Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ESG i proces inwestycyjny tematami przewodnimi II Kongresu ZPPHiU i PSNPH

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zorganizowali Drugi Kongres ZPPHiU i PSNPH dla członków obu organizacji, który był poświęcony standardom współpracy na linii najemcy – wynajmujący.

Dyskutowano o cyrkularności i procesie inwestycyjnym najemców w centrach handlowych już istniejących. Zaktualizowano Kodeks dobrych praktyk w umowach najmu według Najemców o nowe narzędzia ułatwiające proces negocjacyjny. Była to kontynuacja prac rozpoczętych podczas Pierwszego Kongresu w zakresie oczekiwanych standardów współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych.

Kongres był podzielony na 2 bloki tematyczne:

Blok 1: Strategie ESG i GOZ – w kontekście wymogów regulacyjnych i biznesowych, celów klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, raportowania, etc.

Blok 2: Koszty i proces inwestycyjnych w centrach handlowych już istniejących. To bardzo ważny temat – centra handlowe wymagają systematycznie nowych inwestycji, zarówno ze względu na ich starzenie się, jak i zmiany standardów wymaganych przez przepisy prawa unijnego. Prawo nakłada obowiązki związane z nieruchomością – jej bezpieczeństwem i zgodności z obowiązującymi przepisami – na właściciela nieruchomości. Wynajmujący nie mogą przenosić tych obowiązków na najemców.

– Nasze kongresy dają nam szerszą perspektywę niż tylko bieżące kwestie dotyczące branży. Omawialiśmy kwestie dotyczące ESG i rozszerzonej odpowiedzialności producentów – które będziemy zobowiązani wdrażać, a to oznacza mnóstwo inwestycji w kierunku zarządzania cyrkularnością. Kongres jest świetną okazją, żeby spotkać się z tym, co przed nami w średnim horyzoncie. Rozmawiamy o sprawach, które dzieją się też tu i teraz. ESG jest czymś, nad czym każdy już musi pracować – to nie jest tylko jakiś hashtag pod tyłem przyszłość, to jest rzeczywistość – powiedział Tomasz Ciąpała, prezes zarządu spółki G8 S.A., Lancerto, członek zarządu ZPPHiU.

Omówiono także aktualizacje o nowe narzędzia ułatwiające proces negocjacyjny zgodnie z KODEKSEM DOBRYCH PRAKTYK w UMOWACH NAJMU według Najemców.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– Drugi Kongres ZPPHiU i PSNPH to wyjątkowa możliwość odnowienia osobistych kontaktów między przedstawicielami firm prowadzących działalność w galeriach handlowych. Tym razem gościliśmy także wybitnych znawców procesu inwestycyjnego, którzy dzielili się z audytorium wiedzą i doświadczeniami pozyskanymi podczas przeprowadzania inwestycji w istniejących centrach handlowych. Poruszyliśmy aktualne, praktyczne i istotne dla nas kwestie także w aspekcie ryzyk finansowych. Rozmawialiśmy ponadto o Gospodarce Obiegu Zamkniętego i aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktyk w Umowach Najmu według Najemców – dodała Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Kwestie procesu inwestycyjnego w galeriach handlowych to ważny aspekt dotyczący większości najemców i użytkowanych przez nich lokali.

– Dziś w Polsce praktycznie nie buduje się już nowych galerii. Mamy istniejące obiekty. Oznacza to, że najemcy, którzy podpisują umowy najmu, wchodzą do budynków i lokali, które już funkcjonują od kilku lub kilkunastu lat. Wiąże się to z licznymi ryzykami związanymi z ewentualnymi wadami w danym lokalu, a także inwestycjami, które trzeba wykonać w nim wykonać. Często pojawiają się nowe wytyczne w obszarze prawnym – co skutkuje koniecznością dostosowania się do obowiązujących przepisów. Te tematy poruszyliśmy m.in. na drugim kongresie dla członków związków najemców galerii handlowych– wskazywał adwokat dr Tomasz Henclewski, Partner w Kancelarii Henclewski & Wyjatek.

Debatowano o ESG, GOZ, cyrkularności i raportowaniu w tym obszarze. Obligatoryjna sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju jest określona w dyrektywie 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (tzw. dyrektywa CSRD).

– Pojęcie ESG jest bardzo obszerne i dotyczy szczegółowych kryteriów w aspekcie środowiska, społeczeństwa i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Wskaźniki wrażone w tych 3 literkach E, S i G, czyli Environmental, Social and Governance, służą do oceny wpływu przedsiębiorstwa – jaki ma na społeczeństwo oraz na prawa człowieka, a także na środowisko. Jednocześnie te wskaźniki służą również do oceny czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sposób zrównoważony, transparentny i etyczny – wyjaśniła dr Julia Wojnowska-Radzińska z Kancelarii Henclewski & Wyjatek.

Przedsiębiorstwa już na etapie opracowywania strategii biznesowych powinny uwzględnić interesy społeczne, ochronę środowiska, a także ład korporacyjny celem budowania pozytywnego wizerunku i zaufania do firmy, wzmocnienia jej konkurencyjności oraz umocnienia jej pozycji w łańcuchu dostaw.

– ESG to kolejne słowo, które spędza sens powiek polskim przedsiębiorcom i producentom. I nie tylko polskim, bo to globalna zagwozdka. Bardzo długo żyliśmy w świecie, w którym odpowiedzialność za rynek przekładaliśmy na konsumenta i na klienta. Te reguły gry zostaną w najbliższym czasie zmienione. Według badań PwC aż 76% konsumentów twierdzi, że przestanie kupować od firm, które źle traktują środowisko, pracowników lub społeczność, w której działają. Mam nadzieję, że nowe zasady będą przyjazne zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów, a także dla świata biznesu – podsumowała Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

Zanieczyszczenia środowiska sprawiają, że na świecie rośnie presja w zakresie właściwego zarządzania zasobami naturalnymi, wdrażania bioróżnorodności i gospodarki obiegu zamkniętego. W sektorze tekstylnym wdrażanie koncepcji GOZ dotyczy ekoprojektowania produktów, odzysku i recyklingu surowców, ekooznakowania, wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych, edukacji interesariuszy w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także efektywnego zużycia zasobów naturalnych. W Unii Europejskiej powstaje Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym, która będzie zakładać selektywną zbiórkę odpadów tekstylnych w krajach członkowskich od 2025 roku.

Drugi wspólny Kongres ZPPHiU i PSNPH został bardzo dobrze oceniony przez uczestników. Ich ciepłe przyjęcie zachęciło organizatorów do rozpoczęcia analizy tematyki, która będzie podjęta podczas Trzeciego Kongresu. Spotkanie planowane jest ponownie na październik przyszłego roku, tworząc tradycję jesiennych spotkań obu organizacji!

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników.