Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

EPP z celami dekarbonizacyjnymi zatwierdzonymi przez SBTi

Krótko- i długoterminowe cele EPP zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Do 2050 r. największy zarządca centrów handlowych w Polsce zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresach 1, 2 i 3. Zaangażowanie w inicjatywę SBTi to kolejny krok podjęty przez EPP w ramach wdrożonej strategii ESG oraz dowód, że cele firmy są nie tylko ambitne, ale zarazem realne do osiągnięcia.

Science Based Targets (SBTi) to globalna inicjatywa umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Koncentruje się na przyspieszeniu działań biznesu na całym świecie na rzecz zmniejszenia emisji o połowę przed 2030 rokiem i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 rokiem.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, eksploatacja budynków odpowiada za 26% światowych emisji wynikających z konsumpcji energii (8% to emisje bezpośrednie w budynkach, a 18% to emisje pośrednie związane z produkcją wykorzystywanej w nich energii elektrycznej i cieplnej). Dekarbonizacja sektora nieruchomości ma zatem kluczowe znaczenie dla globalnych działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu, a EPP chce brać aktywny udział w tym procesie.

Grupa EPP zobowiązała się do 2030 roku zredukować bezwzględne emisje gazów cieplarnianych

Wyznaczając poprzez SBTi cele oparte na podstawach naukowych, grupa EPP zobowiązała się do 2030 roku zredukować bezwzględne emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 50% oraz o 30% z zakresu 3 z działalności związanej z paliwami i energią w porównaniu do roku 2019. Do 2050 roku grupa ma uzyskać bezwzględną redukcję we wszystkich trzech zakresach na poziomie 90%, porównując z rokiem bazowym. Jednocześnie grupa EPP dąży do tego, by do 2050 roku mieć zerową emisję GHG netto w całym łańcuchu wartości. Te krótko- i długoterminowe cele zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez SBTi.

– W pełni świadomi wpływu sektora nieruchomości na środowisko i klimat, stawiamy przed sobą konkretne cele i działania. Decyzja o dołączeniu do inicjatywy SBTi i poddaniu weryfikacji naszych celów dekarbonizacyjnych stanowi wyraz biznesowej odpowiedzialności oraz gotowości do ambitnych działań. W planach mamy znaczące redukcje emisji GHG w perspektywie najbliższych lat. Chcemy je osiągnąć m.in. dzięki zmniejszeniu zużycia energii oraz zakupom energii pochodzącej z alternatywnych źródeł. Do 2030 r. udział zielonej energii dla zakresu 1 i 2 wykorzystywanej w zarządzanych przez nas nieruchomościach ma wynieść aż 60% – powiedział Tomasz Trzósło, CEO EPP N.V.

Wdrożona przez EPP polityka ESG stanowi integralną część strategii biznesowej grupy i jest oparta na odpowiedzialności wobec planety i jej mieszkańców. Dołączenie do inicjatywy SBTi to kolejny krok na drodze do większego zaangażowania firmy w działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu na świecie.

SBTi powstało dzięki współpracy pomiędzy organizacjami CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). Stanowi jedno ze zobowiązań koalicji We Mean Business. Pod koniec 2022 roku w inicjatywę zaangażowanych było ponad 4000 firm z całego świata, w tym najbardziej znane marki ze wszystkich sektorów. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalania naukowo popartych celów dekarbonizacyjnych, oferuje zasoby i wytyczne, które mają pomóc w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm. Średnio w latach 2015-2020 firmy członkowskie z zatwierdzonymi celami zmniejszyły łączną emisję w zakresach 1 i 2 o 29%.

EPP N.V. strategicznie zarządza portfelem nieruchomości, który jest w całości inwestowany w Polsce i obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Jest to największy portfel inwestycyjny centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu (GLA). Nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu. EPP należy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).