Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Tag Galeria Młociny

Galeria Młociny

EPP z celami dekarbonizacyjnymi zatwierdzonymi przez SBTi

Krótko- i długoterminowe cele EPP zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Do 2050 r. największy zarządca centrów handlowych w Polsce zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresach 1, 2 i 3. Zaangażowanie w inicjatywę SBTi to kolejny krok podjęty przez EPP w ramach wdrożonej strategii ESG.