Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Grupa CCC: e-commerce ma ponad 50-procentowe udziały w sprzedaży

Grupa CCC w drugim kwartale 2023 r. (maj-lipiec) osiągnęła przychody na zbliżonym rdr poziomie 2,4 mld PLN – w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym i przy wysokiej bazie zeszłorocznej, związanej z napływem uchodźców z Ukrainy.

Grupa utrzymuje bardzo wysoki udział e-commerce w sprzedaży na poziomie 52% (+2,6 p.p. rdr) – konsekwentnie wyprzedzając pod tym względem trendy rynkowe.

W minionym okresie szyld CCC osiągnął wysoką, 21,2% marżę EBITDA i sukcesywnie redukował koszty pomimo inflacyjnego otoczenia biznesowego. HalfPrice zadebiutował na kolejnym, 9. rynku, konsekwentnie utrzymując wysokie dynamiki sprzedaży (+26% kdk). Przychody szyldu wzrosły o blisko 86% rdr, przy powierzchni handlowej większej o 49% rdr. Segment Modivo wypracował sprzedaż większą o 39%, co przełożyło się pozytywnie na przychody Grupy Modivo (1,0 mld PLN, +4% rdr). Co więcej, w ubiegłym kwartale Grupa Modivo obniżyła zapas o 253 mln PLN kdk.
W drugim kwartale 2023 roku (maj-lipiec) Grupa CCC osiągnęła przychody na zbliżonym rdr poziomie, tj. 2,4 mld PLN – przy wysokiej, zeszłorocznej bazie związanej z napływem uchodźców z Ukrainy.

Atrakcyjna cenowo, jakościowa oferta dostępna w innowacyjnym modelu omnichannel, wpłynęła na utrzymanie wysokiego udziału e-commerce w sprzedaży Grupy CCC. W Q2’23 wskaźnik ten wyniósł 52%.

– Naszym nadrzędnym celem jest znacząca i trwała poprawa rentowności – powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu Grupy CCC – Otoczenie biznesowe zaczyna nam coraz bardziej sprzyjać – widzimy pierwsze oznaki odbudowy sentymentu konsumenta, złotówka się umacnia, a koszty energii czy frachtu stabilizują się na poziomach sprzed zeszłorocznych, silnych wzrostów. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Już dziś maksymalizujemy nasze wysiłki we wszystkich szyldach, aby w pełni wykorzystać ten moment – jak wspominaliśmy, druga połowa roku będzie bowiem kluczowa dla osiągnięcia celów wynikowych. Jesteśmy dziś bardzo dobrze przygotowani na nadchodzący okres powrotu do szkoły oraz biura. Równolegle, sukcesywnie obniżamy bazę kosztową – tylko w ostatnim kwartale zredukowaliśmy ją w samym szyldzie CCC o 9% a wciąż szukamy kolejnych oszczędności, w każdej linii biznesowej. Konsekwentnie delewarujemy firmę, aby obniżyć koszty finansowe i doprowadzić do realizacji refinansowania na korzystnych dla nas warunkach. Jestem przekonany, że działania te, w połączeniu z nowymi współpracami nastawionymi na maksymalizację marżowości – jak ogłoszona w zeszłym tygodniu kolaboracja z Authentic Brands Group dot. marki Reebok – pozytywnie przełożą się na długofalowy wzrost rentowności.

W Q2’23 Grupa CCC uzyskała wynik operacyjny na poziomie 72 mln (+131% rdr), EBITDA wyniosła natomiast 221 mln (+23%), a marże EBIT i EBITDA odpowiednio 3,0% (+1,7 p.p. rdr) i 9,1% (+1,6 p.p. rdr).

Sprzedaż CCC rośnie

W Q2’23 przychody szyldu CCC pozostawały pod wpływem wysokiej bazy ubiegłorocznej, a także osłabionego sentymentu konsumenta. Niezależnie jednak, sprzedaż online linii biznesowej konsekwentnie rosła, uzyskując poziom 286 mln, co stanowi 28% przychodów szyldu (+8 p.p. rdr i +3 p.p. kdk). Konsekwentnie rozwija on omnikanałowy model kontaktu z klientem, gdzie równolegle do stosowania rozwiązań i technologii stale poprawiających doświadczenia zakupowe online, angażującego kontentu oraz wygodnych form płatności i dostawy, coraz mocniej buduje większe przenikanie się obu kanałów offline i online. To sprawia, że klienci są bardziej lojalni i chętniej wracają i do sklepów stacjonarnych, do sklepu internetowego ccc.eu czy aplikacji mobilnej.

Marża brutto szyldu wyniosła w drugim kwartale br. 55,5% i była o 3,7 p.p. wyższa rdr. Na wynik ten wpłynęła m.in. kontynuowana optymalizacja kapitału obrotowego – zapasy w CCC w Q2’23 były niższe o 34% w ujęciu rdr. Wdrożone programy oszczędnościowe umożliwiły również spadek (4 kwartał z rzędu) kosztów sprzedaży i administracji o ponad 9% rdr.

