Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[RAPORT] Inquiry: Inflacja wyhamowuje. Czy Polacy to zauważyli?

Ceny cały czas idą w górę – tak nadal uważa większość Polaków. Z miesiąca na miesiąc spada jednak odsetek osób przekonanych o dalszym wzroście cen. Dane z badani Inquiry pokazują, że sytuacja się stabilizuje, szczególnie w porównaniu do ubiegłego roku.

Agencja Inquiry przedstawia wyniki kolejnej fali cyklicznego badania trackingowego na temat cen. Tym razem możemy się zapoznać z danymi za II kwartał tego roku. Okazuje się, że od kilku miesięcy Polacy stopniowo coraz rzadziej zauważają wzrost cen produktów i usług. W czerwcu odsetek osób dostrzegających wzrost cen wyniósł 73% badanych – to dużo, ale należy przypomnieć, że w czerwcu ubiegłego roku wynosił on aż o 20 p.p. więcej (93%). Obecny wynik jest najniższy od początku pomiaru, czyli od marca 2022 roku.

Wyniki uzyskane w ostatnim kwartale pokazują, że z miesiąca na miesiąc maleje odsetek Polaków, którzy zauważają wzrost cen większości produktów spożywczych (wśród drożejących kategorii produktowych na pierwszym miejscu w dalszym ciągu mamy mięso i wędliny, widoczny jest jednak spadek częstości wskazań na te artykuły). Tendencję spadkową obserwujemy także dla produktów niespożywczych. Nieco mniej Polaków doświadcza również wzrostu opłat za mieszkanie (35% w czerwcu vs 42% w kwietniu tego roku) czy energii elektrycznej (32% vs 43%).

Choć niektórzy przestali tak wyraźnie dostrzegać podwyżki cen w sklepach, nadal 52% Polaków cały czas określa wzrost cen jako dotkliwy. W czerwcu 2022 roku odsetek ten wynosił jednak aż 68%. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Polacy nieco rzadziej wykazują niektóre zachowania zakupowe skupione wokół szukania oszczędności (szukanie promocji, rezygnacja z zakupu niektórych produktów etc.). Jak pokazują badania Inquiry, Polacy teraz inaczej zarządzają swoim budżetem domowym i inaczej organizują i swoje zakupy niż jeszcze 2-3 lata temu.
Wśród czynników wpływających na rosnące ceny, respondenci obecnie rzadziej wskazują na podwyżki cen energii paliw, czy sytuację międzynarodową. Coraz częściej pojawia się natomiast przekonanie, że za rosnące ceny odpowiedzialne są pieniądze z programów społecznych – istotny wzrost częstości wskazań odnotowano w kwietniu, a następnie w czerwcu kiedy to odpowiedzi takiej udzieliło 35% Polaków.

Mimo to Polacy patrzą na swoje dochody mniej pesymistycznie niż przez cały poprzedni rok. Przez wiele miesięcy badanie wyraźnie pokazywało, że polscy konsumenci cały czas spodziewają się dalszego spadku (realnych) dochodów. W czerwcu ubiegłego roku niemal połowa Polaków (46%) była przekonana, że ich dochód zmniejszy się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Dzisiaj odsetek ten wynosi 35% i jest najniższy od początku pomiaru (marzec 2022). Nie zmieniają się jednak obawy tej części Polaków, którzy spłacają kredyty i boją się o przyszłość: nadal 1/3 Polaków odczuwa obawy, czy będą mieli możliwość spłaty swoich zobowiązań.

„O optymizm nadal trudno, ale nasze badanie pokazuje, że sytuacja polskich konsumentów zaczyna się stabilizować. Po pierwsze, faktycznie spadła dynamika wzrostu, cen a po drugie Polacy zaczęli się do obecnej sytuacji przyzwyczajać i zmieniać swoje nawyki. Nowe strategie zakupowe i nowe podejście do zarządzania domowym budżetem już się upowszechniły, co również wpływa na nasze postrzeganie sytuacji.” – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Inquiry jest polską agencją badań rynku. Od 2019 r. Inquiry współpracuje z międzynarodową firmą YouGov, będąc jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu, maju oraz czerwcu 2023 r. na reprezentatywnej próbie średnio 2000 dorosłych Polaków (sondaż online na panelu YouGov