Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: W maju 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 3,8% wyższe niż w maju 2022 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych
galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty wzrosły o 2,3%. Duże obiekty (40-60 tys.
mkw. GLA) notowały wzrosty o 4,9%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 1,9%,
a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 4,9%.

Wzrost obrotów najemców w maju, w wybranych kategoriach, wyniósł: rozrywka
15,8%, gastronomia 11,1% oraz moda 2,6%.

W maju obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 3,8% w stosunku do maja 2022 r.,
podczas gdy dla całego handlu, według GUS, wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących
wyniósł 1,8%. Centra handlowe nadal notują lepsze wyniki niż inne sektory handlu, a dynamika
wzrostów obrotów koresponduje z trendami dla całej branży. Należy pamiętać, że na wyniki handlu
mają wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak nadal wysoka inflacja, która zmniejsza siłę
nabywczą Polaków – komentuje wyniki Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady
Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w maju, ze wzrostem o blisko 16% notowała rozrywka,
obejmująca kina, kluby fitness, sale zabaw dla dzieci czy kręgielnie. Ponad 11% wzrost obrotów
miała gastronomia obejmująca strefy gastronomiczne, tzw. food courty, restauracje, kawiarnie,
cukiernie czy lodziarnie. W kategorii moda obroty wzrosły o 2,6% w stosunku do maja 2022 r.
Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie
wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, w maju 2023 r. wzrósł o 1,7%
w stosunku do maja 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów
na 1 mkw. powierzchni najmu, w maju 2023 r. była o 2% wyższa niż rok wcześniej.
PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę
klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany
na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających
na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie
są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować
możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych
dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy
klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,
w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych
właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu
na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone
i weryfikowane przez PwC.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym
ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja
pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków
w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc
handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.