Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: obroty w sierpniu 2023 r. były o 8,4% wyższe niż w sierpniu 2022 r.

Według PRCH obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki
zanotowały najmniejsze obiekty (5-20 tys. mkw. GLA), gdzie wzrost obrotów najemców
wyniósł 11%. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty wzrosły
o 9%, w dużych obiektach (40-60 tys. mkw. GLA) o 10,1%, a w obiektach średniej
wielkości (20-40 tys. mkw. GLA) wzrost obrotów wyniósł 5,3%.

W wybranych kategoriach wzrost obrotów najemców wyniósł: rozrywka 68,1%, usługi
27,1%, gastronomia 15,3% oraz moda 8,3%.

Według badania PRCH najlepsze wyniki ma rozrywka

„Obroty najemców w centrach handlowych w sierpniu wzrosły o 8,4% w stosunku do lipca 2022 r.,
podczas gdy, dla całego handlu, jak wynika z danych GUS, wzrost sprzedaży detalicznej w cenach
bieżących wyniósł 3,1%. Odwiedzalność galerii mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni
najmu była w sierpniu najwyższa od początku 2023 r. W stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosła
o 4,2%” – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w sierpniu odnotowała rozrywka – wzrost o 68,1%.
Z kolei w kategorii usługi obroty najemców wzrosły o 27,1%, gastronomia odnotowała wzrost
obrotów o 15,3%, a branża odzieżowa zwiększyła obroty o 8,3% w stosunku do sierpnia 2022 r.
Współczynnik konwersji liczony dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli
średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był o 4% wyższy, niż
w sierpniu 2022 r.

Odwiedzalność w górę o ponad 4 procent

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów
na 1 mkw. powierzchni najmu, była w sierpniu 2023 r. o 4,2% wyższa niż rok wcześniej.
Jednocześnie, sierpień był miesiącem, w którym odwiedzalność centrów handlowych przez
klientów, mierzona wspomnianym wskaźnikiem, była najwyższa od początku 2023 r.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę
klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany
na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających
na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie
są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu.

Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce.

Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,
w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych
właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu
na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone
i weryfikowane przez PwC.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym
ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja
pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków
w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc
handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.