Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ESG: NEPI Rockcastle działa na rzecz osób z niewidzialnymi niepełnosprawnościami

NEPI Rockcastle, właściciel 56 centrów handlowych w Europie, w tym 14 w Polsce i dołącza do kampanii „(Nie)widzialni” i rozpoczyna działania na rzecz osób z niewidzialnymi niepełnosprawnościami. Jest to jeden z obszarów trzech filarów ESG, który firma realizuje w ramach działań strategii zrównoważonego rozwoju, stawiając na S, czyli aspekt społeczny.

Obecnie w Polsce mieszka ok. 7 mln osób z niepełnosprawnościami w tym gronie blisko 80% osób to osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Jak pokazuje badanie zrealizowane w październiku br. przez Maison&Partners dla NEPI Rockcastle, 89% Polaków niepełnosprawność utożsamia przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową.

(Nie)widzialni – największa mniejszość na świecie

Obecnie w Polsce mieszka ok. 7 mln osób z niepełnosprawnościami w tym gronie blisko 80% to osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana chorobą (np. stwardnieniem rozsianym, cukrzycą), zaburzeniami neurorozwojowymi, przebiegiem leczenia (np. leczeniem onkologicznym) lub wypadkiem (np. protezą, której nie widać pod ubraniem). I choć taka niepełnosprawność jest trudna do zauważenia, to często w ogromnym stopniu wpływa codzienne funkcjonowanie osób, które jej doświadczają.

„Osób z orzeczoną niepełnosprawnością mieszka w Polsce blisko 3,5 mln, ale realnie osób z różnego niepełnosprawnościami jest w naszym kraju nawet dwukrotnie więcej. Nawet 80% z nich to osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami – co oznacza, że ponad 5 mln mieszkańców Polski to osoby z jakąś formą niepełnosprawności, której nie widać na pierwszy rzut oka” – mówi Monika Łada, prezeska Fundacji StwardnienieRozsiane.info.

„Osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość na świecie. I to mniejszość, do której można dołączyć na każdym etapie życia – dodaje Łada.

To właśnie z inicjatywy fundacji StwardnienieRozsiane.info powstała kampania „(Nie)widzialni”, projekt, który ma zwiększyć w społeczeństwie świadomość na temat niewidocznych niepełnosprawności poprzez edukację i informację.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

„Nasza współpraca z Fundacją StwardnienieRozsiane.Info nie jest przypadkowa. Centra NEPI Rockcastle w Polsce odwiedza miesięcznie ok. 10 mln klientów. Niczym soczewka, skupiają one bardzo różne grupy osób, w różnym wieku, w małych i dużych miastach. Wiele z nich to osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju, mamy zaplanowane działania w trzech filarach: E, S i G. W ramach działań społecznych, wspólnie z Fundacją StwardnienieRozsiane.info, będziemy działać na rzecz wspierania osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami oraz budowania prospołecznych postaw wśród klientów odwiedzających nasze centra oraz wśród pracowników centrów. Brak wiedzy a także stereotypy dotyczące niewidocznych niepełnosprawności to w Polsce znaczący problem społeczny, który dotyczy bardzo dużej grupy Polaków. Budowanie świadomości jest pierwszym, bardzo ważnym krokiem do włączania osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami do pełnego funkcjonowania w różnych obszarach życia. Będziemy również audytować nasze obiekty a w dalszej perspektywie również szkolić pracowników w tym zakresie, zarówno najemców jak i naszych podwykonawców – mówi Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle.

„Podnoszenie dostępności naszych centrów dla różnych grup klientów jest dla nas bardzo ważne – szczególnie, że wiele osób ma specyficzne i zmieniające się potrzeby, na które staramy się reagować i odpowiadać – dodaje Gibney.

Od lat centra NEPI Rockcastle, np. krakowska Bonarka czy toruński Copernicus, organizują wraz z hipermarketem Auchan akcję „Zakupy przyjazne osobom z autyzmem”, zapewniając możliwość robienia zakupów w warunkach sprzyjających klientom nadwrażliwym na bodźce zewnętrzne. W każdy wtorek w wyznaczonych godzinach w centrach ograniczane są ostre i mrugające światła, wyeliminowane komunikaty głosowe, przyciszona muzyka. We wszystkich obiektach NEPI, w ramach aplikacji sAPPort, można też bezpłatnie wypożyczyć słuchawki wyciszające.

