Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

AmRest zakłada w 2024 wysoki wzrost sprzedaży

Grupa AmRest zakłada na 2024 rok wysoki jednocyfrowy wzrost sprzedaży oraz dwucyfrowy wzrost wyniku EBITDA. Liczba nowych otwarć lokali ma być podobna jak w roku 2023. Amrest jest partnerem gastronomicznym najbliższej edycji targów SCF 2024 Spring, które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia tego roku, na stadionie Legii Warszawa.

W 2023 roku skonsolidowane przychody grupy wyniosły 2.431,6 mln euro, co oznacza wzrost o 14,3 proc. rdr. EBITDA grupy wyniosła 379,2 mln euro, o 16,3 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL) wyniósł 11,2 proc., a łączna liczba transakcji wzrosła o 5,3 proc. Marża EBITDA wyniosła 15,6 proc. wobec 15,3 proc. w 2022 roku.

R E K L A M A

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w 2023 roku 44,9 mln euro wobec 1,3 mln euro przed rokiem.

Spółka odnotowała w ubiegłym roku ponad 40 mln euro odpisów, z czego 29,2 mln euro to odpisy dotyczące aktualizacji wyceny wartości firmy Sushi Shop.

W samym czwartym kwartale 2023 roku AmRest miał 96,2 mln euro zysku EBITDA wobec 81,7 mln euro rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 99,9 mln euro EBITDA.

Przychody grupy wyniosły w czwartym kwartale 2023 r. 628,9 mln euro wobec 641,3 mln euro konsensusu. Rok wcześniej sprzedaż wyniosła 575,8 mln euro, po wyłączeniu biznesu w Rosji.

Strata netto jednostki dominującej sięgnęła 5,8 mln euro wobec 2,6 mln euro zysku rok wcześniej. Analitycy przewidywali 15,7 mln euro zysku netto.

W 2023 roku AmRest otworzył 114 restauracji, wobec 109 nowych lokalizacji oddanych do użytku w 2022 roku. Jednocześnie, 54 lokale zostały zamknięte.

Według stanu na koniec grudnia AmRest zarządzał siecią 2.188 restauracji pod 8 markami w 21 krajach. 

Grupa AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także markami własnymi: La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog i Bacoa.