Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Ingka Centres Polska uruchamia Meeting Place Academy

Ingka Centres Polska uruchomiła w centrach handlowych program – Meeting Place Academy, mający na celu wzmocnienie pozycji osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, znajdujących się w trudnej sytuacji i marginalizowanych.

Program skupia się na rozwoju umiejętności i zapewnieniu możliwości potrzebnych do odniesienia sukcesu na polskim rynku pracy. Inicjatywa ta realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i najemcami, odzwierciedla zaangażowanie Ingka Centres w promowanie integracji i tworzenie ścieżek zatrudnienia dla potrzebujących.

Akademia wystartowała w trzech centrach handlowych w całej Polsce: Alei Bielany we Wrocławiu, Wola Parku w Warszawie oraz w Porcie Łódź. W pierwszej edycji wzięło udział 56 osób.
Wzmacnianie pozycji uczestników poprzez edukację i zatrudnienie

Program składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmował rekrutację kandydatów, zainteresowanie udziałem wyraziło 166 osób. Po kompleksowym procesie selekcji, 56 osób przeszło specjalistyczne szkolenia z zakresu znajomości języka polskiego, orientacji na rynku pracy oraz holistycznego programu obejmującego zarówno budowanie kompetencji miękkich, jak i twardych.

Praktyka

Po ukończeniu szkoleń, 43 uczestników odbyło trwające od jednego do trzech miesięcy, płatne staże na różnych stanowiskach u najemców i partnerów handlowych Ingka Centres. W rezultacie, 27 absolwentów Akademii zostało zatrudnionych, co pozytywnie wpłynęło nie tylko na ich życie, ale także na lokalną sytuację ekonomiczną.

Lokalne przykłady sukcesu

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Pozytywny wpływ programu odzwierciedlają wyniki z wszystkich zaangażowanych centrów handlowych Ingka Centres. Port Łódź zapewnił płatne staże 25 osobom, z czego 6 znalazło później pracę. W Wola Parku staże odbyło 9 osób, a w sumie 12 osób znalazło stałą pracę. W Alei Bielany 9 osób podjęło staże i wszystkie znalazły później zatrudnienie.

Różnorodność i inkluzywność

Akademia to program wpisany w strategię Ingka Centres – traktowania różnorodności jako siły napędowej dla innowacji. Dając uczestnikom możliwości zatrudnienia, nie tylko pozwala na ich rozwój, ale także zachęca do utrwalania długofalowych relacji z pracodawcami i Polską, jako krajem przyjmującym.

Pomyślne uruchomienie Akademii przez Ingka Centres Polska stanowi podstawę do dalszego rozwoju. Inicjatywa ta jest ważnym krokiem w kierunku promowania inkluzywności w przyszłości oraz wzmacniania pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych.

– Poprzez uruchomienie programu Akademii pokazaliśmy, że każdy może zrobić krok w kierunku poprawy jakości życia innych ludzi, dokonując rzeczywistych zmian w społecznościach lokalnych. Wzmacniając pozycję poszczególnych osób poprzez zatrudnienie i rozwijanie ich umiejętności, przyczyniliśmy się do zapewnienia lepszej i bardziej włączającej przyszłości dla wszystkich. – dodaje Magdalena Szpilka, partnerka ds. zrównoważonego rozwoju.

Uruchomienie programu pokazuje polskie zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju firmy w obszarze wspierania osób z doświadczeniem uchodźczym oraz społeczności marginalizowanych w Europie i na całym świecie.

Ingka Centres z ponad 40 letnim doświadzceniem

Spółka Ingka Centres należy do Grupy Ingka (obejmującej również IKEA Retail oraz Ingka Investments). Ingka Centers ma ponad 40 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu centrami handlowymi. Aktualnie współpracuje z 3000 markami, obecnymi w 45 obiektach handlowych firmy na 15 światowych rynkach, które rocznie odwiedza 370 milionów osób. Ingka Centres tworzy miejsca spotkań we współpracy z lokalnymi społecznościami, a także w porozumieniu z najemcami i partnerami, dbając o zachowanie emocjonalnego charakteru miejsc, który wnosi wartość i buduje więzi między ludźmi.