Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Kolejne 199 dobrych uczynków od EPP dla lokalnych społeczności

EPP w ramach strategii ESG kontynuuje swoje działania na rzecz lokalnych społeczności żyjących w sąsiedztwie nieruchomości zarządzanych przez firmę. W roku finansowym 2022/2023 pracownicy EPP zrealizowali łącznie 199 dobrych uczynków w trzech filarach społecznej odpowiedzialności firmy: edukacja, zdrowie oraz lokalne wyzwania społeczne. To najwyższa od początku tego projektu liczba zrealizowanych inicjatyw.

W działania zaangażowały się 24 zespoły pracowników z całej Polski, które łącznie przeznaczyły blisko 1000 godzin na pomoc sąsiadom. Oprócz akcji „5 dobrych uczynków”, EPP realizuje i rozwija swoje inicjatywy ogólnoportfelowe, które zwiększają dostępność obiektów dla odbiorców o różnych potrzebach.

– Działania w ramach „5 dobrych uczynków” realizujemy nieprzerwanie od 2021 roku. Od początku przyświeca nam myśl, by być zaangażowanym sąsiadem – identyfikować najpilniejsze potrzeby otoczenia i szukać sposobów, aby na nie odpowiadać. Nasza aktywność w tym obszarze systematycznie wzrasta, co pokazuje zarówno liczba zrealizowanych inicjatyw, jak i zaangażowanie moich koleżanek i kolegów z EPP. Tylko w minionym roku finansowym działania wsparło 117 pracowników firmy, przeznaczając na nie łącznie prawie 1000 godzin w ramach wolontariatu pracowniczego i niosąc pomoc potrzebującym. Estymowana liczba beneficjentów naszych aktywności to ponad 20 000 osób. Efekty ostatniej edycji akcji przerosły nasze oczekiwania oraz wyniki z poprzednich lat i niezmiennie motywują nas do dalszego zaangażowania – mówi Urszula Matej-Bil, członkini zarządu, marketing i komunikacja, EPP.

Odpowiedź na lokalne potrzeby

Działania EPP są realizowane w oparciu o trzy główne filary odpowiedzialności społecznej firmy: lokalne wyzwania społeczne (128 działań), edukacja (43 projektów) oraz zdrowie (28 akcji).
Analizując potrzeby społeczności zamieszkujących w pobliżu nieruchomości zarządzanych przez EPP, firma dostarczyła pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Wsparcie otrzymało 14 domów dziecka oraz 31 schronisk dla zwierząt. Zorganizowano także 28 akcji wspierających zdrowie, w tym 3 zbiórki krwi. W ramach edukacji firma wspierała m.in. twórczość młodych artystów, organizowała warsztaty dla seniorów oraz akcje zwiększające wiedzę w zakresie ekologii i zmian klimatu.

Ogólnoportfelowy zasięg działań

We wspomnianym okresie EPP kontynuowało także wspólne projekty obejmujące wszystkie zarządzane nieruchomości. Firma skupiła się m.in. na wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz edukacji w tym zakresie, a także na zwiększeniu dostępności obiektów dla osób o różnych potrzebach.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Wiosną tego roku, wspólnie z markami Ubrania do Oddania i 4F, EPP przeprowadziło największą do tej pory w branży nieruchomości komercyjnych zbiórkę nieużywanej już odzieży. Kampania obejmowała wszystkie centra handlowe i obiekty biurowe zarządzane przez EPP. Każdy kilogram zebranej odzieży oznaczał wsparcie finansowe programu Uniwersytet Sukcesu realizowanego przez Fundację Digital University. To roczny program stypendialny dla kobiet, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą IT, ale ze względu na trudną sytuację finansową nie mogą kształcić się we własnym zakresie. EPP planuje kontynuację działań w tym obszarze, wspierając jednocześnie potrzebujących i planetę.

Strefy bookcrossingowe funkcjonują w obiektach handlowych i biurowych EPP od 2021 roku. Powstały we współpracy z lokalnymi bibliotekami i stanowią przykład kolejnego działania w duchu gospodarki cyrkularnej. Ideą bookcrossingu jest nieodpłatne udostępnianie książek i przekazywanie ich metodą „podaj dalej”. W ostatnich miesiącach strefy w obiektach zarządzanych przez EPP wzbogacono o nowe propozycje i tytuły oraz organizowano akcje promujące czytelnictwo.

EPP dba także o potrzeby różnych grup klientów, w tym osób z nadwrażliwością na dźwięki i światło. W ramach wprowadzonych w 2021 roku „Godzin ciszy” przez minimum trzy godziny w tygodniu w centrach handlowych zarządzanych przez EPP zostaje wyłączona muzyka, a komunikaty głosowe są ograniczane do minimum. Łącznie w roku finansowym 2022/2023 przez ponad 2400 godzin klienci mieli okazję robić zakupy w ciszy. Dodatkowo, by zwiększyć świadomość nt. potrzeb osób w spektrum autyzmu i wyzwań związanych z dokonywaniem przez nich zakupów, pracownicy EPP uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Fundację Synapsis. W spotkaniu udział wzięła osoba w spektrum, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z odwiedzin w obiektach handlowych. W efekcie centra handlowe zostały wyposażone w specjalne zestawy, na które składają się słuchawki wygłuszające, gniotki i koc. Odwiedzający, w momentach dyskomfortu, mogą je bezpłatnie wypożyczyć.

Kolejna, prowadzona od 2021 roku akcja ogólnoportfelowa dotyczy zwierząt, które są mile widziane w centrach zarządzanych przez EPP. Klienci wybierający się na zakupy wraz ze swoimi pupilami, mogą odwiedzać części wspólne, food courty oraz lokale oznaczone odpowiednimi naklejkami. W tym roku finansowym do obiektów dostępnych dla zwierząt dołączyły także biurowce z portfela zarządzanego przez EPP.

EPP kontynuowało także niesienie pomocy osobom z Ukrainy, które stały się członkami lokalnych społeczności. Przekazano m.in. wsparcie finansowe i rzeczowe w ramach zbiórek niezbędnych produktów, takich jak koce, materace, obuwie czy leki. Firma zaangażowała się również w działania skierowane do najmłodszych, dla których organizowano wycieczki integracyjne, zielone szkoły i półkolonie czy wyjścia do teatru. Przeprowadzono także szkolenia dla uchodźców, np. kursy doradztwa zawodowego, kursy komputerowe czy językowe, by pomóc im odnaleźć się w nowych warunkach.

EPP nr 1. pod względem powierzchni najmu w Polsce

EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu (GLA). Portfel, którym zarządza, obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

Firma dąży do dostarczenia najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni, wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu. Należymy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).