóch latach spadło.

Z badania CBRE oraz Panattoni wynika, że zarówno logistyka i łańcuchy dostaw lepiej niż rok temu postrzegają obecne warunki biznesowe, a połowa ankietowanych przewiduje wzrost obrotów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej i wysokiej inflacji, firmy z obu sektorów inwestują w technologie oraz działania z obszaru ESG, czyli środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, bo to przynosi im realne korzyści.

Inwestycje w technologie się zwracają

Coraz ważniejsza rola technologii w logistyce i operacjach łańcucha dostaw była kluczową cechą wszystkich edycji raportu Confidence Index. Firmy decydują się na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, bo w długiej perspektywie przynoszą one znaczne korzyści. 35 proc. respondentów wskazuje na bardziej wydajne operacje magazynowe, a 23 proc. docenia większą widoczność operacyjną i raportowanie.

Podium kluczowych korzyści zamyka ex aequo lepsza komunikacja z klientami (10 proc.) oraz lepsza współpraca z klientami i kontrahentami. Poza pierwszą trójką znalazła się jeszcze rozszerzona oferta usług (9 proc.), bardziej wydajne operacje dystrybucyjne (9 proc.) oraz zwiększona odpowiedzialność za środowisko (5 proc.).

ESG poprawia reputację i biznesowe sumienie

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Poza technologią, firmom opłaca się też inwestować w ESG. Wydatki w tym obszarze są zarówno wymogiem, ze względu na regulacje Unii Europejskiej, które nakładają obowiązek raportowania w tym zakresie, jak i coraz częściej są traktowane jako inwestycja, która szybko się zwraca. W tegorocznym badaniu nie pytano respondentów, czy już zainwestowali w działania z obszaru ESG – bo robi to zdecydowana większość z nich – ale o uzasadnienie inwestowania w takie inicjatywy.
Odpowiedzi różnią się w zależności od grupy respondentów.

Operatorzy logistyczni najczęściej wskazywali na poprawę reputacji firmy (60 proc.), wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko (56 proc.), przyciąganie nowych klientów (56 proc.) i spełnianie wymogów regulacyjnych (52 proc.). Natomiast producenci i sprzedawcy detaliczni najczęściej wybrali spełnianie wymogów regulacyjnych i prawnych (52 proc.), wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko (44 proc.), wywieranie pozytywnego wpływu społecznego (44 proc.) oraz spełnianie wymogów umownych klientów, dostawców lub usługodawców (44 proc.).

– Zrównoważony rozwój to nie tylko inwestycja w przyszłość. Nasze badanie pokazuje, że przynosi on realne korzyści już teraz. Firmy, które postawiły na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, już dostrzegają bezpośrednie odzwierciedlenie tej decyzji w swoim biznesie. ESG wzmacnia reputację, przyciąga nowych klientów i pomaga spełniać coraz to nowe wymogi regulacyjne. To pokazuje, że świadomość ESG w biznesie nie jest tylko modnym hasłem, ale kluczowym elementem strategii, która przekłada się na efekty biznesowe. Oznacza to, że zrównoważony rozwój i biznes mogą, i powinny, iść ręka w rękę – podkreśla Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni.

Ostrożny entuzjazm w stronę e-commerce

W tegorocznej edycji raportu CBRE oraz Panattoni respondenci z sektora logistyki i handlu detalicznego nie są tak optymistyczni co do tempa wzrostu handlu elektronicznego jak poprzednio. 32 proc. respondentów (wzrost z 5 proc. w ubiegłym roku) szacuje, że wynosie ono w 2023 roku 0-6 proc., podczas gdy 40 proc. badanych (wzrost z 27 proc. w ubiegłym roku) szacuje, że tempo wzrostu handlu elektronicznego w tym roku wyniesie 6-10 proc. 28 proc. respondentów przewiduje wzrost handlu elektronicznego o ponad 11 proc.

W ubiegłym roku kategoria ta została wybrana przez 68 proc., więc jest to widoczny znak, że respondenci dostrzegają spowolnienie rozwoju handlu elektronicznego.

– Trzeba jasno powiedzieć, że rozwój handlu elektronicznego w Polsce nadal postępuje, a nasz kraj pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Znajduje to odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach naszych respondentów na temat wyników rynku, zapytanych o przewidywany wzrost handlu elektronicznego rok do roku. Jednak w tegorocznej edycji badani nie są już tak optymistyczni co do tempa wzrostu handlu elektronicznego jak poprzednio. Głównie dlatego, że znaczne ożywienie handlu elektronicznego spowodowane pandemią spowolniło w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto wciąż aktualne pozostają wyzwania, z którymi muszą mierzyć się wszyscy przedsiębiorcy, takie jak niepewność gospodarcza czy wysoka inflacja – podsumowuje Anna Bielacka, senior consultant w dziale badań i analiz w CBRE.

Metodologia badania

W badaniu Confidence Index wzięło udział łącznie 50 respondentów, z czego 25 pochodziło z firm logistycznych, a 25 z grupy producentów i sprzedawców detalicznych. Grupa uczestników badania składała się głównie z dyrektorów ds. logistyki i dyrektorów ds. łańcucha dostaw, którzy łącznie stanowili 40% respondentów, a także dyrektorów zarządzających i dyrektorów generalnych, którzy stanowili 25% ankietowanych.

Obliczenie wskaźnika optymizmu opiera się na odsetku respondentów zgłaszających poprawę, brak zmian lub pogorszenie sytuacji w sektorze. Dlatego liczba powyżej 50 wskazuje na poprawę, podczas gdy poniżej 50 sugeruje spadek. Im wskaźnik jest dalej od 50, tym silniejsza jest zmiana w danym okresie. Obliczenie wskaźnika opiera się na odsetku respondentów zgłaszających poprawę, brak zmian lub pogorszenie sytuacji w sektorze.

O CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie.

CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne.