Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Jasny podział biznesu i nowe projekty w drodze – Grupa Echo Investment podsumowała pierwsze półrocze

Dokonaliśmy jasnego podziału kompetencji pomiędzy głównymi liniami biznesowymi w Grupie, tak aby mogły się dalej rozwijać w wymagających warunkach rynkowych i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Połączenie biznesu mieszkaniowego, utrzymanie wysokiego poziomu najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent, rozpoczęcie pracy nad nowymi projektami „destination” – to podsumowanie działalności operacyjnej Grupy cho Investment w pierwszym półroczu 2023 r. Plany rozwojowe Grupy wspiera wysoki stan gotówki na poziomie ponad 662 mln zł.

– Wzmacniamy strategiczną pozycję Echo Investment jako dewelopera projektów o dużej skali, tzw. destinations, które zmieniają polskie miasta, zapewniając zrównoważone miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Przy ul. Towarowej w Warszawie Echo Investment – we współpracy z AFI Europe – rozpoczęło realizację nowego kwartału z 2-hektarowym parkiem, przestrzeniami do pracy, ofertą handlowo-usługową w parterach oraz mieszkaniami na sprzedaż i wynajem.

Echo Investment kontynuuje dostosowanie oferty do nowych trendów i postpandemicznych oczekiwań klientów

W sektorze nieruchomości handlowych, Echo Investment kontynuuje dostosowanie oferty do nowych trendów i postpandemicznych oczekiwań klientów. W ujęciu półrocznym, działania te przekładają się na wzrost obrotów i odwiedzalności katowickiego Libero (odpowiednio +19% i +8% r/r) oraz Galerii Młociny w Warszawie
= (+14% i +9% r/r).

W marcu 2023 r. Grupa ogłosiła strategię ESG Echo-Archicom 2030. Jest to rozpisana na etapy droga Grupy do dekarbonizacji, zeroemisyjności budowanych inwestycji, dalszego zwiększania roli zieleni w projektach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast.

Echo Investment jest polskim deweloperem, jedynym z tak bogatym doświadczeniem w kluczowych sektorach rynku nieruchomości. Obecnie firma koncentruje się na segmencie biurowym, handlowym i PRS. Realizuje też miastotwórcze projekty wielofunkcyjne, takie jak Browary Warszawskie czy Fuzja w Łodzi – miejsca, w których ludzie mogą pracować, mieszkać oraz korzystać z atrakcyjnej oferty handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej.

Zgodnie z przyjętą strategią, w sierpniu 2023 roku spółka zwiększyła do ponad 89% udziały w kapitale firmy Archicom, przenosząc do niej całość kompetencji i projektów w obszarze biznesu mieszkaniowego. Echo Investment regularnie raportuje swoje cele i działania w obszarze ESG, które wspierają zrównoważony rozwój największych polskich miast. Wśród inicjatyw firmy jest
m.in. program społeczny, dzięki któremu na terenach zurbanizowanych powstają łąki kwietne, wzbogacające lokalne ekosystemy.

Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównymi akcjonariuszami Spółki są Wing oraz partnerzy Griffin Capital Partners.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.