Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Galeria Krakowska dostępna dla wszystkich. Ruszyła kampania edukacyjna #krakowskaforall

Galeria Krakowska zainicjowała akcję #KrakowskaForAll, która ma na celu uświadomienie specjalnych potrzeb konsumentów z niepełnosprawnościami. W ramach kampanii edukacyjnej powstał cykl filmów i komiksów z udziałem osób poruszających się na wózkach.

Materiały można obejrzeć na platformach społecznościowych Galerii. Finał akcji zbiegnie się z kolejną edycją konferencji „Sensorycznie i na serio”, która odbędzie się w dniach 19-21 października.

Wymogi dotyczące zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami obejmują
tak istotne obszary, jak likwidacja barier architektonicznych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjna. Samo dostosowanie to jednak nie wszystko. Potrzebne są też działania edukacyjne, uwrażliwiające zwykłych konsumentów na odmienne potrzeby tej szczególnej i dość licznej grupy społecznej. Od początku postawiliśmy na współpracę z ludźmi, których ten temat dotyczy najbardziej. Do projektu zaangażowaliśmy osoby, które w życiu zawodowym i prywatnym działają na rzecz widoczności osób z niepełnosprawnościami. Nasz przekaz porusza najbardziej istotne kwestie związane z różnymi obszarami niepełnosprawności – mówi Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej.

Efektem tych działań jest cykl filmów i postów edukacyjnych. Materiały publikowane są na platformach społecznościowych Facebook i Instagram. Poruszają istotne kwestie dostępności architektonicznej i oraz edukują konsumentów w zakresie dobrych praktyk
w kontaktach interpersonalnych. Każdy film opatrzony został komentarzami osób
z niepełnosprawnościami, zawiera tłumaczenia migowe i napisy umożliwiające odbiór treści osobom nie posługujących się tym językiem.

Jak ocenia Arkadiusz Warchał – współtwórca projektu oraz ekspert ds. dostępności, dziennikarz i aktywista: (…) takie działania są potrzebne, sam pracuję w fundacji, która szerzy dobre praktyki i prowadzi szkolenia w tym temacie. Wiem, jakie to ważne dla nas i naszego środowiska, które bardzo często narażone jest na wykluczenie, właśnie ze względu na brak dostępności.

Projekt #krakowskaforall ma na celu pokazanie, że niepełnosprawność to tylko jedna
z cech człowieka. Dlatego tak ważna jest otwartość i wrażliwość na szczególne wymagania tej określonej grupy klientów, przekraczanie tabu i rozprawa z mitami narosłymi wokół niepełnosprawności. Trafnie wyraził to Szymon Laciuga, uczestnik projektu, od kilku lat będący ekspertem ds. dostępności obiektów użytku publicznego: (…) to co, ogranicza nas najbardziej jest przekonanie, że nie uczestniczymy w życiu społecznym. Podczas gdy my chodzimy na zakupy, pracujemy, korzystamy z oferty kulturalnej, rozwijamy swoje pasje. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczna i stopniowe likwidowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Zwieńczeniem projektu #krakowskaforall będzie wydarzenie towarzyszące corocznej, cyklicznej konferencji Sensorycznie i na serio, poświęconej nowoczesnym technologiom służącym do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. W dniach 19-21 października w Galerii Krakowskiej odbędą się warsztaty oraz prezentacje sprzętu poprawiającego codzienne funkcjonowanie i zdolność komunikacji osób posiadających deficyty w zakresie różnych zmysłów. Połączenie tych dwóch projektów stanowi przykład nowoczesnego i inkluzywnego podejścia do tego ważnego obszaru działalności biznesowej, opartej na etycznym i odpowiedzialnym realizowaniu potrzeb szczególnych grup konsumentów.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.