Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

VRG S.A. nie zrealizuje celów wskazanych w Strategii Grupy na lata 2023-2025

Spółka VRG S.A. przedstawiła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w grudniu 2023 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2023 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 192,0 mln PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2022 roku o około 9,6%.

W ujęciu narastającym wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2023 roku wyniosła około 1.298,9 mln PLN i była wyższa o około 2% od osiągniętych przez Grupę Kapitałową Spółki w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mając na względzie powyższą szacunkową wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2023 roku, Zarząd Spółki informuje, że przewidywana dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 2023 nie pozwoli na osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok względem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2022 roku, a tym samym nie zostanie zrealizowany jeden z celów strategicznych wskazanych w Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2023-2025, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku („Strategia”), przewidujący dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w każdym roku realizacji Strategii – poinformowano w komunikacie.

VRG – właściciel pięciu marek

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r.

Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem