Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

Pepco Group z ostrożnym optymizmem patrzy na rok 2024

Pepco Group miało w I kwartale roku obrotowego 2023/24, zakończonym 31 grudnia 2023 r., 1.869 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 10,8 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego. Największe procentowe wzrosty ma Dealz.

Przychody sieci Pepco wyniosły 1.184 mln euro, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rdr przy stałym kursie walutowym. Przychody Poundland Group wyniosły 596 mln euro, czyli wzrosły o 3,1 proc., a Dealz wzrosły o 41,8 proc. rdr do 89 mln euro.

Spadek przychodów LFL Pepco Group wyniósł w I kwartale 2,3 proc. Spółka podała, że w trakcie kwartału trend LFL się poprawiał.

Jak podano, przychody sieci Pepco w ujęciu LFL spadły o 3,7 proc. w I kwartale, ale przy wysokiej bazie odniesienia sprzed roku (wzrost LFL o 20 proc. w I kw. 2022/23). Sprzedaż LFL Grupy Poundland wzrosła o 0,9 proc., a Dealz zanotował spadek LFL o 4,6 proc.

„Grupa osiągnęła rekordowe przychody w pierwszym kwartale. Podczas gdy marka Pepco odnotowała spadek przychodów LFL w tym okresie na tle wysokiej bazy sprzed roku, wzrost trendu LFL w trakcie tych trzech miesięcy na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyglądał zachęcająco. Poundland dalej utrzymał swoje mocne wyniki w I kwartale, wsparte wysoką sprzedażą towarów szybkozbywalnych” – powiedział, cytowany w komunikacie, Andy Bond, przewodniczący wykonawczy Pepco Group.

Grupa podała, że w I kwartale marża brutto odbiła, ze wzrostem o 200 pkt. bazowych rdr, dzięki wynikom Pepco.

„Jestem zadowolony z faktu, że w I kwartale poprawiliśmy marżę brutto o 200 punktów bazowych rok do roku. Spodziewamy się, że ten pozytywny trend utrzyma się w roku obrotowym 2024, nie uwzględniając ewentualnego wpływu czynników zewnętrznych, które są poza naszą kontrolą, takich jak np. zakłócenia łańcuchów dostaw dotyczące całej branży” – mówi Andy Bond.

Grupa uruchomiła w I kwartale 203 nowe sklepy netto. Ta liczba zawiera również jednorazowy przyrost w postaci konwersji 54 sklepów Wilko na sklepy Poundland w Wielkiej Brytanii.

Spółka spodziewa się mniejszej intensywności w zakresie nowych otwarć sklepów w nadchodzących kwartałach i oczekuje uruchomienia łącznie co najmniej 400 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2024, z wyłączeniem konwersji sklepów Wilko w Wielkiej Brytanii.

Na koniec grudnia sieć Pepco Group liczyła łącznie 4.832 sklepów.

„Warunki dla handlu pozostają wymagające w większości krajów Europy, ale nasze nastawienie na 2024 pozostaje ostrożnie optymistyczne. Mimo spadku przychodów LFL grupy o 2,3 proc. w I kwartale, przy wysokiej bazie odniesienia, widzieliśmy pozytywny trend wyników LFL w tym okresie. Osiągnięto poprawę o 200 pkt. bazowych rdr marży brutto grupy w I kwartale, dzięki silnemu odbiciu w ramach działalności sieci Pepco. To stanowi również znaczący wzrost w marży brutto w porównaniu do ostatniego kwartału roku obrotowego 2023. Spodziewamy się kontynuacji trendu w zakresie osiągania marży brutto w trakcie roku z uwagi na poprawę kosztów produktów, w tym samych towarów, jak i kosztu transportu, korzystniejszych kursów walutowych oraz pozytywnych zmian w zakresie marży zakupowej” – podało Pepco Group.

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem