Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

W ramach strategii ESG Pepco podpisało Kartę Praw Dziecka w Biznesie

20 września 2023 roku odbyło się oficjalne podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie – inicjatywy, która ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Współautorem i sygnatariuszem Karty jest firma Pepco, dla której wspieranie dzieci jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju.

Karta Praw Dziecka w Biznesie została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Dokument odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw: od tworzenia przekazów marketingowych dla młodych, wykorzystania wizerunku dzieci w materiałach komunikacyjnych po odpowiedzialną sprzedaż i tworzenie przyjaznego miejsca pracy dla rodziców.

Celem Karty jest inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości. Zawarte w niej elementy pozwolą firmom na analizę swojego aktualnego statusu w tym obszarze, ale też na sprawdzenie, co jeszcze można zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo i dobrostan najmłodszych. Ponadto Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

„W Pepco od lat wspieramy różnorodne inicjatywy związane z rozwojem dzieci. Będąc członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą, której oferta skierowana jest w dużej mierze do rodzin, chętnie dołączyliśmy do grupy roboczej pracującej nad treścią Karty, dzieląc się naszym doświadczeniem i już realizowanymi dobrymi praktykami – mówi Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication, Pepco.

Dzięki materiałom przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, każda firma może dokonać autodiagnozy, która pozwoli sprawdzić gotowość do podpisania Karty Praw Dziecka w Biznesie oraz zapoznać się z przykładami dobrych praktyk realizowanych przez biznes.

Jedną z dobrych praktyk, która znalazła się w obszarze „Partnerzy i biznesowi i dostawcy” jest dokument Grupy Pepco „Ethical Code of Conduct”, który określa kilkadziesiąt obowiązków oraz wytycznych dotyczących m. in. wysokości płacy minimalnej, czasu pracy, przestrzegania przepisów prawa czy zasad kontroli. Ponadto kodeks opiera się na zasadzie zero tolerancji dla kwestii takich jak niebezpieczne warunki pracy, przymus pracy, korupcja, nieuczciwe wynagrodzenie czy zatrudnianie małoletnich.

Karta Praw Dziecka w Biznesie, mimo że jest nową inicjatywą w Polsce, to zyskała wielu zwolenników. Podpisały ją już pierwsze firmy, tym samym składając deklarację promowania i wdrożenia jej zasad w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Ochrona praw dziecka to kluczowa kwestia, która powinna być wpierana przez wszystkich uczestników życia społecznego, w tym firm odpowiedzialnych społecznie.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz