Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

PRCH podsumowuje wyniki odwiedzalności centrów handlowych w roku 2023

W 2023 r. odwiedzalność centrów handlowych była o 4,6% wyższa niż w 2022 r. Dane PRCH pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej Polacy chętniej niż rok wcześniej odwiedzali centra handlowe, a największy ruch był w grudniu.

Od 2008 r. nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych na temat odwiedzalności, na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych, czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Indeks odwiedzalności (PRCH Footfall Density Index) przygotowywany jest na podstawie informacji z nowoczesnych systemów kamer w centrach handlowych. Pozwalają one na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu klientów.

– Wzrost odwiedzalności centrów handlowych przez klientów o 4,6% w 2023 r. to bardzo dobra wiadomość dla branży. Pomimo spowolnienia gospodarczego i wysokiej inflacji, w ubiegłym roku Polacy jeszcze chętniej niż w 2022 r. korzystaliz ofert centrów handlowych. Co istotne, wyniki PRCH Footfall Density Index, największego w Polsce cyklicznego badania odwiedzalności centrów handlowych są bardzo miarodajne. Nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych nieprzerwanie od 16 lat czuwa międzynarodowy audytor PwC. Indeks obejmuje informacje z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów kamer przepływy klientów w obiektach są analizowane z dokładnością aż do 98% – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Średnia odwiedzalność galerii handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, w 2023 r. wyniosła 10,8 osób miesięcznie. W 2022 r. wskaźnik ten był niższy i wynosił 10,3 osób na 1 mkw. powierzchni najmu miesięcznie. To przełożyło się na 4,6% wzrost średniej odwiedzalności centrów handlowych w 2023 r.W każdym z miesięcy od stycznia do listopada 2023 r. z centrów handlowych korzystało więcej klientów, niż w analogicznych okresach 2022 r. Jedynie w grudniu odnotowany został niewielki, bo 0,5% spadek w stosunku do grudnia poprzedniego roku.

Bezpośredni wpływ na ten wynik miała mniejsza liczba dni handlowych, których w grudniu 2023 r. było 26, o 2 mniej niż w grudniu 2022 r. Niezmiennie jednak, w skali roku grudzień był miesiącem, w którym Polacy najczęściej odwiedzali centra handlowe.

PRCH Footfall Density Index jest największym w Polsce wskaźnikiem odwiedzalności centrów handlowych. Nieprzerwalnie od 2008 r. nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych o odwiedzalności czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Informacje są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce.

Dzięki temu indeks bardzo miarodajnie pokazuje liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest on przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych.

To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą aż do 98%. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, od ponad 20 lat działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem