Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: w październiku 2023 r. obroty były o 5% wyższe niż rok wcześniej

Według PRCH Turnover Index obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki w październiku odnotowały najmniejsze centra (5-20 tys. mkw. GLA), gdzie wzrost obrotów wyniósł 10% w stosunku do października 2022 r.

W dużych obiektach (40-60 tys. mkw. GLA) obroty najemców wzrosły o 7,5%, a 4,2% wzrostu odnotowały największe galerie (powyżej 60 tys. mkw. GLA). W obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA) obroty zwiększyły się o 2,1%.

W wybranych kategoriach wzrost obrotów w stosunku do października 2022 r. wyniósł: rozrywka 31,6%, gastronomia 10,2% oraz moda 8,8%.

Z analizy ponad 47 mln miesięcznych wizyt klientów w centrach handlowych wynika, że odwiedzalność mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była w październiku 2023 r. o 2% wyższa niż rok wcześniej.

Obroty w górę o 5 proc.

– W październiku 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Są one zbieżne z podawanymi przez GUS wynikami sprzedaży detalicznej w cenach bieżących dla całego handlu – tu wzrost wyniósł 4,8%. Wyróżniają się wyniki w kategorii moda, gdzie wzrost obrotów w centrach handlowych wyniósł blisko 9% (dane GUS w tej kategorii dla całości handlu pokazują wzrost sprzedaży detalicznej o 2,6%). Po wrześniowym spowolnieniu obrotów w tej kategorii, który był efektem rekordowo ciepłej pogody, nienotowanej wcześniej w historii pomiarów temperatury w Polsce, październik przyniósł odbicie. Z kolei odwiedzalność galerii handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 2% wyższa niż w październiku 2022 r. – komentuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w październiku odnotowały: rozrywka 31,6%, gastronomia 10,2% oraz moda 8,8%. W przypadku dwóch pierwszych kategorii wyniki od początku 2023 r. cechuje bardzo wysoka dynamika wzrostu obrotów. Z kolei w przypadku kategorii moda, dobre wyniki października odwracają wrześniowy spadek obrotów, który spowodowała najcieplejsza temperatura września w historii pomiarów IMGW, czyli od 1951 r. Tym samym wyniki branży odzieżowej wróciły do trendu wzrostowego w 2023 r.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był w październiku 2023 r. o 2,9% wyższy niż w październiku 2022 r.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Odwiedzalność wyższa o 2 proc.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była w październiku 2023 r. o 2% wyższa niż rok wcześniej. Dane te opracowane zostały na podstawie analizy ponad 47 mln miesięcznych wizyt klientów w centrach handlowych uczestniczących w badaniu.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwanie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, od ponad 20 lat działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.