Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[BADANIE] GfK: wskaźnik nastrojów konsumenckich stoi w miejscu

To kolejny, już szósty z rzędu miesiąc, w którym uśredniony wynik utrzymuje się na podobnym poziomie. Ewentualnych zmian można oczekiwać w kolejnych dwóch miesiącach – już po uwzględnieniu reakcji na wybory parlamentarne oraz w intensywnym okresie przedświątecznym. Takie dane płyną z najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK – an NIQ Company.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, we wrześniu 2023 r. wyniósł -4,6, co oznacza wzrost
o zaledwie 0,1 jednostki w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Stabilizację widać także w Unii Europejskiej, gdzie średni wynik nie zmienił się w relacji do poprzedniego miesiąca i wynosi -18,7, czyli znacznie mniej niż w naszym kraju.

Według GfK nastroje wciąż są na minusie

Według badań GfK – an NIQ Company w październiku 2023 r. kluczowe oceny aktualnej sytuacji finansowej Polaków nie zmieniły się istotnie w relacji do poprzedniego miesiąca. Wynik ten wciąż pozostaje na minusie i wynosi obecnie -9,8 jednostki. W nieco jaśniejszych barwach Polacy widzą swoją przyszłość – jednak i ten wskaźnik wciąż pozostaje ujemny (-5,2 wobec -2,7 we wrześniu 2023 r.).

Silny wpływ na ujemny wynik barometru ma utrzymująca się obawa dużej części społeczeństwa związana z potencjalnym wzrostem bezrobocia. Spodziewa się tego 36 proc. badanych. Ponad 75 proc. Polaków jest również zdania, że w najbliższych miesiącach ceny wciąż będą rosnąć.

– W przypadku październikowego badania należy jasno podkreślić, że są to dane oddające rzeczywistość z początku października, gdy na Polaków nie oddziaływały jeszcze tak silne bodźce jak w drugiej połowie miesiąca. Wybory parlamentarne, które odbyły się 4 dni po zakończeniu naszego badania mogą mocno namieszać w wynikach listopadowych i trudno jednoznacznie przewidzieć, w którą stronę – mówi mówi Michał Pawełczyk, Senior Project Manager w GfK – an NIQ Company.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– Polskie społeczeństwo jest dziś silnie spolaryzowane, a okres kształtowania się rządu oraz kolejne tygodnie po wyborach mogą wyraźnie wpłynąć emocje oraz nastroje konsumentów. Zarówno dla nas, badaczy rynkowych, jak i dla branży handlowej to bardzo interesujący okres, z którego można wyciągnąć wiele ciekawych i ważnych wniosków – dodaje Michał Pawełczyk.

Badanie na próbie 1000 osób

Badanie zrealizowano w dniach 6-11 października 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.