Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[WYWIAD] Anton Grytsenko, Newgate Investment: Szukamy atrakcyjnych lokalizacji

W obrębie naszych zainteresowań są działki umożliwiające budowę obiektów handlowych, jak również starsze nieruchomości w tym również nieruchomości będące pod ochroną konserwatorską, czy też starsze nieruchomości przemysłowe w dobrych lokalizacjach, ponieważ nasza strategia obejmuje również realizację projektów deweloperskich – mówi dla SCF News | Retailnet Anton Grytsenko, Dyrektor Operacyjny Newgate Investment w Polsce

Newgate Investment to stosunkowo nowy podmiot na rynku inwestycyjnym w Polsce i regionie CEE. W czym się specjalizuje i jaką wartość dodaną dostarcza inwestorom? Jesteśmy obecnie świadkami licznych zawirowań na europejskich rynkach, a poziom konkurencji na polskim rynku jest wysoki.

Firma Newgate Investment funkcjonuje na polskim rynku już od 10 lat. Nie jest więc nowym podmiotem. Od początku firma skupiła się na pozyskiwaniu w imieniu inwestorów mniejszych projektów handlowych. Obecnie polskie portfolio firmy składa się z 30 nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni wynajmowalnej ponad 126 000 mkw., a jego poziom wynajęcia wynosi niemal 100%. W listopadzie zeszłego roku firma otworzyła kolejny park handlowy – Comfy Park w Marlborku o powierzchni przekraczającej 4 000 mkw., którego najemcami są między innymi Lidl, Pepco, Rossmann czy Sinsay. Park handlowy w Marlborku będzie certyfikowany w międzynarodowym systemie BREEAM. W przyszłości firma planuje także rozwój na innych europejskich rynkach oraz w innych sektorach rynku nieruchomości komercyjnych.

Newgate Investment dostarcza kompleksowych rozwiązań, a to znaczy, że firma oferuje swoim inwestorom kompleksową platformę inwestycyjną: od wyszukania lokalizacji czy też projektu, poprzez budowę lub przebudowę nieruchomości, jej komercjalizację aż po proaktywne zarządzanie. Nasza strategia skupiona jest przede wszystkim na retail parkach i wolnostojących nieruchomościach handlowych, ale jej ważnym elementem jest inwestowanie również w takie nieruchomości, które umożliwiają wygenerowanie wartości dodanej i wypracowanie zwiększonej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Takimi projektami z naszego portfolio były parki handlowe między innymi w Białymstoku o powierzchni GLA niemal 16 000 mkw., czy też w Sieradzu o powierzchni blisko 9 000 mkw.

R E K L A M A

Nasz zespół to osoby o ogromnym doświadczeniu, które w przeszłości pracowały dla podmiotów wyspecjalizowanych w transakcjach na rynkach powierzchni handlowych i magazynowych, i mają na swoim koncie realizacje wielu projektów o łącznej wartości setek milionów Euro. Dodatkowo, są to osoby, które pracowały zarówno po stronie funduszy inwestycyjnych, deweloperów, jak i sieci handlowych więc znają perspektywę tak najemcy, jak i inwestora. W ostatnich miesiącach do kadry zarządzającej Newgate Investment dołączył między innymi Krystian Modrzejewski, który jako Chief Investment Officer odpowiada za pozyskiwanie projektów i rozwój firmy.

Czyli można powiedzieć, że Newgate Investment intensyfikuje działania w momencie, w którym mamy na rynku trudną sytuację i w cenie jest wiedza i doświadczenie umożliwiające potencjalnym inwestorom realizację zysków?

W dużym uproszczeniu tak można to ująć. Dzięki rozbudowanemu zespołowi nasza firma dostarcza kompleksowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby rynku oraz wspierających budowę wartości nieruchomości handlowych na każdym etapie cyklu ich życia. Z jednej strony zajmujemy się obszarem związanym z investment managementem, a z drugiej asset managementem proaktywnie zarządzając tworzącymi nasze portfolio aktywami.

Zakres kompetencji Newgate Investment umożliwia skuteczne dbanie o pozycje rynkowe naszych nieruchomości. W ramach wewnętrznych struktur funkcjonują działy budowlane i zarządzania projektami, wynajmu powierzchni i property management. Działając w ten sposób i zachowując wszystkie kluczowe kompetencje wewnątrz firmy mamy duże możliwości optymalizacji procesów w tym między innymi kontroli kosztów. Możemy skutecznie reagować na pojawiające się zdarzenia w tym na potrzeby najemców i wdrażać optymalne rozwiązania w tym sukcesywnie implementujemy rozwiązania z obszaru ESG optymalizując między innymi zużycie energii przez budynki, czy też angażując się i organizując różne inicjatywy w tym edukacyjne dla lokalnych społeczności.

Warto również podkreślić, że zdecydowana większość osób pracujących w Newgate Investment pracuje z nami od wielu lat. Wspólnie rozwijamy portfolio nieruchomości dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój naszej organizacji.