– CCC to dziś najbardziej dojrzała linia biznesowa w Grupie CCC. Ma świetny zespół, dobrze już dopracowany omnikanałowy model, stabilną sieć sklepów doskonale się uzupełniających ze sprzedażą cyfrową, a przede wszystkim mocny produkt w naszej ofercie na jesień. To baza do tego, aby pokazać solidną rentowność w II poł. roku – powiedział Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Rozwoju, Klienta i Digital – Pomimo wysokiej inflacji, konsekwentnie redukujemy też bazę kosztową biznesu CCC, na każdym jego poziomie. Dzięki tym wszystkim staraniom, CCC w ostatnim kwartale to najbardziej rentowny biznes w Grupie.
W wyniku powyżej opisanych działań, CCC w Q2’23 poprawiło wynik EBITDA w ujęciu rdr o 85%, a jego poziom wyniósł 220 mln. Marża EBITDA wyniosła 21,2% (+11,1 p.p. rdr).

HalfPrice kontynuuje dynamiczny rozwój

W minionym kwartale szyld zadebiutował na 9. rynku – w Łotwie, a jego sieć liczy już łącznie 109 sklepów. HalfPrice utrzymuje przy tym wysokie dynamiki sprzedaży. W podsumowywanym kwartale szyld uzyskał przychody w wysokości 338 mln PLN, co stanowi aż o 86% wzrost rdr, przy wzroście powierzchni o 49%. Poprawa konwersji i wyższa średnia wartość paragonu, pozwoliły natomiast na konsekwentne kontynuowanie wzrostów sprzedaży like-for-like (31% rdr).

– W pierwszym półroczu 2023 HalfPrice szczególnie pokazuje jak ważnym jest elementem modelu biznesowego Grupy CCC. Unikatowy w skali światowej ekosystem łączący kanały full-price i off-price, mocno przyczynia się do redukcji nadmiernego zatowarowania w Grupie Modivo – powiedział Łukasz Stelmach, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w Grupie CCC – Wpływa to oczywiście częściowo na marżę brutto, jakkolwiek jest też procesem przejściowym.

Koszty w HalfPrice rosną dużo wolniej od dynamiki przychodów, dzięki czemu wskaźnik kosztów w Q2’23 był o 7,8 p.p. niższy rdr. Szyld uzyskał dodatni wynik EBITDA na poziomie 6,2 mln PLN.

Grupa Modivo realizowała kluczowy etap migracji na nową platformę e-commerce

Dziś infrastruktura ta wykorzystywana jest już na 14 z 18 rynków, na których obecna jest Spółka, w tym w Polsce.
Wspierany rozwojem marketplace segment Modivo zyskuje coraz większe znaczenie w Grupie Modivo. W drugim kwartale br. przychody szyldu były wyższe o 39% rdr, co przełożyło się na wzrost sprzedaży w zielonogórskiej Grupie (1 mld PLN, +4% rdr).
Na wyniki Grupy Modivo w minionym okresie znaczący wpływ miało także wymagające otoczenie konkurencyjne.

– Siła konsumenta, choć wciąż pozostaje na niskim poziomie, sukcesywnie się odbudowuje. Dlatego intensyfikujemy nasze działania, aby jak najlepiej wykorzystać moment, kiedy klienci będą chętniej kupować i szukać jakościowych produktów – powiedział Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy Modivo – Zmigrowaliśmy już 84% naszego biznesu na nową platformę. Dzięki transformacji zyskaliśmy możliwość jej dalszej efektywnej rozbudowy o nowe funkcjonalności i udogodnienia dla naszych klientów – to wszystko w ramach własnych zasobów. Daje to nam perspektywę wyższej sprzedaży, pozyskiwanej niższym nakładem, a przez to bardziej rentownej.

W Q2’23 Grupa Modivo intensywnie pracowała także nad obniżeniem inwestycji w kapitał obrotowy. Maksymalizacja odsprzedaży produktów letnich w trakcie wyprzedaży, optymalizacja procesu przyjęcia towarów do magazynu oraz kalendarza handlowego, a także zmiana procesu zakupowego i struktury zamówień (pre order vs. open to buy), czy alokacja oparta na AI, to tylko kilka z wielu wdrożonych w tym celu narzędzi. Grupa Modivo aktywnie korzysta również z synergii, które daje ekosystem Grupy CCC – m.in. transferów towarowych do off-price. Do końca roku planowane jest także wdrożenie grupowego OMS (zintegrowany zapas) z CCC.

– Z sukcesem redukujemy zapas, który jest dziś wyzwaniem całej branży multibrand e-commerce. Tylko w tym kwartale uwolniliśmy z niego 253 miliony PLN. Do końca roku chcemy obniżyć zapas do poziomu poniżej 1 mld PLN – dodaje Marcin Czyczerski – To pozwoli nam znacząco wesprzeć proces powrotu na ścieżkę rentownego wzrostu.