„Brak wiedzy, a także stereotypy i mity dotyczące niewidocznych niepełnosprawności często prowadzą do pochopnych osądów. Możemy popełnić poważny błąd zakładając, że młody człowiek, który nie ustępuje miejsca starszej osobie w komunikacji miejskiej, jest niewychowany, lub że osoba wyglądająca na zdrową, parkująca na miejscu dla osób z niepełnosprawnością nie ma do tego uprawnień. To mogą być osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Nie zawsze to, co widać na pierwszy rzut oka, odzwierciedla rzeczywistość. Dlatego ważne jest, abyśmy rozwijali naszą empatię i zrozumienie, nie oceniając innych po wyglądzie czy pozornie prostych sytuacjach. To, czego nie widać, często ma ogromny wpływ na życie danej osoby” – mówi Monika Łada.

Skojarzenia z niepełnosprawnością – wyniki badania

Jak pokazuje badanie zrealizowane w październiku br. przez pracownię badawczą Maison&Partnerzy na zlecenie NEPI Rockcastle, 89% Polaków niepełnosprawność utożsamia przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową. 42% badanych odpowiedziało, że niepełnosprawność kojarzy z różnego rodzaju ogólnymi ograniczeniami czy problemami zdrowotnymi, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie. 20% z nas postrzega niepełnosprawność jako związaną z nieuleczalną chorobą lub problemami ze samodzielnym poruszaniem się oraz niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną – nie zawsze widoczną dla otoczenia na pierwszy rzut oka. Co ciekawe 13% mężczyzn i 14% osób młodych częściej niż pozostali ankietowani nie posiadają żadnych skojarzeń z pojęciem niepełnosprawności.

Niepełnosprawność z ciężką lub nieuleczalną chorobą istotnie częściej łączą kobiety (24% vs. 19% ogół). Mężczyźni częściej (6% vs. 4% ogół) kojarzą ją z bardziej (według nich) widocznymi przypadkami – całkowitym brakiem danej części ciała (np. na skutek amputacji) czy niemożnością odbierania bodźców przy użyciu określonych zmysłów (np. zaburzeniami wzroku lub słuchu).

Postrzeganie poszczególnych chorób i stanów zdrowotnych w kontekście niepełnosprawności

Najczęściej uznawane za osoby z niepełnosprawnością były te z niepełnosprawnością ruchową (89%), osoby z dysfunkcją wzroku (81%), głuche (74%) oraz z niepełnosprawnością intelektualną (76%) i z zespołem Downa (72%). Wśród najrzadziej postrzeganych jako źródło niepełnosprawności były zaburzenia i choroby takie jak: ADHD (26%), depresja (20%), cukrzyca (19%) oraz choroby onkologiczne (28%). Wyniki mogą wskazywać na niewielką świadomość i/lub problemy Polaków z jednoznacznym stwierdzeniem, co jest, a co nie jest, niepełnosprawnością w kontekście niepełnosprawności niewidocznych czy tych mniej oczywistych (jak depresja, ADHD lub spektrum autyzmu).

Czy niepełnosprawność widać? Mechanizm wykorzystany w badaniu

Często oceniamy drugiego człowieka na podstawie tego jak wygląda. W badaniu zrealizowanym przez Maison&Partners na zlecenie NEPI Rockcastle wykorzystano ten mechanizm. W trakcie badania respondentom pokazano zdjęcia 10 osób – każda z nich miała niepełnosprawność widoczną lub niewidoczną. Ankietowani mieli wskazać, która ich zdaniem osoba widoczna na zdjęciu posiada niepełnosprawność. Blisko 75% Polaków odpowiedziało twierdząco, oceniając wizerunki osób z niepełnosprawnością widoczną (zauważalne na zdjęciach protezy kończyn dolnych lub wózek). Częściej jako osoby z niepełnosprawnością zostały ocenione też osoby, które na zdjęciach nie przybierały dynamicznych póz, nie wyglądały na stosunkowo młode czy sprawne fizycznie. Może to wskazywać na większą skłonność do myślenia schematycznego i przypisywania osobom młodym oraz wyglądającym na „wysportowane” (przy braku widocznych przesłanek typu brak lub proteza kończyny), braku problemów zdrowotnych i posiadanych przeszkód w codziennym funkcjonowaniu.

NEPI Rockcastle ma w Polsce 14. galerii

NEPI Rockcastle jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Grupa posiada jeden z największych portfeli nieruchomości w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, jest też silnie obecna w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech oraz w Serbii i Litwie.

W Polsce Nepi Rockcastle jest właścicielem czternastu galerii handlowych: GALERIA WARMIŃSKA OLSZTYN, AURA CENTRU OLSZTYN, ALFA BIAŁYSTOK, GALERIA WOŁOMIN, GALERIA TOMASZÓW, FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, CH KAROLINKA OPOLE, SOLARIS CENTER w OPOLU, CH PLATAN ZABRZE, CH POGORIA DĄBROWA GÓRNICZA, BONARKA KRAKÓW, ATRIUM COPERNICUS w TORUNIU, FORUM GDAŃSK.