Reasumując: podstawowym celem Newgate jest optymalizacja funkcjonowania nieruchomości i przeprowadzenie procesów oraz wdrożenie procedur gwarantujących maksymalizację zysku dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie obiektów: od właścicieli poprzez najemców, klientów aż po lokalne społeczności . Na przykładzie wspomnianych już projektów w Białymstoku i Sieradzu (łącznie ponad 24 000 mkw. GLA): przebudowaliśmy części wspólne, zwiększyliśmy powierzchnie najmu zwiększając generowane przez obiekty przychody oraz przeprowadziliśmy rekomercjalizacje tworząc obiekty dopasowane charakterem do warunków ekonomicznych i społecznych tych lokalizacji, a więc przede wszystkim uwzględniając najważniejsze, codzienne potrzeby zakupowe lokalnych społeczności.

Kto jest więc rzeczywistym beneficjentem działań firmy?

W tym ujęciu beneficjentami są wszyscy to znaczy od właścicieli, inwestorów poprzez najemców aż po klientów i inne osoby korzystające lub przebywające w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości – lokalne społeczności. Newgate Investment to odpowiedzialny inwestor, który działa w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i dba zarówno o środowisko wewnętrzne, jak i zewnętrzne posiadanych przez siebie nieruchomości, a także o rozwój swoich struktur wewnętrznych i pracowników.

Warto podkreślić, że w obrębie naszych zainteresowań są także działki umożliwiające budowę obiektów handlowych, jak również starsze nieruchomości w tym również nieruchomości będące pod ochroną konserwatorską, czy też starsze nieruchomości przemysłowe w dobrych lokalizacjach, ponieważ nasza strategia obejmuje również realizację projektów deweloperskich. Oczywiście kluczem, przy podejmowaniu decyzji o zakupie terenu, jest potencjał handlowy danej lokalizacji. Beneficjentami naszej działalności są w tym przypadku także właściciele takich nieruchomości, nasi kontrahenci, którzy chcą uwolnić zamrożony w nich kapitał.

Na czym więc doświadczony asset manager powinien skupić się w obecnych czasach?

Jako Newgate Investment zarządzamy transakcjami inwestycyjnymi, budujemy portfolio nieruchomości, którymi proaktywnie zarządzamy zapewniając inwestorom założone zyski z inwestycji. Aby móc osiągnąć wyznaczone cele, również w trudnych warunkach rynkowych, zbudowaliśmy kompetentny zespół, którego rola wykracza daleko poza mury nieruchomości i obejmuje wszystkie elementy związane z cyklem życia inwestycji: od uważnego planowania, aby przygotowywać projekty możliwie dopasowane skalą i ofertą do lokalnych uwarunkowań, poprzez realizację projektów budowlanych, komercjalizację aż po bieżące dbanie o wartość nieruchomości oraz kompleksowe zarządzanie jej finansami. Przykładamy również dużą wagę do wewnętrznego i zewnętrznego środowiska naszych nieruchomości w tym do potrzeb i oczekiwań naszych najemców oraz lokalnych społeczności. Zadowolenie i satysfakcja wszystkich grup interesariuszy jest kluczem do zapewnienia biznesowego sukcesu naszej firmy.

Okiem profesjonalistów z Newgate wyspecjalizowanych między innymi w generowaniu dodatkowej wartości z nieruchomości: czego powinni teraz szukać na rynku inwestorzy? W jakich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych można liczyć na interesujące okazje gwarantujące godziwy zysk?

W każdym sektorze rynku można znaleźć interesujące możliwości. Z jednej strony Europa Środkowo-Wschodnia to ciągle rodzące się zagłębie stwarzające wyjątkowe możliwości dla firm produkcyjnych i logistycznych, a z drugiej dla firm, które do obecnej chwili były obecne w regionach azjatyckich, a na skutek globalnych zmian przenoszą swoje procesy produkcyjne w bardziej stabilne regiony świata i bliżej europejskich rynków zbytu.

Rozwój gospodarki i coraz więcej inwestycji zagranicznych w naszym regionie Europy wpływa na wzrost zatrudnienia i dochodów gospodarstw domowych, a to z kolei jest determinantem ekspansji sieci handlowych, które chcąc być coraz bliżej klientów rozbudowują swoje zasięgi wykorzystując mniejsze handlowe formaty w tym parki handlowe, osiedlowe centra i wolnostojące handlowe pawilony. W wielu mniejszych ośrodkach miejskich na terenie regionu CEE ciągle brakuje nowoczesnych powierzchni handlowych, usługowych i gastronomicznych, a parki handlowe i inne mniejsze formaty idealnie wpasowują się w tę lukę.

Dzięki swojemu rozproszeniu, niższym kosztom budowy w porównaniu do dużych projektów w centrach miast, odpowiadaniu na codzienne potrzeby konsumentów, komplementarności w stosunku do internetowego handlu. Stanowiąc nierzadko element sieci dystrybucji zakupionych w Internecie towarów, parki handlowe to jedne z najbezpieczniejszych aktywów na rynku inwestycyjnym. Dobrą kondycję tego sektora dostrzegają także instytucje finansowe w tym banki, które coraz śmielej finansują lub refinansują takie projekty. Kluczem jest doświadczenie i wiedza, aby podejmować właściwe inwestycyjne decyzje, a tych zespołowi Newgate nie brakuje.