dino

Dino wyda 850 mln zł na nowe inwestycje

W 2018 r. kontynuowaliśmy szybki rozwój organiczny Dino Polska. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w większej liczbie nowo otwieranych sklepów, jak i w dobrych wynikach finansowych. Otworzyliśmy 202 nowe markety i na koniec roku mieliśmy ich

Dino: 120 sklepów w ciągu trzech kwartałów 2018

Sieć Dino od początku tego roku powiększyła się o 120 sklepów i obecnie liczy 895 sklepów. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 343,3 tys. mkw. wobec 273,0 tys. mkw. rok temu. – Kontynuujemy szybki rozwój sieci