Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

UOKiK: Intermarche odda dostawcom niesłusznie pobrane rabaty

Prezes UOKiK zakwestionował działania Intermarche dotyczące ustalania zasad współpracy w trakcie jej trwania oraz uzyskiwania rabatów, pomimo niespełnienia warunków przewidzianych w umowie. Tomasz Chróstny zobowiązał spółkę SCA PR, odpowiedzialną za zakupy w sieci Intermarche, do zmiany praktyk niekorzystnych dla dostawców produktów rolno-spożywczych oraz do zwrotu kontrahentom niesłusznie pobranych rabatów.

Spółka SCA PR Polska, czyli centrala zakupowa dla sklepów Intermarche, mogła stosować nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – stwierdził prezes UOKiK. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na dany rok z opóźnieniem, oczekując od kontrahentów uwzględnienia nowych warunków od początku tego roku.

Dostawcy obciążani dodatkowymi rabatami

Jak wyjaśnia urząd, oznacza to, że dostawcy realizując zamówienia w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. Występowały również sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy.

Ponadto spółka uzyskiwała od dostawców rabat retrospektywny, mimo że wartość obrotu, od której strony w uprzedniej umowie uzależniły jego udzielenie, nie została osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym. W konsekwencji tych działań dostawcy byli pozbawiani części dochodu przysługującego im z tytułu współpracy z siecią.

Tomasz Chróstny prezes UOKiK wskazuje, ze niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy produktów nawet przez kilka miesięcy nie wiedzą, jakie wynagrodzenie otrzymają za sprzedane towary lub ich dochody są zmniejszane poprzez rabaty retrospektywne, które nie wynikają z podpisanych umów.

– Dlatego zobowiązałem spółkę odpowiedzialną za zakupy w sieci Intermarche do zmiany praktyk i zwrotu niesłusznie pobranych opłat – mówi.

Dostawcy Intermarche mają znać warunki finansowe

SCA PR ma zwrócić pobrane kwoty wraz z odsetkami za opisane wcześniej rabaty zakwestionowane przez prezesa UOKiK. Ponadto spółka przestanie zawierać z dostawcami umowy określające warunki rabatów na dany rok już po jego rozpoczęciu, z mocą wsteczną. Dzięki temu dostawcy będą znali warunki finansowe współpracy z siecią Intermarche w momencie rozpoczęcia współpracy na konkretny okres.

Co więcej, zobowiązanie dotyczy również umów zawartych na 2023 rok i dostawców produktów rolno-spożywczych, którzy zobowiązani są do udzielania rabatu po osiągnięciu progu obrotowego.

„Spółka zwróci się do nich z propozycją zmiany umowy, tak aby wysokość rabatu zależna była od wartości zakupów produktów w okresie od dnia zawarcia umowy (a nie jak dotychczas od początku roku) do końca 2023 roku” – czytamy w komunikacie UOKiK-u.

Biedronka, Eurocash i Kaufland pod lupą UOKiK-u

To nie jedyna decyzja wydana w sprawie opłat i rabatów pobieranych przez sieci handlowe. Prezes UOKiK na bieżąco monitoruje relacje dużych sieci handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych. Analizowane są m.in. rabaty, jakie sieci handlowe uzyskują od swoich kontrahentów. Część z nich może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez największe sklepy w Polsce.

UOKiK wskazuje, że niedozwolone działania mogą polegać m.in. na uzyskiwaniu rabatów retrospektywnych, pomimo niespełnienia uprzednio określonych warunków. Niedopuszczalne jest również ustalanie warunków rabatowania na kolejny rok współpracy już po jego rozpoczęciu, z obowiązkiem uwzględnienia nowych warunków z mocą wsteczną.

Wcześniej za narzucanie kontrahentom nieuczciwych rabatów ukarana została sieć Biedronka. W 2020 r. Tomasz Chróstny wydał decyzję dotycząca Jeronimo Martins Polska – właściciela sieci Biedronka. Z kolei w 2021 r. prezes UOKiK wydał decyzje dotyczącą Eurocash. Przedsiębiorca pobierał od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. W tym samym roku wydana została decyzja w sprawie praktyk Kaufland Polska Markety. Spółka wymagała od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży.

Kolejne postępowania w toku

Działania urzędu w omawianej sprawie komunikowane były również w 2021 roku i 2022 roku, kiedy UOKiK opublikował dwa raporty, które m.in. wskazywały, jakie praktyki sieci handlowych mogą być uznane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Pierwszy z raportów opisywał rabaty stosowane przez sieci handlowe. Drugi dotyczył opłat okołosprzedażowych, pobieranych za wykonywanie na rzecz dostawców świadczeń związanych z procesem sprzedaży towarów.

Obecnie w toku są m.in. postepowania dotyczące opłat logistycznych pobieranych przez Carrefour Polska i Auchan Polska.