Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Dino Polska kupuje 75 proc. udziałów w drogerii internetowej

Dino Polska zawarło ze spółką eZebra. pl przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów i umowę wspólników, na podstawie której Dino Polska nabędzie 75 proc. udziałów w eZebra. pl. Cena za udziały wyniesie około 61 mln zł

„Cena za udziały wyniesie około 61 mln zł, z czego 11,5 mln zł zasili eZebra jako wkład z tytułu objęcia przez spółkę nowych udziałów w kapitale zakładowym eZebra i wesprze jej dalszy rozwój, a kwota około 49,5 mln zł będzie stanowić zapłatę za istniejące udziały odkupywane przez spółkę od założycieli” – napisano w komunikacie Dino Polska.

Spółka kupi udziały pod warunkiem spełnienia się do 31 marca 2024 r. poniższych warunków zawieszających: uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów oraz uzyskania przez założycieli zgody banku kredytującego JTG na przeprowadzenie wyżej wymienionej transakcji oraz dokonanie innych czynności wymaganych umowami z tym bankiem.

„Zgodnie z umową, w odniesieniu do pozostałych 25 proc. udziałów eZebra, spółce przyznane zostało prawo do ich nabycia od Założycieli opcja Call, a założycielom prawo zbycia Opcja Put na rzecz Spółki. Opcje Call i Put będą obowiązywać w okresie 6 miesięcy od upływu odpowiednio 5 lat i 6 miesięcy w przypadku Opcji Call oraz 5 lat i 9 miesięcy w przypadku Opcji Put od Dnia Zamknięcia. Cena za udziały w ramach opcji została ustalona jako 25% z kwoty stanowiącej iloczyn wyniku EBITDA eZebra za rok poprzedzający realizację opcji oraz mnożnika 9 w przypadku Opcji Call i 8 w przypadku Opcji Put, w obu przypadkach pomniejszonej o zadłużenie netto eZebra” – czytamy w komunikacie Dino Polska.

eZebra prowadzi drogerię internetową pod adresem ezebra.pl, która oferuje szeroką paletę artykułów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz akcesoriów z kategorii uroda, zdrowie, pielęgnacja osobista i gospodarstwo domowe.