Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Grupy Eurocash z programem wspierającym proces rekrutacji

Program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash!” został utworzony z myślą o młodych ludziach, którzy nie mając jeszcze doświadczenia, szukają zatrudnienia w sektorze handlowym. Oparty o mocną merytorykę i przekazywanie wiedzy, odpowiada na potrzeby osób, które jeszcze się uczą albo właśnie skończyły szkołę.

W program zaangażowani są nie tylko trenerzy wewnętrzni, eksperci, ale również ambasadorzy – wybrani pracownicy Grupy Eurocash, którzy działają bezpośrednio w szkołach i na uczelniach.

Eurocash już od 2017 roku angażuje się w edukację i wspieranie młodych kandydatów w znalezieniu pierwszej pracy. Grupa dotarła już do ponad 360 szkół w całej Polsce, w tym do blisko 24 tys. uczniów i nauczycieli m.in. poprzez działalność Akademii Umiejętności, Program Praktyk Letnich oraz Program Management Trainee. Program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash” będzie uzupełniał dotychczasowe inicjatywy oraz rozwijał działalność edukacyjną Grupy w nowych kierunkach.

R E K L A M A

Eurocash ma dwa cele: edukacja i rekrutacja

Od początku inicjatywie przyświecał cel, by dzielić się profesjonalną wiedzą z przyszłymi kandydatami, wyposażyć ich w potrzebne umiejętności i dać szansę na poznanie realiów pracy
w handlu. Program ma także zachęcić młodych ludzi, by swoją karierę zawodową rozpoczęli właśnie w Grupie Eurocash, miejscu, które ze względu na swoją skalę umożliwia pracę na różnorodnych stanowiskach w całej Polsce.

– Postawiliśmy na szeroko zakrojone działania, by z programem dotrzeć do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Wykorzystujemy bardzo dobre, zbudowane przez Akademię relacje ze szkołami i nauczycielami. Wspólnie szukamy rozwiązań, jak najlepiej przedstawić praktyczne aspekty pracy w handlu i pokazać, czego absolwenci tych szkół mogą się spodziewać, wybierając dany zawód. Bacznie obserwujemy też rynek i aktualne badania, by najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania młodych ludzi. Według ostatniego raportu PWC „Młodzi na rynku pracy” 62% respondentów zadeklarowało, że chce się uczyć od doświadczonych kolegów, a 74,1% ceni sobie stabilne zatrudnienie. Oba te aspekty jako Grupa Eurocash uwzględniamy i oferujemy – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, Dyrektor Akademii Umiejętności Eurocash.

Pracownicy Eurocash w bliskiej współpracy ze szkołami

Program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash!” po raz pierwszy tak mocno angażuje
w działalność w szkołach i na uczelniach pracowników Grupy. Utworzyli oni bazę ekspertów
i mentorów, aby brać udział w spotkaniach z uczniami i studentami, współpracować z nauczycielami, wykładowcami i kołami naukowymi oraz koordynować działania między szkołą a jednostkami odpowiedzialnymi w Grupie Eurocash za rekrutację i HR.

– Łączenie nauki z praktyką to nie tylko bogatsza wiedza, ale też łatwiejszy start w życie zawodowe dla młodzieży kończącej szkołę. Akademia Umiejętności Eurocash już od kilku lat wspiera m.in. szkoły kształcące przyszłych handlowców i logistyków, umożliwiając młodym ludziom zdobywanie praktycznej wiedzy zawodowej. Przy okazji naszych działań widzimy realne zainteresowanie uczniów i studentów tego rodzaju spotkaniami – wymienia Maria Rudy, Starszy Trener Wewnętrzny Akademii Umiejętności Eurocash.

Poprzez Akademię Umiejętności Eurocash dwa razy w roku, od 2020, organizowany jest Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych, a w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych prowadzone są webinaria dla szkół. Współpraca AUE ze szkołami jest objęta patronatem ogólnopolskiego Ośrodka Rozwoju Edukacji, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Akademia pracuje też nad platformą edukacyjną z profesjonalnymi materiałami dla uczniów na kierunkach: sprzedawca, technik-handlowiec, magazynier-logistyk i technik logistyk.

Nacisk na onboarding. Ruszyły szkolenia

Pracownicy-Ambasadorzy są już bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Grupa Eurocash oferuje im też liczne szkolenia i warsztaty, by jak najlepiej mogli przekazywać swoją wiedzę kandydatom do pracy. Według cytowanego już raportu PWC „Młodzi na rynku pracy”, to właśnie dobre wdrożenie nowego pracownika (tzw. onboarding) świadczy o tym, że firma jest dobrym pracodawcą – sądzi tak 61,2% respondentów. Dlatego program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash!” uwzględnia dedykowane, startowe programy szkoleniowe – nie tylko dla nowych pracowników, ale także dla ich przełożonych i całych zespołów.

W ramach nowego programu na dedykowanej podstronie Kariery zainteresowani znajdą materiały przedstawiające codzienną pracę w różnych jednostkach firmy, aktualne oferty pracy, listę benefitów dla pracowników i inne przydatne informacje na start: https://kariera.grupaeurocash.pl/pierwsza-praca/.